Filologia Klasyczna

Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 35 25 email: filklas@umk.pl
KFK Aktualności KFK Aktualności

Studia II stopnia (magisterskie)

Aktualnie obowiązujący plan studiów:

filologia klasyczna

Filologia klasyczna – specjalność nauczycielska

Aktualnie obowiązujący program studiów:

filologia klasyczna – obie specjalności