FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr hab. Piotr Sadkowski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Literaturoznawcza Filologii Romańskiej, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C.3.42
tel.: +48-56-611-3573
e-mail: Piotr.Sadkowski@umk.pl

Terminy konsultacji:
- dyżury prodziekańskie we wrześniu 2020 r.
poniedziałek: Coll. Maius, p. 115: godz. 10.00-12.00
środa: Coll. Hum., p. C.0.36 (parter): godz. 12.00-13.00
tel. kom. 501 016 377
- konsultacje dla studentów we wrześniu 2020 r.
środa, godz. 13.15-14.45 (zdalnie – Teams: sadkowsk@o365.umk.pl,
tel. 501 016 377)
konsultacje stacjonarne po uprzednim uzgodnieniu terminuBibliografia