Filologia Romańska i Lingwistyka z językiem francuskim

Adres:

Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

SEKRETARIAT:

Marianna Piontek, CH, pok. C.3.05, tel. +48 56 611 35 55, email : neofilologia@umk.pl

facebook: Katedra-Filologii-Romańskiej

Coll Hum [fot. GO] Coll Hum [fot. GO]

Kadra dydaktyczna

dr hab. Andrzej Moroz, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Języka Polskiego, Instytut Językoznawstwa

pokój: 409B
tel.: +48-56-611-3782
e-mail: amoroz@umk.pl
ORCID: 0000-0002-0414-4832

Zainteresowania:
1. Gramatyka współczesnego języka polskiego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień składniowych
* strukturalny opis niewymaganych komponentów zdania;
* zasady niepowtarzania składników;
* problem wspólnych członów konstrukcji współrzędnych;
* problem eliptyczności konstrukcji składniowych i zerowej realizacji składnika;
* zjawisko parentezy i parentetyczności ciągów syntaktycznych

2. Język prawa
3. Kultura języka polskiego
4. Składnia jednostek

Język prawa


Terminy konsultacji:
DYŻURY - wrzesień 2020
środa 9:00-10:00

Formy kontaktu:
(1) poczta elektroniczna - amoroz@umk.pl
(2) kontakt telefoniczny w godzinach konsultacji
(3) kontakt ze mną za pośrednictwem programu TEAMS po wcześniejszych uzgodnieniach za pośrednictwem poczty elektronicznej.
(4) Możliwe jest również spotkanie bezpośrednie - we wskazanym terminie - po uprzednim uzgodnieniu.

Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, p. 409B

Bibliografia