Filologia Romańska i Lingwistyka z językiem francuskim

Adres:

Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

SEKRETARIAT:

Marianna Piontek, CH, pok. C.3.05, tel. +48 56 611 35 55, email : neofilologia@umk.pl

facebook: Katedra-Filologii-Romańskiej

Coll Hum [fot. GO] Coll Hum [fot. GO]

Kadra dydaktyczna

dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, Instytut Nauk o Kulturze

pokój: C 2.42
tel.: +48-56-611-2386
e-mail: nadolska@umk.pl

Zainteresowania:
Etnologia obszarów pozaeuropejskich ze szczególnym uwzględnieniem etnologii Afryki.
Historia polskiego podróżnictwa i etnograficznych badań pozaeuropejskich.
Muzeologia, ze szczególnym uwzględnieniem muzealnictwa etnograficznego.
Religioznawstwo
Sztuka etniczna świata


Terminy konsultacji:
Dyżury w semestrze zimowym 2019-2020:
poniedziałki, godzina 13.45- 14.45
wtorki, godzina 9.00- 10.00.
Dyżury w sesji zimowej:
3. lutego, godzina 13.00- 14.00
19 lutego, godzina 8.00- 9.00
25.lutego, godzina 12.00-13.00.
Dyżury w semestrze letnim:
poniedziałek, godzina 18.00-19.00, nadolska@umk.pl
wtorek, godzina 9. 00 - 10. 00., nadolska@umk.pl

Dyżury w czasie wakacji letnich:
pon. godz. 9-10, ( dyżur zdalny ) nadolska@umk.pl;
Urlop:
20.07-31.08
14.09-18.09Bibliografia