Filologia Romańska i Lingwistyka z językiem francuskim

Adres:

Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

SEKRETARIAT:

Marianna Piontek, CH, pok. C.3.05, tel. +48 56 611 35 55, email : neofilologia@umk.pl

facebook: Katedra-Filologii-Romańskiej

Coll Hum [fot. GO] Coll Hum [fot. GO]

Kadra dydaktyczna

dr Ewa Kościałkowska-Okońska
adiunkt
Katedra Językoznawstwa Eksperymentalnego, Instytut Językoznawstwa

pokój: C.3.23
tel.: +48-56-611-3700
e-mail: ewako@umk.pl

Terminy konsultacji:
Dyżury w I semestrze: środa 11.30-13.00 (C 3.23)
Dyżury w sesji egzaminacyjnej i poprawkowej: 31.01 - 10.30-12.00, 11.02 - 10.00-13.00 (dyżur podwójny), 26.02 - 10.00-11.30

Dyżury w II semestrze: środa 10.00-11.30 (C 3.23)

Dyżury we wrześniu: 11.09, 17.09, 24.09 w godz. 10.30-12.00 odbywają się w formie zdalnej na platformie MS Teams. Link zostanie udostępniony po kontakcie mailowym

Bibliografia