FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr hab. Katarzyna Więckowska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Literatury, Kultury i Komparatystyki Anglojęzycznej, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C.3.27
tel.: +48-56-611-3698
e-mail: klew@umk.pl
ORCID: 0000-0003-3408-3695

Terminy konsultacji:
Czwartek, 13.00-14.30
Thursday, 13.00-14.30
Microsoft Teams (klew@o365.umk.pl)
Konsultacje stacjonarne po ustaleniu terminu
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af4e654bdc1954fb7b67f87eaac7d56e8%40thread.tacv2/conversations?groupId=2f4afc7c-302f-4a2a-ab17-13750a97b029&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Urlop: 24-28.09Bibliografia