Filologia Romańska i Lingwistyka z językiem francuskim

Adres:

Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

SEKRETARIAT:

Marianna Piontek, CH, pok. C.3.05, tel. +48 56 611 35 55, email : neofilologia@umk.pl

facebook: Katedra-Filologii-Romańskiej

Coll Hum [fot. GO] Coll Hum [fot. GO]

Kadra dydaktyczna

dr hab. Magdalena Żabowska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Teorii Języka, Instytut Językoznawstwa

pokój: 409D
tel.: +48-56-611-3789
e-mail: zabowska@umk.pl
ORCID: 0000-0002-7046-7293

Zainteresowania:
semantyka, składnia, teoria języka, metatekst, wyrażenia funkcyjne, leksykografia;
kategorie semantyczne i gramatykalizacja wyrażeń funkcyjnych

Udział w projektach badawczych:
2007-2012 – "Wielki słownik języka polskiego – podstawowy zasób polszczyzny"; MNiSW (projekt rozwojowy) nr R 17 004-03, kierownik: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, IJP PAN
2010-2014 - "Słownik gniazdowy partykuł polskich"; MNiSW nr N N104 056938, kierownik: prof. dr hab. Maciej Grochowski, PAU
2013 - 2018 - "Wielki słownik języka polskiego – kontynuacja"; NPRH nr 0016/NPRH2/H11/81/2013, kierownik: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, IJP PAN
od 2018 - "Przewodnik językowo-encyklopedyczny po gramatyce semantycznej języka polskiego w ujęciu historycznym", NPRH nr 0066/NPRH6/H11/85/2018, kierownik: prof. dr hab. Maciej Grochowski, IJP PAN

Członkostwo: Polskie Towarzystwo Językoznawcze, Association of Slavists POLYSLAV, Societas Linguistica Europaea, Pracownia Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej UWTerminy konsultacji:
Konsultacje we wrześniu 2020 r.:
stacjonarnie lub zdalnie (Teams: zabowska@o365.umk.pl): po wcześniejszym umówieniu terminu
e-mailowo: zabowska@umk.pl


Bibliografia