Filologia Romańska i Lingwistyka z językiem francuskim

Adres:

Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

SEKRETARIAT:

Marianna Piontek, CH, pok. C.3.05, tel. +48 56 611 35 55, email : neofilologia@umk.pl

facebook: Katedra-Filologii-Romańskiej

Coll Hum [fot. GO] Coll Hum [fot. GO]

Kadra dydaktyczna

dr hab. Wojciech Olszewskidr hab. Wojciech Olszewski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, Instytut Nauk o Kulturze

pokój: C 2.38
tel.: +48-56-611-2304
e-mail: wojol@umk.pl
ORCID: 0000-0002-6497-159X

Zainteresowania:
Historia polskiej myśli etnologicznej.
Zagadnienia teoretyczne relacji międzykulturowych.
Tożsamość kulturowa polskich Kresów XIX-XX w.
Procesy tożsamościowe we współczesnej Europie i poradzieckiej Azji.
Rybołówstwo (zwłaszcza wędkarstwo) jako zjawisko kulturowe.


Terminy konsultacji:
W okresie od 12 do 25 marca konsultacje poprzez poczte elektroniczną lub telefonicznie: 509279905.

Bibliografia