Filologia Romańska i Lingwistyka z językiem francuskim

Adres:

Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

SEKRETARIAT:

Marianna Piontek, CH, pok. C.3.05, tel. +48 56 611 35 55, email : neofilologia@umk.pl

facebook: Katedra-Filologii-Romańskiej

Coll Hum [fot. GO] Coll Hum [fot. GO]

Kadra dydaktyczna

dr Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius
adiunkt
Katedra Literatury, Kultury i Mediów Niemieckiego Obszaru Językowego, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C 3.13
tel.: +48-56-611-3708
e-mail: kazan@umk.pl
ORCID: 0000-0001-7121-0564

Zainteresowania:
Zainteresowania badawcze dr Katarzyna Szczerbowskiej-Prusevicius dotyczą związków literatury z muzyką oraz historii literatury i kultury Prus Królewskich. Obecnie pracuje nad projektem habilitacyjnym poświęconym literackim portretom muzyków.

Terminy konsultacji:
We wrześniu 2020 konsultacje dr Katarzyna Szczerbowskiej-Prusevicius odbywać się będę w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Teams w czwartki w godz. 13.00-14.30.

Bibliografia