Filologia Romańska i Lingwistyka z językiem francuskim

Adres:

Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

SEKRETARIAT:

Marianna Piontek, CH, pok. C.3.05, tel. +48 56 611 35 55, email : neofilologia@umk.pl

facebook: Katedra-Filologii-Romańskiej

Coll Hum [fot. GO] Coll Hum [fot. GO]

Kadra dydaktyczna

dr hab. Izabela Duraj-Nowosielskadr hab. Izabela Duraj-Nowosielska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Teorii Języka, Instytut Językoznawstwa

pokój: 408
e-mail: iza_duraj@umk.pl
www: http://www.home.umk.pl/~iza_duraj/
ORCID: 0000-0002-9470-3801

Zainteresowania:
semantyka kompozycjonalna i składnia semantyczna współczesnego języka polskiego; metodologia opisu semantycznego; pogranicze filozofii i semantyki; problematyka działań i językowych wykładników intencjonalności działań
compositional semantics and semantic syntax of the contemporary Polish language; methodology of semantic analysis; philosophy/semantics interface; actions and linguistic exponents of intentionality of actions
Terminy konsultacji:
W sprawie zaliczeń w sesji poprawkowej proszę o kontakt mailowy. Możliwe umówienie konsultacji na platformie Teams.


Bibliografia