Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Paulina Abriszewska, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/35

Autor: Abriszewska Paulina
Tytuł: Norwidowskie pióro o piórze.
Tytuł wydawn. zbior.: Norwidowski świat rzeczy : praca zbiorowa / pod red. Pauliny Abriszewskiej, Grażyny Halkiewicz-Sojak, Izabeli Dobrzenieckiej, Dominiki Wojtasińskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: S. 253-267
ISBN: 978-83-231-3987-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

2/35

Autor: Abriszewska Paulina
Tytuł: Ciało w literaturze, literackie, literatury : trzy studia o romantyzmie.
Tytuł równoległy: The body in literature, the body of literature and literary body : three studies in romanticism.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: 327 s., streszcz. ang.
Uwaga: Bibliogr. s. 299-315.
ISBN: 978-83-231-4128-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 80.000

3/35

Autor: Abriszewska Paulina, Halkiewicz-Sojak Grażyna, Dobrzeniecka Izabela, Wojtasińska Dominika
Tytuł: Norwidowski świat rzeczy : praca zbiorowa / pod red. Pauliny Abriszewskiej, Grażyny Halkiewicz-Sojak, Izabeli Dobrzenieckiej, Dominiki Wojtasińskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: 545 s.
ISBN: 978-83-231-3987-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 80.000

4/35

Autor: Abriszewska Paulina
Tytuł: Lustrzane konfrontacje Pana Cogito.
Tytuł równoległy: Mirror confrontations of Mr. Cogito.
Czasopismo: Białost. Stud. Lit., Nr 12
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 41-58
Pełny tytuł czasop.: Białostockie Studia Literaturoznawcze
ISSN: 2082-9701
DOI: 10.15290/bsl.2018.12.03
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

5/35

Autor: Abriszewska Paulina
Tytuł: "Dziecięcy wektor" w komiksach Guy Delisle'a.
Tytuł równoległy: A "child's vector" in Guy Delisle's comics.
Czasopismo: Lit. Lud., R. 62 nr 4-5
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 5-16, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Literatura Ludowa
ISSN: 0024-4708 ; eISSN: 2544-2872
DOI: 10.12775/LL.4-5.2018.001
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 11.000

6/35

Autor: Abriszewska Paulina
Tytuł: "Miasto i miasto" Chiny Miéville'a : pomiędzy konwencjami, pomiędzy intertekstami.
Tytuł równoległy: China Miéville's "The city and the city" : among conventions, among intertexts.
Czasopismo: Ruch Filoz., T. 74 nr 2
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 31-43, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Ruch Filozoficzny
ISSN: 0035-9599
DOI: 10.12775/RF.2018.012
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

7/35

Autor: Abriszewska Paulina, Radowska-Lisak Mirosława
Tytuł: Kobieta i epoki : wiek XIX / pod red. Pauliny Abriszewskiej i Mirosławy Radowskiej-Lisak.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017
Opis fiz.: 164 s., il.; streszcz. ang.
Seria: Litteraria Copernicana ; vol. 22
ISSN: 1899-315X
DOI: 10.12775/LC
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

8/35

Autor: Abriszewska Paulina, Radowska-Lisak Mirosława
Tytuł: Kobieta i wiek XIX : zbliżenia.
Czasopismo: Litt. Copernic., Vol. 22
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 5-11
Pełny tytuł czasop.: Litteraria Copernicana
ISSN: 1899-315X
DOI: 10.12775/LC.2017.034
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

9/35

Autor: Abriszewska Paulina
Tytuł: Oralność, piśmienność i XIX-wieczna krytyka cywilizacji druku : przypadek Norwida.
Tytuł równoległy: Orality, literacy, and the 19th-century criticism of the print civilization : the Norwid case.
Czasopismo: Rocz. Antropol. Hist., R. 7 nr 10
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 233-249, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Antropologii Historii
ISSN: 2084-1418
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 11.000

10/35

Autor: Abriszewska Paulina
Tytuł: Inny jako maska? Pioska Murzyna Teofila Nowosielskiego : studium przypadku.
Tytuł wydawn. zbior.: Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym. Cz. 2 / red. nauk. Michał Kuziak, Bartosz Maciejewski.
Opis wydawn.: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2016
Opis fiz.: S. 301-313
Seria: Projekty Komparatystyki
ISBN: 978-83-242-3008-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

11/35

Autor: Abriszewska Paulina
Tytuł: Norwidowskie pomniki literatury.
Czasopismo: Colloq. Litt., nr 1 (20)
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 209-226, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Colloquia Litteraria
ISSN: 1896-3455 ; eISSN: 2353-8112
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

12/35

Autor: Abriszewska Paulina
Tytuł: Spleceni w Norwidzie : Różewicz, Herbert i Czułość.
Czasopismo: Pr. Filol. Literaturozn., nr 6 (9)
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 223-239, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo
ISSN: 2084-6045
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

