FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr hab. Adam Kola, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: A Prehistory of Postcolonialism in Socialist Poland.

Tytuł całości: Alternative globalizations, Eastern Europe and the postcolonial world / ed. by James Mark, Artemy M. Kalinovsky and Steffi Marung.

Adres wydawniczy: Bloomington, Indiana University Press : 2020

Opis fizyczny: S. 273-287

Punktacja MNiSW: 20.000


2/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Pamięć kobiet/niepamięć o kobietach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu : kontekst teoretyczny i europejski (Europa Środkowa i Wschodnia).

Tytuł całości: Niewidzia(l)ne, kobiety i historia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu / red. nauk. Aleksandra Derra, Anna M. Kola, Wojciech Piasek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 191-208, wykr.

Seria: (Scientia, Universitas, Memoria ;2)

Punktacja MNiSW: 20.000


3/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: How should one write about masters?

Tytuł równoległy: Jak pisać o mistrzach?

Czasopismo: Nauki o Wychowaniu : studia interdyscyplinarne

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 8 nr 1

Opis fizyczny: S. 70-89

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.18778/2450-4491

Punktacja MNiSW: 20.000


4/119


Autorzy: Bibik Barbara, Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Mistrzynie : kobiety w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu : przypadek Zofii Abramowiczówny.

Tytuł równoległy: The masters : women at Nicolaus Copernicus University in Toruń : the case of Zofia Abramowiczówna.

Czasopismo: Nauki o Wychowaniu : studia interdyscyplinarne

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 8 nr 1

Opis fizyczny: S. 329-334, streszcz. ang.

Uwagi: 10.18778/2450-4491

Punktacja MNiSW: 20.000


5/119


Autorzy: Kafar Marcin, Kola Adam F., Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Introduction… or why the master… is in defiance.

Tytuł równoległy: Wprowadzenie… albo dlaczego Mistrz… jest na przekór.

Czasopismo: Nauki o Wychowaniu : studia interdyscyplinarne

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 8 nr 1

Opis fizyczny: S. 10-21

Uwagi: Tekst ang. i pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.18778/2450-4491


6/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Pamięć i komparatystyka : mapa i terytorium studiów nad pamięcią.

Tytuł równoległy: Memory and comparative studies : the map and the territory of memory. Studies

Tytuł całości: Między nostalgią a ironią, pamięć reżimu komunistycznego w dialogu międzykulturowym / pod red. Elżbiety Tomasi-Kapral i Doroty Utrackiej.

Adres wydawniczy: Łódź, Ibidem : 2018

Opis fizyczny: S. 13-26

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


7/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Marian Malowist's world history and its application to world literature.

Tytuł całości: The Routledge companion to world literature and world history / ed. by May Hawas.

Adres wydawniczy: London, Routledge : 2018

Opis fizyczny: S. 57-68

Seria: (Routledge Literature Companions)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 75.000


8/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Socjalistyczny postkolonializm : rekonsolidacja pamięci.

Tytuł równoległy: Socialist postcolonialism : memory reconsolidation.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: 484 s., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 431-464.

Punktacja MNiSW: 100.000


9/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: On the benefits of a sociology of public intellectuals for modern intellectual history.

Czasopismo: Modern Intellectual History

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 15 no. 2

Opis fizyczny: S. 607-619

Uwagi: W związku z książkami: The existentialist moment : the rise of Sartre as a public intellectual / Patrick Baert. Cambridge and Malden, MA 2015 ; Conflict in the academy : a study in the sociology of intellectuals / Marcus Morganand Patrick Baert. New York 2015.
Uwagi: [DOI 2016]

Punktacja MNiSW: 20.000


10/119


Autorzy: Kola Adam F., Kola Anna M..

Tytuł oryginału: Pomruki kryzysu… : intertekstualna gra o interdyscyplinarność : Maria Dudzikowa opowiada o swoistej perspektywie tworzenia, rozumienia i interpretacji badań naukowych i praktyki uniwersyteckiej.

Tytuł równoległy: Maria Dudzikowa talks about a specific perspective of creation, understanding and interpretation of academic research and practice.

Czasopismo: Parezja

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 2 (10)

Opis fizyczny: S. 71-80, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15290/parezja

Punktacja MNiSW: 5.000


11/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Scientific Babel : how science was done before and after global English / Michael D. Gordin. Chicago 2015.

Czasopismo: Public Understanding of Science

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 27 no. 1

Opis fizyczny: S. 115

Uwagi: Omówienie


12/119


Autorzy: Kola Adam.

Tytuł oryginału: The politics of the archive in semi-peripheries.

Tytuł całości: Futures of comparative literature, ACLA state of the discipline report / ed. by Ursula K. Heise.

Adres wydawniczy: London, Routledge : 2017

Opis fizyczny: S. 51-60

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 75.000


13/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Państwo-teatr, czyli o lekcji polityki wielokulturowej w globalnym świecie.

Tytuł całości: Graszewicz.com, media, komunikacja, kultura / pod red. Dominika Lewińskiego, Kariny Stasiuk-Krajewskiej, Romana Wróblewskiego.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego : 2017

Opis fizyczny: S. 107-121

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


14/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: The Primary Chronicle in light of world(-)system theories and social constructivism.

