KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Opłaty za studia


Informacja o wysokości opłat za studia dla studentów pierwszego roku studiów niestacjonarnych filologii angielskiej pierwszego i drugiego stopnia (n1 i n2)
w roku akademickim 2019/2020

 

Studia Sposób płatności

(ratalny)

Termin płatności
Studia pierwszego stopnia (n1) 8 rat po 670,00 zł do 15. dnia każdego miesiąca
Studia drugiego stopnia (n2) 8 rat po 690,00 zł do 15. dnia każdego miesiąca

 

Zasady, terminy, tryb pobierania opłat oraz wysokość opłat za studia zostały uregulowane  następującymi przepisami:

  1. Uchwała Nr 119 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach;
  2. Zarządzenie Nr 97 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za studia dla osób rozpoczynających naukę w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2019/2020.

Tekst uchwały i zarządzenia jest dostępny na stronie UMK: www.umk.pl/studenci/oplaty.