13/35

Autor: Abriszewska Paulina
Tytuł: Poznanie Innego jako samopoznanie : uwagi o Norwidowskiej "etnografii".
Tytuł wydawn. zbior.: Norwid - spotkania kultur / red. Edyta Chlebowska.
Opis wydawn.: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2015
Opis fiz.: S. 149-162
Seria: Studia i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; 26
ISBN: 978-83-7306-691-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

14/35

Autor: Abriszewska Paulina
Tytuł: Co widzimy w lustrze?
Czasopismo: Litt. Copernic., Vol. 16
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 178-183
Uwaga: Recenzja książki: Romantyzm w lustrze postmodernizmu : (i odwrotnie) / pod red. Wojciecha Hamerskiego, Michała Kuziaka, Sławomira Rzepczyńskiego. Warszawa 2014.
Pełny tytuł czasop.: Litteraria Copernicana
ISSN: 1899-315X
DOI: 10.12775/LC.2015.028
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

15/35

Autor: Abriszewska Paulina
Tytuł: XIX-wieczna tęsknota za oralnością : przypadek Norwida.
Czasopismo: Stud. Norwid., Nr 32
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 25-40, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Studia Norwidiana
ISSN: 0860-0562
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

16/35

Autor: Abriszewska Paulina
Tytuł: Zmysły w romantycznym doświadczeniu erotycznym.
Tytuł wydawn. zbior.: Sensualność w kulturze polskiej : przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności / kier. proj. Włodzimierz Bolecki.
Opis wydawn.: Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2013
Opis fiz.: S. [1-6]
Uwaga: Projekt realizowany on-line: www.sensualnosc.ibl.waw.pl
; eISBN: 978-83-61552-46-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

17/35

Autor: Abriszewska Paulina
Tytuł: Erotyka w literaturze romantycznej.
Tytuł wydawn. zbior.: Sensualność w kulturze polskiej : przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności / kier. proj. Włodzimierz Bolecki.
Opis wydawn.: Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2013
Opis fiz.: S. [1-5]
Uwaga: Projekt realizowany on-line: www.sensualnosc.ibl.waw.pl
; eISBN: 978-83-61552-46-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

18/35

Autor: Abriszewska Paulina
Tytuł: Wobec mozaiki zalet i wad.
Czasopismo: Stud. Norwid., Nr 31
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 207-215, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Studia Norwidiana
ISSN: 0860-0562
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

19/35

Autor: Abriszewska Paulina
Tytuł: Wielkie słowa Cypriana Norwida : uwagi interpretacyjne.
Tytuł wydawn. zbior.: Jedno dzieło - wiele interpretacji : rozważania nad "Wielkimi słowami" Cypriana Norwida / pod red. Dariusza Pniewskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012
Opis fiz.: S. 43-52
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

20/35

Autor: Abriszewska Paulina
Tytuł: O hermeneutyce znanej/nieznanej i o Norwidzie bez Norwida.
Tytuł wydawn. zbior.: Jedno dzieło - wiele interpretacji : rozważania nad "Wielkimi słowami" Cypriana Norwida / pod red. Dariusza Pniewskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012
Opis fiz.: S. 149-161
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

21/35

Autor: Abriszewska Paulina
Tytuł: Przeżycie egzystencjalne Pana Cogito.
Tytuł wydawn. zbior.: Między nami a światłem : Bóg i świat w twórczości Zbigniewa Herberta : szkice / pod red. Grażyny Halkiewicz-Sojak, Józefa Marii Ruszara i Radosława Siomy.
Opis wydawn.: Toruń ; Kraków : Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk, 2012
Opis fiz.: S. 321-334
Seria: Biblioteka Pana Cogito
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

22/35

Autor: Abriszewska Paulina
Tytuł: Filozoficzna i literacka biel.
Czasopismo: Litt. Copernic., Vol. 10
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 16-23, il.; streszcz. ang.
Uwaga: Tytuł tomu: Kolor w literaturze / pod red. Joanny Bielskiej-Krawczyk
Pełny tytuł czasop.: Litteraria Copernicana
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

23/35

Autor: Abriszewska Paulina
Tytuł: Literacka refleksja Cypriana Norwida i Zbigniewa Herberta nad historią tryumfalną i historią ukrytą.
Tytuł wydawn. zbior.: Bór nici : wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta / [red. Małgorzata Mikołajczak].
Opis wydawn.: Kraków : Wydawnictwo Platan, 2011
Opis fiz.: S. 249-268
Seria: Biblioteka Pana Cogito
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

24/35

Autor: Abriszewska Paulina
Tytuł: Literacka hermeneutyka Cypriana Norwida.
Opis wydawn.: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2011
Opis fiz.: 374, [4] s.
Seria: Studia i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; 17
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 25.000

