Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia


System zarządzania jakością na UMK

Działanie systemu zarządzania jakością na UMK

Struktura systemu

Identyfikacja oczekiwań studentów

Ocena zajęć przez studentów

Hospitacje zajęć

Badanie losów absolwentów

Działania doskonalące