Filologia Romańska i Lingwistyka z językiem francuskim

Adres:

Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

SEKRETARIAT:

Marianna Piontek, CH, pok. C.3.05, tel. +48 56 611 35 55, email : neofilologia@umk.pl

facebook: Katedra-Filologii-Romańskiej

Coll Hum [fot. GO] Coll Hum [fot. GO]

Kadra dydaktyczna

dr hab. Anna Gęsickadr hab. Anna Gęsicka, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Literaturoznawcza Filologii Romańskiej, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C.3.43
tel.: +48-56-611-3695
e-mail: ages@umk.pl
www: https://www.fil.umk.pl/kfr/1783-2/?id=3107350
ORCID: 0000-0001-6394-2562

Zainteresowania:
Główna dziedzina: literatura i kultura francuskiego średniowiecza. Obszary tematyczne w literaturze: starość i śmierć; erotyzm/seksualność; wolna wola/wybór; mediewalizm; intertekstualność; semiotyka.

Terminy konsultacji:
W OKRESIE ZDALNEGO NAUCZANIA serdecznie zapraszam do kontaktu mailowego lub przez Messenger, od poniedziałku do piątku. Weekendy wykluczam :) W razie potrzeby chętnie umówię się na tele-spotkanie przez Messenger, Teams, WhatsApp lub Skype, a jeśli Państwo wolą - także stacjonarnie.
UWAGA: LINKI DO POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ W MS TEAMS ZNAJDUJĄ SIĘ W SYLABUSACH PRZEDMIOTÓW W USOSIE (ZAJĘCIA W CYKLU)


Bibliografia