KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Komparatystyka literacko-kulturowa

program studiów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019

plan studiów oraz program studiów obowiązujące od semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020

plan studiów oraz program studiów obowiązujące od semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021