Czasopismo: Russian History

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 44 no. 2-3

Opis fizyczny: S. 150-171, il.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1163/18763316

Punktacja MNiSW: 15.000


15/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Historia autoreferencyjna, czyli rzecz o (pół)peryferyjność i centrowości (u) Mariana Małowista w kontekście historii światowej i koncepcji systemowo(-)światowych.

Tytuł całości: Humanistyka (pół)peryferii / red. K. Abriszewski, A. F. Kola, J. Kowalewski.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego : 2016

Opis fizyczny: S. 55-70

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


16/119


Autorzy: Abriszewski Krzysztof, Kola Adam F., Kowalewski Jacek.

Tytuł oryginału: Humanistyka (pół)peryferii? Wprowadzenie.

Tytuł całości: Humanistyka (pół)peryferii / red. K. Abriszewski, A. F. Kola, J. Kowalewski.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego : 2016

Opis fizyczny: S. 7-21

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego - Adam F. Kola: 5]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


17/119


Autorzy: Abriszewski Krzysztof, Kola Adam F., Kowalewski Jacek.

Tytuł oryginału: Humanistyka (pół)peryferii / red. K. Abriszewski, A. F. Kola, J. Kowalewski.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego : 2016

Opis fizyczny: 237 s.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego - Adam F. Kola: 5]

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 4.000


18/119


Autorzy: Kola Adam.

Tytuł oryginału: Karel Havlíček Borovský.

Tytuł całości: Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym. Cz. 1 / red. Michał Kuziak, Bartłomiej Nawrocki.

Adres wydawniczy: [Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN : 2016]

Opis fizyczny: S. 686-694

Seria: (Studia Romantyczne ;t. 1)

Punktacja MNiSW: 5.000


19/119


Autorzy: Kola Adam.

Tytuł oryginału: Prolegomena do postkolonializmu zlokalizowanego (z Małowistem i Rapacką w tle).

Tytuł całości: Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym. Cz. 1 / red. Michał Kuziak, Bartłomiej Nawrocki.

Adres wydawniczy: [Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN : 2016]

Opis fizyczny: S. 49-68

Seria: (Studia Romantyczne ;t. 1)

Punktacja MNiSW: 5.000


20/119


Autorzy: Kola Adam.

Tytuł oryginału: Modernizacja zdecentrowana - modernizacje peryferyjne : czeska publicystyka romantyczna w perspektywie postkolonialnej (wybrane przykłady).

Tytuł całości: Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym. Cz. 1 / red. Michał Kuziak, Bartłomiej Nawrocki.

Adres wydawniczy: [Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN : 2016]

Opis fizyczny: S. 233-253

Seria: (Studia Romantyczne ;t. 1)

Punktacja MNiSW: 5.000


21/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Mito-logika pamięci, czyli o Kosowie w Górskim wieńcu Petara II Njegoša raz jeszcze : (pasaże strukturalistyczno-konstruktywistyczne).

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 19

Opis fizyczny: S. 145-165, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Konstruktywizm w literaturoznawstwie / pod red. Pawła Bohuszewicza i Marzenny Cyzman.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/LC

Punktacja MNiSW: 10.000


22/119


Autorzy: Kafar Marcin, Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Mistrzowie - preliminaria : o założeniach pewnego projektu badawczego.

Czasopismo: Nauki o Wychowaniu : studia interdyscyplinarne

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 2 nr 1

Opis fizyczny: S. 190-196

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.5604/17339758.1198757


23/119


Autorzy: Kola Adam F., Wołk Marcin.

Tytuł oryginału: Między kryzysem a rozwojem : Ogólnopolskie Sympozjum Dydaktyków Komparatystyki, Toruń, 30-31 marca 2016 roku.

Czasopismo: Porównania

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 18

Opis fizyczny: S. 349-355


24/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: "I tego trzymać się trzeba..." : naukowa wspólnota uczących się na XXX-lecie letniej szkoły młodych pedagogów" : studium recenzyjne.

Czasopismo: Rocznik Pedagogiczny

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 39

Opis fizyczny: S. 197-205

Punktacja MNiSW: 13.000


25/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Der Effekt der Synergie : die kulturelle (Vor-)Geschichte der modernen polnischen Literaturtheorie im mittel- und osteuropäischen Kontext.

Czasopismo: Welt der Slaven

Rocznik: 2016

Szczegóły: Jg. 61 H. 2

Opis fizyczny: S. 258-279

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 15.000


26/119


Autorzy: Bloch Natalia, Grębecka Zuzanna, Halili Rigels, Januszkiewicz Michał, Kaczmarek Łukasz, Kafar Marcin, Kmita-Zaniewska Katarzyna, Kola Adam F., Kola Anna M., Kowalewski Jacek, Rydlewski Michał, Śliwa Marta, Wołodźko Marek.

Tytuł oryginału: Wokół etyczności współczesnych praktyk akademickich.

Tytuł całości: Etyczno-moralne aspekty "praktyk humanistycznych" / red. M. Kafar, A.F. Kola.

Adres wydawniczy: Toruń, Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS : 2015

Opis fizyczny: S. 219-249

Uwagi: DYSKUSJA

Uwagi: Bibliogr.


27/119


Autorzy: Kafar Marcin, Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Człowiek, życie i śmierć w kontekście etyczno-moralnych aspektów "praktyk humanistycznych".

