Pracownicy - Wydział Humanistyczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr Anna Mikołajewska
adiunkt
Katedra Literatury, Kultury i Komparatystyki Niemieckiego Obszaru Językowego, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C 3.16
tel.: 611-35-63
e-mail: nanett@umk.pl
www: https://www.fil.umk.pl/kfg/kierownictwo/dr-anna-mikolajewska/

Zainteresowania:
historia komunikacji społecznej Prus Królewskich i Książęcych
stosunki wyznaniowe w Prusach do roku 1772
historia historiografii, wczesnonowożytna historiografia kościelna, piśmiennictwo polemiczne, druki ulotne, początki prasy na terenie Rzeczpospolitej Obojga Narodów


Terminy konsultacji:
Coll. Hum. ul. Bojarskiego 1 pokój C 3.12
od początku października 2019
czwartki
16.00-17.00 dydaktyka
17.00-18.00 praktyki zawodowe

Uwaga: 28 listopada dyżur odbywa się tylko w godzinach 16.00-16.30.

Informacje o praktykach studenckich: /praktyki-i-staze/praktyki-studenckie/

Bibliografia