FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

mgr Krzysztof Strzemeski
asystent
Katedra Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego, Instytut Językoznawstwa

pokój: C.3.24
tel.: +48-56-611-3552
e-mail: e-meski@umk.pl

Zainteresowania:
Glottodydaktyka praktyczna i teoretyczna. Przygotowanie zawodowe nauczycieli.

Terminy konsultacji:
Office hours/dyżury:
Poniedziałki/Mondays, 9:00-10:00, Ms Teams

code: gu49gai

link:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a623426f9f9524f21856ee2db7ce746cd%40thread.tacv2/conversations?groupId=19db1c9b-da10-4b87-ada3-9d533cf7fa73&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324
Bibliografia