Filologia Romańska i Lingwistyka z językiem francuskim

Adres:

Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

SEKRETARIAT:

Marianna Piontek, CH, pok. C.3.05, tel. +48 56 611 35 55, email : neofilologia@umk.pl

facebook: Katedra-Filologii-Romańskiej

Coll Hum [fot. GO] Coll Hum [fot. GO]

Kadra dydaktyczna

dr hab. Piotr Sadkowski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Literaturoznawcza Filologii Romańskiej, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C.3.42
tel.: +48-56-611-3573
e-mail: Piotr.Sadkowski@umk.pl

Terminy konsultacji:
- dyżury prodziekańskie we wrześniu 2020 r.
poniedziałek: Coll. Maius, p. 115: godz. 10.00-12.00
środa: Coll. Hum., p. C.0.36 (parter): godz. 12.00-13.00
tel. kom. 501 016 377
- konsultacje dla studentów we wrześniu 2020 r.
środa, godz. 13.15-14.45 (zdalnie – Teams: sadkowsk@o365.umk.pl,
tel. 501 016 377)
konsultacje stacjonarne po uprzednim uzgodnieniu terminuBibliografia