Filologia Romańska i Lingwistyka z językiem francuskim

Adres:

Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

SEKRETARIAT:

Marianna Piontek, CH, pok. C.3.05, tel. +48 56 611 35 55, email : neofilologia@umk.pl

facebook: Katedra-Filologii-Romańskiej

Coll Hum [fot. GO] Coll Hum [fot. GO]

Kadra dydaktyczna

dr Tatiana Zinowjewadr Tatiana Zinowjewa
adiunkt
Katedra Języków Słowiańskich, Instytut Językoznawstwa

pokój: 316
tel.: +48-56-611-3605
e-mail: Tatiana.Zinovyeva@umk.pl
www: https://www.fil.umk.pl/kfs/pracownicy-katedry-filologii-slowianskiej/?id=7645920
ORCID: 0000-0002-5657-7947

Terminy konsultacji:
semestr zimowy 2019/2020:
poniedziałki, godz. 9.30-11.00, pok. 316 Collegium Maius, tel. (56)611-36-06
dyżury w okresie 3-23.02.2020 - jak wyżej, dyżur w dniu 24.02.2010 - w godz. 10.30-12.00
Semestr letni 2019/2020 oraz wrzesień 2020:
Wtorki, godz. 15.00-16.30 na platformie Teams (tat_zin@o365.umk.pl) lub na platformie Discord (Tatiana Zinowjewa #9573)

Bibliografia