FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr Agnieszka Markuszewska
adiunkt
Katedra Edytorstwa i Literatury Polskiej, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: 215
tel.: +48-56-611-35-42
e-mail: amarkusz@umk.pl
www: https://edytorstwoumk.com/agnieszka-markuszewska/
ORCID: 0000-0003-2511-4867

Zainteresowania:
1. tekstologia i edytorstwo dzieł literackich (zwłaszcza XIX wieku)
2. historia edytorstwa naukowego
3. polska i europejska literatura dziewiętnastowieczna
4. romantyczna proza poetycka
4. nowoczesne sposoby badania epistolografii
5. związki literatury i malarstwa
6. typografia i estetyka współczesnej publikacji


Terminy konsultacji:
W trakcie nauki zdalnej konsultacje prowadzone są online.
Terminy konsultacji we wrześniu:
poniedziałki: 13.30-15.00 Microsoft Teams (amarkusz@o365.umk.pl)

Bibliografia