KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Administracja

DZIEKANAT
ul. Fosa Staromiejska 3
87-100 Toruń


KIEROWNIK DZIEKANATU
mgr Zofia Wójcik

tel. +48 56 611-35-11, p. 117
e-mail: zwojcik@umk.pl


ZASTĘPCA KIEROWNIKA DZIEKANATU
mgr Magdalena Kaczorowska

tel. +48 56 611-35-17, p. 116
e-mail: miriam@umk.pl


mgr Agnieszka Czyżewska
tel. +48 56 611-35-16, p. 114
e-mail: ajka@umk.pl


dr Dominika Dźwinel
tel. +48 56 611-35-19, p. 115
e-mail: d.dzwinel@umk.pl


mgr Lidia Gronowska – NIEOBECNOŚĆ DŁUGOTRWAŁA


lic. Ewelina Jankowiak
tel. +48 56 611-35-87, p. 118A
e-mail: ejankowiak@umk.pl


mgr Justyna Jezierska

tel. +48 56 611-35-35, p. 121
e-mail: justyna.jezierska@umk.pl


mgr Aleksandra Jurzysta – NIEOBECNOŚĆ DŁUGOTRWAŁA


mgr Magdalena Kaczorowska
tel. +48 56 611-35-17, p. 116
e-mail: miriam@umk.pl


mgr Ewa Konopa
tel. +48 56 611-35-12, p. 118A
e-mail: ekonopa@umk.pl 

 

mgr Ewa Król
tel. +48 56 611-35-20, p. 118B
e-mail: Ewa.Krol@umk.pl


mgr Aleksandra Maciołek
tel. +48 56 611-35-18, p. 114
e-mail: aleksandra.ma@umk.pl


mgr Joanna Nolka
tel. +48 56 611-37-83, p. 121
e-mail: joanna.nolka@umk.pl


mgr Anna Osielska
tel. +48 56 611-35-25, p. 120
e-mail: Anna.Osielska@umk.pl


mgr Elżbieta Pieczątkiewicz
tel. +48 56 611-35-15, p. 120
e-mail: radpiecz@umk.pl


mgr Hanna Samulska
tel. +48 56 611-35-14, p. 115
e-mail: hsamulska@umk.pl


mgr Hanna Wenta
tel. +48 56 611-35-06, p. 118C
e-mail: hwenta@umk.pl


Godziny otwarcia dla studentów

Dziekanat studiów stacjonarnych:

poniedziałek – 8.00-13.00
wtorek – nieczynny
środa – 8.00-13.00
czwartek – 9.30-14.30
piątek – 8.00-13.00

Dziekanat studiów niestacjonarnych:

poniedziałek – 8.00-13.00
wtorek – nieczynny
środa – 8.00-13.00
czwartek – 9.30-14.30
piątek – 8.00-13.00
sobota – w wybranych terminach zjazdów filologii angielskiej (n1, n2) w Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1, pokój C.3.05


SEKRETARIATY

Katedra Języka Polskiego, Katedra Teorii Języka, Katedra Języków Słowiańskich, Katedra Bałkanistyki, Katedra Literatur Słowiańskich, Centrum Badań Kitabistycznych, Pracownia Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie, Katedra Edytorstwa i Literatury Polskiej, Katedra Historii Literatury Polskiej i Tradycji Kulturowej, Katedra Antropologii Literatury i Nowych Mediów, Katedra Teorii Literatury i Komparatystyki, Katedra Kulturoznawstwa, Katedra Filologii Klasycznej, Pracownia Komparatystyki Literacko-Kulturowej, Pracownia Badań Kultury i Literatury Dziecięco-Młodzieżowej, Centrum Języka i Kultury Chińskiej
mgr Joanna Nolka
Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel. +48 56 611-37-83, p. 121
e-mail: joanna.nolka@umk.pl

mgr Justyna Jezierska
Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel./fax. +48 56 611-35-35, p. 121
e-mail: justyna.jezierska@umk.pl

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, Katedra Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego, Katedra Językoznawstwa Eksperymentalnego, Katedra Językoznawstwa Niemieckiego, Japońskiego i Translatoryki, Katedra Języków Romańskich, Katedra Literatury, Kultury i Komparatystyki Anglojęzycznej, Katedra Literatury Amerykańskiej i Przekładu Literackiego, Katedra Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych XIX-XXI Wieku, Katedra Literatury, Kultury i Komparatystyki Niemieckiego Obszaru Językowego, Katedra Literaturoznawcza Filologii Romańskiej, Katedra Literatury Włoskiej i Hiszpańskojęzycznej, Katedra Orientalistyki, Centrum Badań nad Ewolucją Języka

Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel. +48 56 611-35-55, fax. +48 56 611-35-56, p. C.3.05
e-mail: neofilologia@umk.pl

mgr Krzysztof Sawicki
Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel. +48 56 611-35-65, fax. +48 56 611-37-09, p. C.3.04
e-mail: neofilologia@umk.pl

Sekretariat Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców
mgr Oliwia Birecka
e-mail: skjpo@umk.pl


ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

mgr Sylwia Malcahn
Kierownik Zespołu Administracyjno-Gospodarczego
Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel. +48 56 611-35-00,  p. 108
e-mail: s.malcahn@umk.pl

Barbara Sulkowska
Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel./fax. +48 56 611-35-05, p. 108
e-mail: basik@umk.pl