KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Dr Adam Kola dyrektorem Toruńskiego Centrum Doskonałości

obrazek: fot.Archiwum prywatne]
fot. Archiwum prywatne

Prodziekan Wydziału Humanistycznego, dr Adam Kola, został jednym z pięciu dyrektorów Toruńskich Centrów Doskonałości. Zadaniem tej instytucji jest zwiększenie umiędzynarodowienia, interdyscyplinarności, innowacyjności oraz wewnętrznej integralności uniwersytetu w związku z uzyskaniem przez UMK statusu uczelni badawczej.

Dr Adam Kola został dyrektorem Priorytetowego Obszaru Badawczego: "Interakcje – umysł, społeczeństwo, środowisko".

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji

pozostałe wiadomości