Filologia Romańska i Lingwistyka z językiem francuskim

Adres:

Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

SEKRETARIAT:

Marianna Piontek, CH, pok. C.3.05, tel. +48 56 611 35 55, email : neofilologia@umk.pl

facebook: Katedra-Filologii-Romańskiej

Coll Hum [fot. GO] Coll Hum [fot. GO]

Kadra dydaktyczna

mgr Agnieszka Kołakowska
asystent
Katedra Języków Romańskich, Instytut Językoznawstwa

pokój: C.3.40
tel.: +48-56-611-3576
e-mail: agnieszka.kolakowska@aftorun.umk.pl

Terminy konsultacji:
Konsultacje w sprawach praktyk studenckich i w sprawach dydaktycznych prowadzone są zdalnie za pośrednictwem USOSMAIL we wtorki w godz.12.00-15.00 z wyłączeniem okresu urlopowego.

Urlop 24.09-30.09.2020r.

Collegium Humanisticum
ul.Bojarskiego1
87-100 Toruń
gabinet C 3.40
tel. 56 611 35 76Bibliografia