Filologia Romańska i Lingwistyka z językiem francuskim

Adres:

Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

SEKRETARIAT:

Marianna Piontek, CH, pok. C.3.05, tel. +48 56 611 35 55, email : neofilologia@umk.pl

facebook: Katedra-Filologii-Romańskiej

Coll Hum [fot. GO] Coll Hum [fot. GO]

Kadra dydaktyczna

dr Anna Mikołajewska
adiunkt
Katedra Literatury, Kultury i Mediów Niemieckiego Obszaru Językowego, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C 3.12
tel.: 611-35-59
e-mail: nanett@umk.pl
www: https://www.fil.umk.pl/kfg/kierownictwo/dr-anna-mikolajewska/

Zainteresowania:
historia komunikacji społecznej Prus Królewskich i Książęcych
stosunki wyznaniowe w Prusach do roku 1772
historia historiografii, wczesnonowożytna historiografia kościelna, piśmiennictwo polemiczne, druki ulotne, początki prasy na terenie Rzeczpospolitej Obojga Narodów


Terminy konsultacji:
Dyżury w semestrze zimowym 2020/21:
- stacjonarny - wtorki godz. 14.00-14.45 w Coll. Hum. ul. Bojarskiego 1 pokój C 3.12,
- zdalny - w terminach indywidualnie ustalanych ze studentami.
Chętnych do skorzystania z dyżurów proszę o wcześniejszy kontakt mailowy: nanett@umk.pl. Proszę nie przychodzić bez zapowiedzi.
Link do dyżuru w aplikacji Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a006a9f1c54c3465b84ab5cfe4bdf8500%40thread.tacv2/conversations?groupId=f05a230f-82d0-48f7-8d9b-4d84135c9f26&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324
Bibliografia