25/35

Autor: Abriszewska Paulina
Tytuł: Między alegorią a symbolem : o hermeneutyce Norwidowskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Symbol w dziele Cypriana Norwida / red. nauk. Wiesław Rzońca.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2011
Opis fiz.: S. 163-170
Seria: Z Prac Zakładu Romantyzmu
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

26/35

Autor: Abriszewska Paulina
Tytuł: Stereotyp zwrotu, inflacja przełomów we współczesnej humanistyce.
Tytuł wydawn. zbior.: "Zwroty" badawcze w humanistyce : konteksty poznawcze, kulturowe i społeczno-instytucjonalne / red. J. Kowalewski, W. Piasek.
Opis wydawn.: Olsztyn : Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010
Opis fiz.: S. 45-60
Seria: Colloquia Humaniorum
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

27/35

Autor: Abriszewska Paulina
Tytuł: Lęk przed wpływem wobec Wielkiej Improwizacji.
Czasopismo: Słup. Pr. Filol. Ser. Filol. Pol., Nr 8
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 205-219, streszcz. ang.
Uwaga: Tytuł numeru czasopisma: Jak pisano i jak pisać o romantyzmie polskim? : zeszyt monograficzny / pod red. Michała Kuziaka i Sławomira Rzepczyńskiego
Pełny tytuł czasop.: Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

28/35

Autor: Abriszewska Paulina
Tytuł: Postrzyżyny Bohumila Hrabala, czyli o sensotwórczej roli rytuału w dziele literackim.
Tytuł wydawn. zbior.: Do Torunia kupić kunia : w 60. rocznicę założenia oddziału toruńskiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego / pod red. Huberta Czachowskiego i Adriana Mianeckiego.
Opis wydawn.: Toruń : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Oddział, 2008
Opis fiz.: S. 277-285
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

29/35

Autor: Abriszewska Paulina
Tytuł: O badaniu wątku historii w utworach Cypriana Kamila Norwida : konieczność różnorodności kontekstów i postaw badawczych.
Tytuł wydawn. zbior.: Jak czytać Norwida? : postawy badawcze, metody, weryfikacje / pod red. Bernadetty Kuczery-Chachulskiej, Joanny Trzcionki.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008
Opis fiz.: S. 129-143
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

30/35

Autor: Abriszewska Paulina
Tytuł: O twórcy i tworzeniu : Nie myśl, nie pisz - podmaluj, pędzel chwyć i namaż Cypriana Norwida.
Tytuł wydawn. zbior.: Norwid - artysta : w 125. rocznicę śmierci poety / pod red. Krzysztofa Trybusia, Wiesława Ratajczaka, Zofii Dambek.
Opis wydawn.: Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2008
Opis fiz.: S. 275-283
Seria: Prace Komisji Filologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ; t. 58
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

31/35

Autor: Abriszewska Paulina
Tytuł: Sznurowadła, zegarki, kamienie : rzecz w literaturze.
Tytuł wydawn. zbior.: Rzeczy i ludzie : humanistyka wobec materialności / red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa.
Opis wydawn.: Olsztyn : Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2008
Opis fiz.: S. 319-333
Seria: Colloquia Humaniorum
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

32/35

Autor: Abriszewska Paulina
Tytuł: O niewłaściwie zadanym pytaniu, czyli o zaangażowaniu i izolacji literaturoznawstwa.
Tytuł wydawn. zbior.: Zaangażowanie czy izolacja? : współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów / red. J. Kowalewski, W. Piasek.
Opis wydawn.: Olsztyn : Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007
Opis fiz.: S. 181-194
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

33/35

Autor: Abriszewska Paulina
Tytuł: Cyprian Norwid i Zbigniew Herbert : o wspólnocie poetyckiego ideału.
Tytuł wydawn. zbior.: Cyprian Kamil Norwid - polskość, europejskość, uniwersalizm / pod red. Danuty Dąbrowskiej.
Opis wydawn.: Szczecin : Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, 2006
Opis fiz.: S. 128-137
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

34/35

Autor: Abriszewska Paulina
Tytuł: Płynna tożsamość współczesnego literaturoznawstwa, czyli o immanentnej interdyscyplinarności i nie tylko.
Tytuł wydawn. zbior.: Granice dyscyplin-arne w humanistyce / red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa.
Opis wydawn.: Olsztyn : Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2006
Opis fiz.: S. 165-177
ISBN: 83-60636-02-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

35/35

Autor: Abriszewska Paulina
Tytuł: Mechanizmy dzieła literackiego według Maurice'a Merleau-Ponty'ego.
Czasopismo: Szt. Filoz., Nr 26
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 90-110, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Sztuka i Filozofia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK