KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

„Na samym środku globu”. Chiny Norwida

Rycina z chińskim krajobrazem

Koło Naukowe Studentów Filologii polskiej jako obcej inWENcja zaprasza do wzięcia udziału w konkursach pod wspólnym hasłem „Na samym środku globu”. Chiny Norwida:

I Konkurs interpretacji poetyckiej

Wypowiedź pisemna (o długości od 400 do 700 wyrazów) na temat utworu Język-ojczysty Cypriana Norwida:

Język-ojczysty

"Gromem bądźmy pierw - niżli grzmotem;
Oto tętnią i rżą konie stepowe;
Górą czyny!... A słowa? A myśli?... Potem!...
Wróg pokalał już i Ojców mowę -"
Energumen tak krzyczał do Lirnika
I uderzał w tarcz, aż się wygięła;
Lirnik na to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . "Nie miecz, nie tarcz bronią Języka,
Lecz - arcydzieła!"

Objaśnienie:
Energumen – człowiek czynu, wojownik, gwałtownik, przedstawiciel energii niekierowanej myślą.

 

Wypowiedź powinna zawierać odpowiedź na pytanie: jaką rolę odgrywa ojczysty język w życiu narodu zdaniem Norwida? Mile widziane będzie nawiązanie do utworów chińskich poetów o podobnej tematyce lub stylu.

Uczestnicy konkursu zobowiązani są napisać interpretację samodzielnie, zgodnie ze swoją wiedzą oraz umiejętnościami interpretacyjnymi. Praca nie może w żadnej części stanowić plagiatu. Formularz powinien zostać wysłany w terminie do 30 czerwca 2022 r. godz. 23:59 czasu polskiego jako załącznik do wiadomości elektronicznej (dokument programu Word lub PDF) na adres: norwid.ksiega@gmail.com. Formularz nie powinien zawierać danych osobowych uczestnika konkursu; imię i nazwisko uczestnika, uczelnia, na której uczestnik studiuje oraz adres e-mail powinny zostać podane w treści wiadomości. Temat wiadomości: zgłoszenie konkursowe „Na samym środku globu”. Chiny Norwida – interpretacja poetycka.

 

II Konkurs interpretacji głosowej

Nagranie filmu o długości od 3 do 5 minut, na którym uczestnicy konkursu wyrecytują wybrany tekst Norwida:

Cyprian Norwid, Cywilizacja (tekst): Część I, od słów: „Znajomy mój młody uwagi mi robił” do: „wszystko to, jak widzisz, jest mi znane”).

Cyprian Norwid, Liryka i druk (wiersz)

Cyprian Norwid, Ostatni despotyzm  (wiersz)

Nagranie recytacji, trwające od 3 do 5 minut, w formie pliku video powinno zostać wysłane w terminie do 30 czerwca 2022 r. godz. 23:59 czasu polskiego jako załącznik do wiadomości elektronicznej (lub udostępnione przez GoogleDrive, Dropbox, WeeTransfer lub inną lokalizację w chmurze) na adres: norwid.ksiega@gmail.com. Nagranie nie powinno zawierać danych osobowych uczestnika konkursu; imię i nazwisko; uczelnia, na której uczestnik studiuje oraz adres e-mail powinny zostać podane w treści wiadomości. Temat wiadomości: zgłoszenie konkursowe „Na samym środku globu”. Chiny Norwida – interpretacja głosowa.

 

III Konkurs plastyczny

Wykonanie ilustracji dowolną techniką artystyczną do fragmentu tekstu Norwida Podróż po Wystawie Powszechnej.

… oto i Chiny – najpraktyczniejszy lud na globie – i też zapewne dlatego na samym środku globu umieszczony! – U wrót pobiera piękny młodzieniec chiński cło od wnijścia – krząta się i okazuje przeto piękność czarnego warkocza szukającego pięt tam i owdzie. Wchodzę do herbaciarni chińskiej, gdzie dwie piękne damy tego narodu siedzą, a nigdy dam chińskich nie widziałem, lubo mężczyzn dosyć i blisko miałem przyjemność spotykać. Panny te są piękne, tylko nazbyt bliźnięco-podobne wzajem, skutkiem czego rasę więcej niżeli osobistość się ogląda. Płeć tych dam podobna jest do bladej róży liścia świeżego, a usta ich są jako czerwone wisznie. Smokczą na przemian jedną fajkę z metalowego cybucha, który podają sobie rączkami drobnymi. Ta, co palić przestaje, natychmiast gryzie coś drobnego jak maleńkie migdały – myślę, że to być muszą migdały-niebieskie! […] Zwiedzam inny pawilon osady chińskiej z mnóstwem znanych mi szczegółów – mijam znane - - ale prześliczne ptaszki chińskie w klatkach szczebiocą coś, czego tu ucho nie słyszało – papużki jakieś maleńkie w prześlicznych barwach piór; owady i motyle chińskie dziwne… Stroje narodowe chińskie znane – oprócz stroju wioślarza-chińskiego, który mię bardzo zajął. Jest to ubranie całe z trzcinowego liścia utkane, samodział liściany […].

 

Zdjęcie ilustracji (dopuszczalne jest załączenie kilku zdjęć, aby zwrócić uwagę na szczegóły wykonanej pracy) lub skan lub plik z grafiką wykonaną komputerowo powinno zostać przesłane do 30 czerwca 2022 r. godz. 23:59 czasu polskiego jako załącznik do wiadomości elektronicznej  (lub udostępnione przez GoogleDrive, Dropbox, WeeTransfer lub inną lokalizację w chmurze) na adres: norwid.ksiega@gmail.com. Zdjęcie nie powinno zawierać danych osobowych uczestnika konkursu; imię i nazwisko; uczelnia, na której uczestnik studiuje oraz adres e-mail powinny zostać podane w treści wiadomości. Temat wiadomości: zgłoszenie konkursowe „Na samym środku globu”. Chiny Norwida – konkurs plastyczny. Autorzy prac mogą zatytułować swoje prace - w takim wypadku w nazwie pliku można podać tytuł.

 

Uczestnikiem konkursu może zostać osoba z obywatelstwem chińskim, która ma status studenta w dowolnym kraju i nie jest rodzimym użytkownikiem języka polskiego.

Termin zgłoszeń: 30 czerwca 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 lipca 2022 r. Przewidziane są nagrody w postaci bonów na zakup ebooków.

Pytania dotyczące konkursów można kierować na adres: mkowalska@umk.pl (kontakt w języku polskim) lub 306172@stud.umk.pl (kontakt w języku chińskim).

 

Regulamin konkursu

pozostałe wiadomości