Tytuł całości: Etyczno-moralne aspekty "praktyk humanistycznych" / red. M. Kafar, A.F. Kola.

Adres wydawniczy: Toruń, Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS : 2015

Opis fizyczny: S. 23-39

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


28/119


Autorzy: Kafar Marcin, Kola Adam F..

Tytuł oryginału: O etyczno-moralnych aspektach "praktyk humanistycznych" słów kilka.

Tytuł całości: Etyczno-moralne aspekty "praktyk humanistycznych" / red. M. Kafar, A.F. Kola.

Adres wydawniczy: Toruń, Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS : 2015

Opis fizyczny: S. 7-18

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


29/119


Autorzy: Kola Adam F., Ulicka Dorota.

Tytuł oryginału: From circles to the school (and back again) : the case of Polish structuralism.

Tytuł całości: Theoretical schools and circles in the twentieth-century humanities, intellectual and cultural legacy / ed. by Marina Grishakova and Silvi Salupere.

Adres wydawniczy: New York, Routledge : 2015

Opis fizyczny: S. 63-83

Punktacja MNiSW: 5.000


30/119


Autorzy: Kafar Marcin, Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Etyczno-moralne aspekty "praktyk humanistycznych" / red. M. Kafar, A.F. Kola.

Adres wydawniczy: Toruń, Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS : 2015

Opis fizyczny: 254 s.

Punktacja MNiSW: 5.000


31/119


Autorzy: Kola Adam F., Wołk Marcin.

Tytuł oryginału: Pożytki z porównania / pod red. Adama F. Koli i Marcina Wołka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 183 s., il.; streszcz. ang.

Seria: (Litteraria Copernicana ;vol. 16)

Uwagi: 10.12775/LC


32/119


Autorzy: Kola Adam F., Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Polish education in transition : parallel models.

Czasopismo: International Journal of Social Economics

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 42 no. 9

Opis fizyczny: S. 852-867

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1108/IJSE

Punktacja MNiSW: 4.000


33/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: On literary worlds / Eric Hayot. Oxford [u.a.] 2012.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 15

Opis fizyczny: S. 165-171

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 10.000


34/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: "Polak z krwi i kości, choć imię i nazwisko brzmią nieswojsko..." : Manfred Kridl w kraju i na emigracji.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 16

Opis fizyczny: S. 167-172, il.

Uwagi: Tytuł tomu: Pożytki z porównania / pod red. Adama F. Koli i Marcina Wołka.

Uwagi: 10.12775/LC

Punktacja MNiSW: 10.000


35/119


Autorzy: Kola Adam F., Wołk Marcin.

Tytuł oryginału: Użytki, pożytki, porównania.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 16

Opis fizyczny: S. 5-10, il.

Uwagi: Tytuł tomu: Pożytki z porównania / pod red. Adama F. Koli i Marcina Wołka.

Uwagi: 10.12775/LC

Punktacja MNiSW: 10.000


36/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Kryzys szansą dla Europy.

Czasopismo: Przegląd Polityczny

Rocznik: 2015

Szczegóły: Nr 130

Opis fizyczny: S. 172-175

Uwagi: Recenzja książki: Koniec Unii Europejskiej? / Jan Zielonka. Warszawa 2014.


37/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: European identity, minor transnationalism and a semi-peripheral perspective.

Tytuł całości: Debating European identity, bright ideas, dim prospects / ed. by Branislav Radeljić.

Adres wydawniczy: Oxford [etc.], Peter Lang AG, Internationaler Verlag der Wissenschaften : 2014

Opis fizyczny: S. 51-78

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


38/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Emigracja polityczna z Europy Środkowej i Wschodniej : sprawozdanie z konferencji naukowej "Political exile from Central and Eastern Europe : motives, strategies, activities and perceptions of East and West 1945-1989", Bratysława, 19-20 XI 2013.

Czasopismo: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym

Rocznik: 2014

Szczegóły: Nr 29

Opis fizyczny: S. 286-295


39/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Konferencja "Etyczno-moralne aspekty praktyk humanistycznych" Pluski, 16-17 października 2013 r.

Czasopismo: Rocznik Antropologii Historii

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 4 nr 2

Opis fizyczny: S. 321-327


40/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Między komparatystyką literacką a literaturą światową.

Tytuł równoległy: Between comparative literature and world literature.

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 4 (148)

Opis fizyczny: S. 41-63, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 10.000


41/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Dość czasu i świata / David Damrosch ; przeł. Adam F. Kola.

Tytuł równoległy: World enough and time.

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 4 (148)

Opis fizyczny: S. 100-129

Punktacja MNiSW: 10.000


42/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Wszyscy jesteśmy komparatystami! (Na szczęście różnymi).

Tytuł równoległy: We're all comparativists! (Fortunately in different ways).

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 4 (148)

Opis fizyczny: S. 179-194

Uwagi: Dotyczy książki: Komparatystyka i interpretacja : nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii / Tomasz Bilczewski. Kraków 2010.

Punktacja MNiSW: 10.000


43/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: XX Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Literatury Porównawczej, 18-24 lipca 2013 r., Paryż, Francja.

Czasopismo: Porównania : czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym

Rocznik: 2013

Szczegóły: R. 12

Opis fizyczny: S. 299-303

Uwagi: Tytuł tomu: Powrót przestrzeni : środkowoeuropejska geopoetyka i nostalgia. Cz. 2 / [red. nacz. Bogusław Bakuła ; zespół red. Dobrochna Dabert et al.].


