KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia


1. Uchwała Nr 10 Senatu UMK z dnia 28 stycznia 2014 w sprawie wprowadzenia wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia i Organizacji Pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

2. Zarządzenie Nr 61 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zadań wydziałowych koordynatorów ds. jakości kształcenia oraz wydziałowych rad ds. jakości kształcenia

3. Uchwała Nr 32 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z późniejszymi zmianami:

Uchwała Nr 21 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 32 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uchwała Nr 37 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 32 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uchwała Nr 15 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 32 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 15 Senatu UMK z dnia 24 lutego 2015 r.)

Uchwała Nr 33 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 32 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33 Senatu UMK z dnia 24 marca 2015 r.)

4. Zarządzenie Nr 58 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie procedury badania satysfakcji studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

5. Zarządzenie Nr 198 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 października 2014 r. w sprawie procedury identyfikacji oczekiwań studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz oceny poziomu ich spełnienia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

6. Zarządzenie Nr 123 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 września 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 60 Rektora UMK z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie procedury oceny zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

7. Zarządzenie Nr 60 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie procedury oceny zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

8. Zarządzenie Nr 145 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie procedury hospitacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 145 Rektora z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie hospitacji zajęć dydaktycznych w UMK w Toruniu – Protokół hospitacji wykładu oraz Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 145 Rektora z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie hospitacji zajęć dydaktycznych w UMK w Toruniu – Protokół hospitacji zajęć dydaktycznych (dotyczy zajęć praktycznych, np. konwersatoriów, laboratoriów, ćwiczeń, seminariów)

9. Zarządzenie nr 103 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 5 lipca 2016 w sprawie procedury monitorowania losów absolwentów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

10. Zarządzenie Nr 28 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie składania deklaracji przez absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w celu monitorowania ich karier zawodowych

11. Zarządzenie Nr 57 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie procedury badania satysfakcji pracowników w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

12. Zarządzenie Nr 126 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 września 2015 r. w sprawie działań doskonalących jakość funkcjonowania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu