FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak
profesor
Katedra Edytorstwa i Literatury Polskiej, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: 222
tel.: +48-56-611-3536
e-mail: grahas@umk.pl

Zainteresowania:
Romantyzm: poezja - korespondencja - pamiętnikarstwo - problemy edytorskie - genologia ( Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Norwid, Antoni Malczewski, Józef B. Zaleski...); komparatystyka literacka, korespondencja sztuk (ekfrazy, literatura a sztuki plastyczne, filozoficzne aspekty literatury XIX w.)
Liryczność - podmiotowość - duchowość w poezji polskiej XIX - XXI w.

Terminy konsultacji:
Termin konsultacji: piątek w godz. 10.15-11.15.
Przyjmuję również osoby, które chciałyby pisać pod moim kierunkiem pracę magisterską - indywidualne konsultacje lub kameralne seminarium.Bibliografia