44/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: ANT-ologia literatury.

Czasopismo: Przegląd Kulturoznawczy

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 1 (15)

Opis fizyczny: S. 35-47

Uwagi: 10.4467/20843860PK

Punktacja MNiSW: 9.000


45/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Języki teorii - języki poetyki : o zmianie paradygmatu, która wciąż czeka na dopełnienie.

Czasopismo: Tekstualia

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 4 (35)

Opis fizyczny: S. 93-104, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


46/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Beyond "Global Babble" : comparative literature as a critical metatheory for glocalizing humanities.

Czasopismo: World Literature Studies

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 5 no. 2

Opis fizyczny: S. 39-51

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


47/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Rossiâ-medved' v sovremennoj češskoj i slovackoj publicistike.

Tytuł całości: "Russkij medved'", istoriâ, semiotika, politika / pod red. O. V. Râbova i A. de Lazari.

Adres wydawniczy: Moskva, Novoe Literaturnoe Obozrenie : 2012

Opis fizyczny: S. 225-242

Seria: (Novoe Literaturnoe Obozrenie : naučnoe priloženie ;vyp. 110)

Punktacja MNiSW: 5.000


48/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Przygody młodych akademików z interdyscyplinarnością : perspektywa instytucjonalna.

Tytuł całości: Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności, między ideą a praktyką / red. nauk. Adam Chmielewski, Maria Dudzikowa, Adam Grobler.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2012

Opis fizyczny: S. 337-353

Punktacja MNiSW: 5.000


49/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Po co "mit" literaturoznawstwu? Kilka uwag z antyeuropocentrycznego niekiedy punktu widzenia.

Tytuł całości: Komparatystyka i konteksty, komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym. 2 / pod red. Lidii Wiśniewskiej.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego : 2012

Opis fizyczny: S. 79-90, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


50/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Powstanie i rozwój szkoły badawczej Manfreda Kridla : rola aktorów poza-ludzkich.

Tytuł całości: Strukturalizm w Europie Środkowej i Wschodniej, wizje i rewizje / pod red. Danuty Ulickiej i Włodzimierza Boleckiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Fundacja Akademia Humanistyczna, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo : 2012

Opis fizyczny: S. 188-199

Seria: (Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej ;t. 92)

Punktacja MNiSW: 5.000


51/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Glokalizacja teorii : przeciw studiom postkolonialnym w Europie Środkowej i Wschodniej.

Tytuł całości: Z polskich studiów slawistycznych. Ser. 12: Językoznawstwo, prace na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Mińsku 2013.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polska Akademia Nauk. Warszawska Drukarnia Naukowa : 2012

Opis fizyczny: S. 121-128, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


52/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Konferencja "Humanistyka (pół)peryferii". Olsztyn-Pluski, 21-22 października 2011 r.

Czasopismo: Rocznik Antropologii Historii

Rocznik: 2012

Szczegóły: R. 2 nr 1

Opis fizyczny: S. 379-384


53/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Uniwersytet jako pralnia : esej o stanie akademickiego namysłu nad nauką i szkolnictwem wyższym.

Czasopismo: Rocznik Pedagogiczny

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 35

Opis fizyczny: S. 93-110, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


54/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Współczesne reinterpretacje Weltliteratur : World literature w poszukiwaniu teorii systemowo(-)światowej.

Czasopismo: Tekstualia

Rocznik: 2012

Szczegóły: nr 4 (31)

Opis fizyczny: S. 111-127, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


55/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Obraz Rosji w pismach lewicy jugosłowiańskiej okresu międzywojennego : Miroslav Krleža i August Cesarec

Tytuł całości: Semantyka Rosji na Bałkanach / pod red. Jolanty Sujeckiej

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo DiG : 2011

Opis fizyczny: S. 149-171, streszcz. ang.

Seria: (Colloquia Balkanica ;1)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


56/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Genealogy of comparative literature in Central and Eastern Europe : towards the Slavic-world literature.

Tytuł całości: The rise of world literatures, the First Congress of the World Literature Association, 30 June - 3 July, 2011.

Adres wydawniczy: Beijing, Institute of World Literature, Peking University : 2011

Opis fizyczny: S. 67


57/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Europa w dyskursie polskim, czeskim i chorwackim : rekonfiguracje krytyczne.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: 427 s., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. Indeks nazwisk

Punktacja MNiSW: 25.000


58/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Polskie i rosyjskie problemy z rosyjskością / Andrzej de Lazari. Łódź 2009.

Czasopismo: Athenaeum (Toruń)

Rocznik: 2011

Szczegóły: Z. 28

Opis fizyczny: S. 275-279

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 7.000


59/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Kridlowskie paczki.

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 2011

Szczegóły: R. 20 nr 5

Opis fizyczny: S. 16-17, il.


60/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Futuryzm - faszyzm - komunizm : sztuka i polityka.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 7

Opis fizyczny: S. 132-151, il.

Uwagi: Tyt. tomu czasopisma: Italia : inspiracje włoskie w literaturach słowiańskich

Punktacja MNiSW: 7.000


61/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Socjologia literatury Karela Krejčego, czyli o pożytkach z reedycji tekstów naukowych.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 7

Opis fizyczny: S. 231-235

Uwagi: Recenzja książki: Sociologie literatury / Karel Krejčí. Praha 2008

Punktacja MNiSW: 7.000


62/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Rorty - Konfucjusz : merytokracja w poszukiwaniu humanizmu i uniwersalnej ramy odniesienia.

