FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Języka Polskiego, Instytut Językoznawstwa

pokój: 409B
tel.: +48-56-611-3782
e-mail: mge@umk.pl
ORCID: 0000-0003-4587-496X

Zainteresowania:
współczesne językoznawstwo polonistyczne (morfologia, składnia, kultura języka)
specjalistyczne odmiany polszczyzny (język prawny i prawniczy; języki o ograniczonej komunikatywności - na potrzeby językoznawstwa sądowego)
językoznawstwo sądowe
nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego: zagadnienia teoretyczne i praktyka

Terminy konsultacji:
DYŻURY W LIPCU 2020 roku

Wszystkim zainteresowanym proponuje nadal konsultacje zdalne (SKYPE).
Będę do Państwa dyspozycji w następujące środy w lipcu:

środy:
1, 8, 15, 22 lipca, w godzinach od 9.00 do 10.

SKYPE: Wolma100

Urlop od 27 lipca do 3 września.

DYZURY WE WRZEŚNIU 2020 roku (na razie ustalam także zdalne - SKYPE):

poniedziałek 7 września, godz. 9.00-10.00
piątek 18 września, godz. 9.00-10.00
Bibliografia