Pracownicy - Wydział Humanistyczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr Aleksandra Burdziej
adiunkt
Katedra Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych XIX - XXI Wieku, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C 3.11
tel.: +48 56 611 35-62
e-mail: aburdziej@umk.pl
ORCID: 0000-0002-8567-2177

Zainteresowania:
1) kwestie pamięci i tożsamości w literaturze współczesnej, współczesne kultury pamięci, szeroko pojęte stosunki polsko-niemieckie XX i XXI wieku;
2) relacje łączące literaturę z nauką oraz wizje postępu technologicznego i obrazy przyszłości we współczesnej prozie niemieckojęzycznej

Terminy konsultacji:
DYŻURY WAKACYJNE:
18.06. - godz. 11.30-13.00
25.06. - godz. 13.00-14.30
13.08. - godz. 11.30-13.00
4.09. - godz. 10.30-13.30
10.09. - godz. 11.30-13.00

Bardzo proszę o wcześniejsze zgłoszenia mailowe!

Bibliografia