Czasopismo: Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik: 2011

Szczegóły: R. 20 nr 3

Opis fizyczny: S. 121-136, streszcz. ang. s. 284

Punktacja MNiSW: 10.000


63/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: China's new confucianizm : politics and everyday life in a changing society / Daniel A. Bell. Princeton and Oxford 2008 (2010).

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 68 nr 1

Opis fizyczny: S. 161-171

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 4.000


64/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Paradygmat kulturowy w badaniach porównawczych : poza cultural studies.

Czasopismo: Slavica Litteraria

Rocznik: 2011

Szczegóły: R. 14 č. 2

Opis fizyczny: S. 3-23

Punktacja MNiSW: 10.000


65/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Odkrywanie korzeni literaturoznawstwa.

Czasopismo: Slavica Litteraria

Rocznik: 2011

Szczegóły: R. 14 č. 2

Opis fizyczny: S. 163-168

Uwagi: Recenzja książki: Literaturoznawcze dyskursy możliwe : studia z dziejów nowoczesnej teorii literatury w Europie Środkowo-Wschodniej / Danuta Ulicka.

Punktacja MNiSW: 10.000


66/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy : etnografia człowieka zdegradowanego / Rakowski Tomasz. Gdańsk 2009.

Tytuł równoległy: Hunters, gatherers, the powerless practitioners : an ethnography of the degraded communities.

Czasopismo: Social Anthropology

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 19 no. 2

Opis fizyczny: S. 230-231

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 14.000


67/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Zwrot dokonany niedopełniony : z dziejów nowoczesnego literaturoznawstwa polskiego okresu międzywojennego.

Tytuł całości: "Zwroty" badawcze w humanistyce, konteksty poznawcze, kulturowe i społeczno-instytucjonalne / red. J. Kowalewski, W. Piasek.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego : 2010

Opis fizyczny: S. 237-283

Seria: (Colloquia Humaniorum)

Punktacja MNiSW: 7.000


68/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Komparatystyka kulturoznawcza wobec wielokulturowego świata : w stronę metateorii krytycznej.

Tytuł całości: Granice kultury / pod red. Andrzeja Gwoździa ; przy współpr. Magdaleny Kempnej-Pieniążek.

Adres wydawniczy: Katowice, "Śląsk" Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze : 2010

Opis fizyczny: S. 213-224


69/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Słowianofilstwo rosyjskie a słowianofilstwo czeskie : między konserwatyzmem a misjonizmem.

Tytuł całości: Idee konserwatywne w Rosji / pod red. Anny Raźny.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego : 2010

Opis fizyczny: S. 43-55, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


70/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Kulturoznawstwo a instytucjonalizacja komparatystyki

Tytuł całości: Komparatystyka dzisiaj. T. 1: Problemy teoretyczne / red. nauk. Ewa Szczęsna, Edward Kasperski

Adres wydawniczy: Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas : 2010

Opis fizyczny: S. 81-95


71/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Kulturoznawstwo a instytucjonalizacja komparatystyki

Tytuł całości: Komparatystyka dzisiaj. T. 1: Problemy teoretyczne / red. nauk. Ewa Szczęsna, Edward Kasperski

Adres wydawniczy: Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas : 2010

Opis fizyczny: S. 81-95


72/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Komparatystyka a badania interkulturowe / Miloš Zelenka ; z czes. przeł. Adam F. Kola.

Tytuł całości: Komparatystyka dzisiaj. T. 1: Problemy teoretyczne / red. nauk. Ewa Szczęsna, Edward Kasperski

Adres wydawniczy: Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas : 2010

Opis fizyczny: S. 45-53


73/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: "Teren krwawych zapasów wojennych" : Bałkany w oczach Włodzimierza Trąmpczyńskiego a stereotyp współczesny

Tytuł całości: Południowa Słowiańszczyzna w literaturze polskiej XIX i XX wieku / red. Krzysztof Stępnik, Monika Gabryś

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2010

Opis fizyczny: S. 167-178

Seria: (Obrazy Kultury Polskiej)

Uwagi: Bibliogr.


74/119


Autorzy: Kola Adam.

Tytuł oryginału: Transformace, postkomunismus, postkolonialismus, postmodernismus : paradigmata středoevropské literatury po roce 1989

Tytuł całości: Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech, česko-slovensko-mad'arské reflexe / ed. Ivo Pospíšil, Josef Šaur

Adres wydawniczy: Brno, Masarykova univerzita : 2010

Opis fizyczny: S. 201-209


75/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Comparative literature, anti-eurocentric historiography and literature in the world system

Tytuł całości: The XIXth Congress of the International Comparative Literature Association "Expanding the frontiers of comparative literature", August 15-21, 2010, Chung-Ang University, Seoul, Korea, abstracts

Adres wydawniczy: Seoul, International Comparative Literature Association : 2010

Opis fizyczny: S. 281


76/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: "Obdarowuje Pan nas tutaj ciągle..." : Manfreda Kridla pomoc dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Czasopismo: Archiwum Emigracji : studia, szkice, dokumenty

Rocznik: 2010

Szczegóły: Z. 12-13

Opis fizyczny: S. 103-136

Punktacja MNiSW: 6.000


77/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Korespondencja Fryderyka Chopina, Vol. I : 1816-1831 / ed. Zofia Helman, Zbigniew Skowron, Hanna Wróblewska-Straus. Warszawa 2009.

