FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius
adiunkt
Katedra Literatury, Kultury i Mediów Niemieckiego Obszaru Językowego, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C 3.13
tel.: +48-56-611-3708
e-mail: kazan@umk.pl
ORCID: 0000-0001-7121-0564

Zainteresowania:
Zainteresowania badawcze dr Katarzyna Szczerbowskiej-Prusevicius dotyczą związków literatury z muzyką oraz historii literatury i kultury Prus Królewskich. Obecnie pracuje nad projektem habilitacyjnym poświęconym literackim portretom muzyków.

Terminy konsultacji:
We wrześniu 2020 konsultacje dr Katarzyna Szczerbowskiej-Prusevicius odbywać się będę w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Teams w czwartki w godz. 13.00-14.30.

Bibliografia