KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Zarządzenia Dziekana, konkursy


  1. Zarządzenie nr 1/2019 Dziekana Wydziału Humanistycznego UMK w Toruniu z dnia 1 października 2019 roku w sprawie konkursu na najlepszą pracę magisterską i najlepszą pracę licencjacką napisaną na Wydziale Humanistycznym UMK
  2. Zarządzenie nr 1/2020 Dziekana Wydziału Humanistycznego UMK w zakresie tłumaczenia i korekty językowej artykułów naukowych i wniosków grantowych
    załącznik nr 1 – Wzór wniosku
  3. Zarządzenie nr 4/2020 Dziekana Wydziału Humanistycznego UMK w Toruniu z dnia 9 czerwca 2020 roku zmieniające Zarządzenie nr 2/2019 Dziekana Wydziału Humanistycznego UMK z dnia 28 października 2019 roku w sprawie określenia zadań i kompetencji osób sprawujących funkcje na Wydziale Humanistycznym UMK