Filologia Romańska i Lingwistyka z językiem francuskim

Adres:

Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

SEKRETARIAT:

Marianna Piontek, CH, pok. C.3.05, tel. +48 56 611 35 55, email : neofilologia@umk.pl

facebook: Katedra-Filologii-Romańskiej

Coll Hum [fot. GO] Coll Hum [fot. GO]

Kadra dydaktyczna

dr hab. Anna Skubaczewska-Pniewska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Teorii Literatury i Komparatystyki, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: 113
tel.: +48-56-611-3537
e-mail: annaskpn@umk.pl

Terminy konsultacji:
konsultacje we wrześniu roku akademickiego 2019/2020 odbywają się w formie zdalnej, na platformie Teams

w poniedziałki 18:00–19:00

istnieje możliwość kontaktu online poza godzinami dyżurów, po uprzednim ustaleniu terminu drogą mailową; w wyjątkowych sytuacjach możliwe są konsultacje telefoniczne, dene kontaktowe przekazywane są poprzez pocztę elektronicznej systemu USOS


Bibliografia