Tytuł równoległy: Correspondence of Fryderyk Chopin.

Czasopismo: Uncommon Culture

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 1 no. 1-2

Opis fizyczny: S. 181-182

Uwagi: RECENZJA


78/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Antropologizacja literaturoznawstwa a komparatystyka.

Tytuł całości: Antropologizowanie humanistyki, zjawisko, proces, perspektywy / red. J. Kowalewski, W. Piasek.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego : 2009

Opis fizyczny: S. 83-106

Seria: (Colloquia Humaniorum)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


79/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: O roce 1968 bychom měli vědět víc : co Poláci vědí o Československu roku 1968.

Tytuł całości: Česko-slovenské reflexe: 1968, jazyk - literatura - kultura / ed. by Ivo Pospíšil.

Adres wydawniczy: Brno, Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity : 2009

Opis fizyczny: S. 87-95

Seria: (Brněnské Texty k Slovakistice ;12)


80/119


Autorzy: Kola Adam.

Tytuł oryginału: Panslavizm.

Tytuł równoległy: Panslawizm.
Tytuł równoległy: Panslavism.

Tytuł całości: Idee w Rosji = Idei v Rossii = Ideas in Russia, leksykon rosyjsko-polsko-angielski. T. 7 / pod red. Justyny Kurczak.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Ibidem : 2009

Opis fizyczny: S. 312-329

Uwagi: Tekst równolegle ros., pol., ang.


81/119


Autorzy: Kola Adam.

Tytuł oryginału: Słowianie wschodni wobec Zachodu : perspektywa czeska.

Tytuł całości: Słowiańszczyzna wobec idei i poszukiwań świata zachodniego, konferencja pod honorowym patronatem Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk / [ed. Cezary Nelkowski].

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Filharmonia Pomorska : 2009

Opis fizyczny: S. 193-206

Seria: (Musica Antiqua Europae Orientalis ;t. 15)


82/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Studia wschód-zachód w kontekście współczesnej komparatystyki / Anna Zelenkowá ; przeł. Adam F. Kola.

Czasopismo: Porównania : czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym

Rocznik: 2009

Szczegóły: R. 6

Opis fizyczny: S. 39-46, il.

Uwagi: Tytuł tomu: Komparatystyka i studia postkolonialne. 2 / [red. nacz. Bogusław Bakuła ; zespół red. Dobrochna Dabert et al.].


83/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Nie-klasyczna historia teorii literatury Europy (Środkowo-)Wschodniej.

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 2009

Szczegóły: nr 4 (118)

Opis fizyczny: S. 110-120

Punktacja MNiSW: 12.000


84/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Tyfus, wszy, klatki karmiciele i II wojna światowa.

Tytuł całości: Rzeczy i ludzie, humanistyka wobec materialności / red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego : 2008

Opis fizyczny: S. 299-318

Seria: (Colloquia Humaniorum)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


85/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Recepcja koncepcji międzyliterackości Ďurišina w Polsce.

Tytuł całości: Slovensko mimo Slovensko = Slovensko mimo Slovenska / ed.: Ivo Pospíšil.

Adres wydawniczy: Brno, Masarykova univerzita. Filozofická fakulta : 2008

Opis fizyczny: S. 83-95

Seria: (Brněnské Texty k Slovakistice ;10)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


86/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Stigmat ûgonostal'gii, problemy s feminizmom i evropejskij vopros v Horvatii.

Czasopismo: Evropa : žurnal Pol'skogo Instituta Meždunarodnyh Del

Rocznik: 2008

Szczegóły: T. 8 nr 4

Opis fizyczny: S. 107-134


87/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Bałkany : mapa symboliczna.

Czasopismo: Przegląd Polityczny

Rocznik: 2008

Szczegóły: Nr 89

Opis fizyczny: S. 165-168


88/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Nie-klasyczna komparatystyka : w stronę nowego paradygmatu.

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 2008

Szczegóły: nr 1-2 (109-110)

Opis fizyczny: S. 56-74

Punktacja MNiSW: 12.000


89/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Dlaczego literaturoznawstwo polskie jest etycznie ślepe?

Tytuł całości: Filozofia i etyka interpretacji / red. Adam F. Kola, Andrzej Szahaj.

Adres wydawniczy: Kraków, Universitas : 2007

Opis fizyczny: S. 247-263

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Punktacja MNiSW: 5.000


90/119


Autorzy: Kola Adam F., Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Filozofia i etyka interpretacji / red. Adam F. Kola, Andrzej Szahaj.

Adres wydawniczy: Kraków, Universitas : 2007

Opis fizyczny: 338 s.

Punktacja MNiSW: 10.000


91/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Zwierzę polityczne, czyli słów kilka o bałkanistach. a także o nieuniknionym zaangażowaniu humanistyki.

Tytuł całości: Zaangażowanie czy izolacja?, współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów / red. J. Kowalewski, W. Piasek.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego : 2007

Opis fizyczny: S. 195-217

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


92/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Spor o smysle češskoj istorii i diskussiâ o kornâh Evropy.

