Filologia Romańska i Lingwistyka z językiem francuskim

Adres:

Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

SEKRETARIAT:

Marianna Piontek, CH, pok. C.3.05, tel. +48 56 611 35 55, email : neofilologia@umk.pl

facebook: Katedra-Filologii-Romańskiej

Coll Hum [fot. GO] Coll Hum [fot. GO]

Kadra dydaktyczna

prof. dr hab. Mirosława Buchholtz
profesor
Katedra Literatury Amerykańskiej i Przekładu Literackiego, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C.3.29
tel.: +48-56-611-3550
e-mail: mirabuch@umk.pl
ORCID: 0000-0002-8208-728X

Zainteresowania:
literatura kanadyjska i amerykańska głównie XIX i XX wieku
twórczość Henry’ego Jamesa
twórczość Alice Munro
recepcja literatury kanadyjskiej i amerykańskiej w Polsce
przekład literacki
filmowe adaptacje dzieł literackich
studia postkolonialne
auto/biografistyka
literatura dla dzieci i młodzieży


Terminy konsultacji:
dyżury zdalne / homeoffice hours: Monday 13:15- 14:45
via email, MsTeams

however

on Monday, September 28, 2020 10:15-11:45
via email, MsTeams link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac4a286a492bb48e69a9f4e5298a80154%40thread.tacv2/conversations?groupId=be770d33-0812-437e-abfb-9b775464040c&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Bibliografia