FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr Ewa Kościałkowska-Okońska
adiunkt
Katedra Językoznawstwa Eksperymentalnego, Instytut Językoznawstwa

pokój: C.3.23
tel.: +48-56-611-3700
e-mail: ewako@umk.pl

Terminy konsultacji:
Dyżury w I semestrze: środa 11.30-13.00 (C 3.23)
Dyżury w sesji egzaminacyjnej i poprawkowej: 31.01 - 10.30-12.00, 11.02 - 10.00-13.00 (dyżur podwójny), 26.02 - 10.00-11.30

Dyżury w II semestrze: środa 10.00-11.30 (C 3.23)

Dyżury we wrześniu: 11.09, 17.09, 24.09 w godz. 10.30-12.00 odbywają się w formie zdalnej na platformie MS Teams. Link zostanie udostępniony po kontakcie mailowym

Bibliografia