Czasopismo: Evropa : žurnal Pol'skogo Instituta Meždunarodnyh Del

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 7 nr 1

Opis fizyczny: S. 47-73

Punktacja MNiSW: 1.000


93/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Studia interdyscyplinarne a literaturoznawstwo polskie : od zmian instytucjonalnych do nowego projektu konstruowania indywidualnej tożsamości.

Tytuł całości: Granice dyscyplin-arne w humanistyce / red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Instytut Filozofii. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski : 2006

Opis fizyczny: S. 179-196

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


94/119


Autorzy: Kwiatkowska Olga, Kola Adam F..

Tytuł oryginału: O przywróceniu zachwianej równowagi w refleksji antropologicznej : głos podwójny w sprawie przedmiotów.

Tytuł całości: Kultura profesjonalna etnologów w Polsce / [red. nauk. Marcin Brocki, Konrad Górny, Waldemar Kuligowski].

Adres wydawniczy: Wrocław, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego : 2006

Opis fizyczny: S. 127-146

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


95/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Rosja we współczesnej polskiej myśli słowianofilizującej.

Tytuł całości: Polacy i Rosjanie - przezwyciężanie uprzedzeń = Polâki i Russkie - preodolenie predubeždenij / pod red. Andrzeja de Lazari i Tatiany Rongińskiej.

Adres wydawniczy: Łódź, Ibidem : 2006

Opis fizyczny: S. 245-254

Punktacja MNiSW: 6.000


96/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Třináct let po rozpadu československé federace očima Poláka : (v středoevropském kontextu).

Tytuł całości: Třináct let po = Trinásť rokov po / ed.: Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka, Anna Zelenková.

Adres wydawniczy: Brno, Masarykova univerzita. Filozofická fakulta : 2006

Opis fizyczny: S. 125-130

Seria: (Brněnské Texty k Slovakistice ;9)

Punktacja MNiSW: 6.000


97/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Polska - Czechy : Europa Środkowo-Wschodnia - Europa Środkowa.

Tytuł całości: Žánry živé, mrtvé, revitalizované / Libor Pavera a kolektiv.

Adres wydawniczy: Opava, Slezská univerzita v Opavé : 2006

Opis fizyczny: S. 79-103, streszcz. ang.

Seria: (Žánrové Metamorfózy v Středoevropském Kontextu ;3)

Punktacja MNiSW: 6.000


98/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Między Europą Środkową a Środkowo-Wschodnią.

Czasopismo: Tygiel Kultury

Rocznik: 2006

Szczegóły: nr 4-6

Opis fizyczny: S. 6-13, mapy


99/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Miasta wojny : Belgrad Momo Kapora i Sarajewo Želijko Vukovicia.

Tytuł całości: Miasto, przestrzeń, topos, człowiek / red. nauk. Adrian Gleń, Jacek Gutorow, Irena Jokiel.

Adres wydawniczy: Opole, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej : 2005

Opis fizyczny: S. 189-198

Punktacja MNiSW: 6.000


100/119


Autorzy: Kola Adam, Okoniewska Teresa.

Tytuł oryginału: O wystawie "Na Jawie i nie-Jawie".

Tytuł całości: Na Jawie i nie-Jawie, mozaika kulturowa Indonezji : komentarz wystawy / [oprac. red.: Adam Kola, Urszula Makowska].

Adres wydawniczy: Toruń, Met : 2005

Opis fizyczny: S. 9-14, il.


101/119


Autorzy: Kola Adam, Makowska Urszula.

Tytuł oryginału: Na Jawie i nie-Jawie : mozaika kulturowa Indonezji : komentarz wystaw / [oprac. red. Adam Kola, Urszula Makowska].

Adres wydawniczy: Toruń, Met : 2005

Opis fizyczny: 59 s., il.

Uwagi: Katalog wystawy

Uwagi: Bibliogr. s. 51-55


102/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Słowo wstępne.

Czasopismo: Kurier Bałkański

Rocznik: 2005

Szczegóły: R. 2 nr 2

Opis fizyczny: S. 2


103/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Ljubljana w Europie Środkowej : garść reminiscencji osobistych.

Czasopismo: Kurier Bałkański

Rocznik: 2005

Szczegóły: R. 2 nr 2

Opis fizyczny: S. 35-37, il.


104/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Tren śródziemnomorski.

Czasopismo: Kurier Bałkański

Rocznik: 2005

Szczegóły: R. 2 nr 3

Opis fizyczny: S. 35-37


105/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Współczesna Rosja wobec Zachodu / Ernest Wyciszkiewicz. Łódź 2003.

Czasopismo: Slavia Orientalis

Rocznik: 2005

Szczegóły: T. 54 nr 2

Opis fizyczny: S. 322-326

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 3.000


106/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Kategorie "narodu" i "ludu" w klasycznym słowianofilstwie czeskim i rosyjskim.

Czasopismo: Sofia : žurnal filosofiv slov'âns'kih krain

Rocznik: 2005

Szczegóły: Nr 5

Opis fizyczny: S. 131-153, streszcz. ang., ros.

Punktacja MNiSW: 1.000


107/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Europa przyszła z Azji...

