KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Zarządzenia Dziekana, konkursy, zapytania ofertowe


  1. Zarządzenie nr 1/2019 Dziekana Wydziału Humanistycznego UMK w Toruniu z dnia 1 października 2019 roku w sprawie konkursu na najlepszą pracę magisterską i najlepszą pracę licencjacką napisaną na Wydziale Humanistycznym UMK
  2. Zarządzenie nr 2/2019 Dziekana Wydziału Humanistycznego UMK w Toruniu z dnia 28 października 2019 roku w sprawie określenia zadań i kompetencji osób sprawujących funkcje na Wydziale Humanistycznym UMK
  3. Konkurs Dziekana Wydziału Filologicznego UMK w zakresie tłumaczenia i korekty językowej artykułów naukowych i wniosków grantowych
  4. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu sprzętu do przechwytywania ruchu (motion capture):
    zapytanie ofertowe
    szczegółowy opis przedmiotu zamówienia