Filologia Romańska i Lingwistyka z językiem francuskim

Adres:

Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

SEKRETARIAT:

Marianna Piontek, CH, pok. C.3.05, tel. +48 56 611 35 55, email : neofilologia@umk.pl

facebook: Katedra-Filologii-Romańskiej

Coll Hum [fot. GO] Coll Hum [fot. GO]

Kadra dydaktyczna

dr Agnieszka Markuszewska
adiunkt
Katedra Edytorstwa i Literatury Polskiej, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: 215
tel.: +48-56-611-35-42
e-mail: amarkusz@umk.pl
www: https://edytorstwoumk.com/agnieszka-markuszewska/
ORCID: 0000-0003-2511-4867

Zainteresowania:
1. tekstologia i edytorstwo dzieł literackich (zwłaszcza XIX wieku)
2. historia edytorstwa naukowego
3. polska i europejska literatura dziewiętnastowieczna
4. romantyczna proza poetycka
4. nowoczesne sposoby badania epistolografii
5. związki literatury i malarstwa
6. typografia i estetyka współczesnej publikacji


Terminy konsultacji:
W trakcie nauki zdalnej konsultacje prowadzone są online.
Terminy konsultacji we wrześniu:
poniedziałki: 13.30-15.00 Microsoft Teams (amarkusz@o365.umk.pl)

Bibliografia