Czasopismo: Świat i Słowo

Rocznik: 2005

Szczegóły: nr 2 (5)

Opis fizyczny: S. 81-99, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


108/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Słowianofilstwo czeskie i rosyjskie w ujęciu porównawczym.

Adres wydawniczy: Łódź, Ibidem : 2004

Opis fizyczny: 160 s.

Seria: (Idee w Rosji)

Uwagi: Bibliogr. s. 151-157

Punktacja MNiSW: 20.000


109/119


Autorzy: Kola Adam.

Tytuł oryginału: Kategoria "Europy" w twórczości Andrzeja Stasiuka : (z przechadzką po "Europie Środkowej" Milana Kundery).

Tytuł całości: O granicach i ich przekraczaniu / pod red. Piotra Kowalskiego i Magdaleny Sztandary.

Adres wydawniczy: Opole, Wydaw. UO : 2004

Opis fizyczny: S. 177-183

Punktacja MNiSW: 4.000


110/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Dlaczego Kundera myli się co do Nietzschego?

Czasopismo: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia

Rocznik: 2004

Szczegóły: Z. 128

Opis fizyczny: S. 261-270, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 5 / pod red. Izabelli Malej i Zofii Tarajło-Lipowskiej.

Punktacja MNiSW: 1.000


111/119


Autorzy: Kola Adam F..

Tytuł oryginału: Kategoria "Europy Środkowej" we współczesnych literaturach słowiańskich na przykładzie wybranych utworów (Kundera, Andruchowycz, Stasiuk).

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica

Rocznik: 2003

Szczegóły: Z. 8

Opis fizyczny: S. 69-91, streszcz. ang., czes.

Punktacja MNiSW: 1.000


112/119


Autorzy: Kola Adam.

Tytuł oryginału: Kategoriâ "Central'noj Evropy" v tvorčestve Milana Kundery, Ûriâ Andruhoviča i Andžeâ Stasûka.

Czasopismo: Evropa : žurnal Pol'skogo Instituta Meždunarodnyh Del

Rocznik: 2002

Szczegóły: T. 2 nr 2

Opis fizyczny: S. 131-154

Punktacja MNiSW: 1.000


113/119


Autorzy: Kola Adam.

Tytuł oryginału: Śmierć powieści - galerii.

Czasopismo: PAL Przegląd Artystyczno-Literacki

Rocznik: 2002

Szczegóły: R. 11 nr 1-2

Opis fizyczny: S. 21-28


114/119


Autorzy: Kola Adam.

Tytuł oryginału: Zamek wielkiego mistrza krzyżackiego w Malborku : klasztor czy siedziba władcy?

Tytuł całości: Klasztory i kultura krajów słowiańskich = Monasteries and culture of the slavonic countries / red. Wanda Stępniak-Minczewa, Zdzisław J. Kijas.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe PAT : 2001

Opis fizyczny: S. 69-80

Seria: (Biblioteka Ekumenii i Dialogu ;t. 15)

Punktacja MNiSW: 4.000


115/119


Autorzy: Kola Adam.

Tytuł oryginału: Jabłoń jako drzewo początku końca w Powieści o śmierci galerii Miroslava Josicia Visnjicia.

Tytuł całości: Obecność i przemijanie, fenomen początku i końca w kulturze i literaturze współczesnej / pod red. Adriana Glenia i Piotra Kowalskiego.

Adres wydawniczy: Opole, Wydawnictwo UO : 2001

Opis fizyczny: S. 87-94

Punktacja MNiSW: 4.000


116/119


Autorzy: Kola Adam.

Tytuł oryginału: Mit w słowianofilstwie czeskim i polskim : szkic problemu.

Tytuł całości: Świat Słowian w języku i kulturze. 2, Materiały z III Międzynarodowej Konferencji Slawistycznej poświęconej pamięci profesora Uniwersytetu Szczecińskiego Edwarda Siekierzyckiego zorganizowanej w Świnoujściu w dniach 21-23 listopada 2000 roku / materiały pod red. nauk. Ewy Komorowskiej.

Adres wydawniczy: Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego : 2001

Opis fizyczny: S. 53-57

Punktacja MNiSW: 4.000


117/119


Autorzy: Kola Adam.

Tytuł oryginału: Historiozofia nadziei : romantyczne słowianofilstwo polskie / Justyna Kurczak. Łódź 2000.

Czasopismo: Lud

Rocznik: 2001

Szczegóły: T. 85

Opis fizyczny: S. 356-358

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


118/119


Autorzy: Kola Adam.

Tytuł oryginału: Błogosławiona Juta w literaturze polskojęzycznej : kult lokalnej świętej.

Tytuł całości: Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów słowiańskich [T. 2] = Saints and holiness at the roots of cultural formation of Slavic nations / red. Wanda Stępniak-Minczewa, Zdzisław J. Kijas.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe PAT : 2000

Opis fizyczny: S. 97-104

Seria: (Biblioteka Ekumenii i Dialogu ;t. 13/2)

Punktacja MNiSW: 4.000


119/119


Autorzy: Kola Adam.

Tytuł oryginału: Tłumaczenia Biblii od XIV do XVIII wieku, ich znaczenie dla języka i kultury czeskiej.

Czasopismo: Studenckie Prace Naukowe. Nauki Humanistyczne

Rocznik: 1999

Szczegóły: Z. 8

Opis fizyczny: S. 30-36

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000