Filologia Romańska i Lingwistyka z językiem francuskim

Adres:

Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

SEKRETARIAT:

Marianna Piontek, CH, pok. C.3.05, tel. +48 56 611 35 55, email : neofilologia@umk.pl

facebook: Katedra-Filologii-Romańskiej

Coll Hum [fot. GO] Coll Hum [fot. GO]

Kadra dydaktyczna

dr hab. Marek Wiśniewski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Języka Polskiego, Instytut Językoznawstwa

pokój: 401B
tel.: +48-56-611-3784
e-mail: mawisnia@umk.pl

Terminy konsultacji:
Konsultacje:
lipiec 2020 r.:
2.07.2020 r (czwartek) - 12.00 - 13.00
9.07.2020 r. (czwartek) - 12.00 - 13.00
16.07.2020 r. (czwartek) - 12.00 - 13.00 - platforma Microsoft Teams
urlop - 20.07. 2020 r. - 7.09.2020 r.
wrzesień 2020 r.:
10.09.2020 r. (czwartek) - 12.00 - 13.00
17.09.2020 r. (czwartek) - 12.00 - 13.00
24.09.2020 r. (czwartek) - 12.00 - 13.00 - albo platforma Microsoft Teams, albo - jeśli nastąpi powrót do stacjonarnego trybu nauczania - p. 401b Coll. Maius

Bibliografia