FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr hab. Piotr Sadkowski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Literaturoznawcza Filologii Romańskiej, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C.3.42
tel.: +48-56-611-3573
e-mail: Piotr.Sadkowski@umk.pl

Terminy konsultacji:
Dyżury w okresie ograniczenia funkcjonowania UMK w związku z COVID-19:
- dyżury dziekańskie: poniedziałek 13.00-14.30, środa 12.00-13.00
- dyżury dydaktyczne dla studentów: środa 13.15-14.45
oraz w innych terminach uzgadnianych indywidualnie.
Konsultacje prowadzone są za pośrednictwem poczty USOS, telefonicznie (501 016 377) i przez Skype (po wcześniejszym ustaleniu terminu rozmowy).

Dyżury w semestrze letnim 2019/2020:
Dziekanat: poniedziałek (Collegium Maius, p. 300, tel. 611 35 69):
g.13.00-14.30; środa (Collegium Humanisticum, p. C.0.36, tel. 611 35
86), g.12.00-13.00
Katedra: środa (Collegium Humanisticum, p. C.3.42, tel. 611 35 73),
g.13.15-14.45


Bibliografia