Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Danuta Kűnstler-Langner

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/66


Autorzy: Kunstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Poszukiwanie szczęścia wiecznego i nieśmiertelności w poezji polskiego baroku.

Tytuł równoległy: Searching for eternal happiness and immortality in poetry of Polish baroque.

Tytuł całości: Fons omnis honesti, o literaturze w służbie wartości : tradycja antyczna, kultura ziemiańska, encyklopedyzm i komunikacja : studia ofiarowane profesor Marii Wichowej w 70. rocznicę urodzin i 45. rocznicę pracy naukowej i dydaktycznej / pod red. Michała Kurana.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2020

Opis fizyczny: S. 169-180, streszcz. ang.

Seria: (Analecta Literackie i Językowe ;t. 14)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/66


Autorzy: Kunstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Kobieta w dawnej literaturze polskiej : inspiracje, wzroce, twórczość.

Tytuł równoległy: The woman in old Polish literature : inspirations, patterns, works.

Czasopismo: Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej

Rocznik: 2020

Szczegóły: T. 13

Opis fizyczny: S. 153-181, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


3/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Aniołowie - mieszkańcy przestworzy w kulturze Europy : tradycje i inspiracje.

Tytuł równoległy: Angels - the inhabitants in the sacred haeven in European culture : tradition and inspiration.

Tytuł całości: Przestrzeń w kulturze współczesnej. T. 5: Przestworza, literatura i konteksty kulturowe / red. nauk. Daria Mazur i Beata Morzyńska-Wrzosek.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego : 2019

Opis fizyczny: S. 13-28, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


4/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Miejsca biesiad i przyjemności stołu w literaturze polskiego oświecenia.

Tytuł równoległy: The places of banquets and pleasures at the tables in the literature of Polish Enlightenment.

Tytuł całości: Rzeczpospolita domów. 5: Karczmy, zajazdy, gospody... / pod red. Krystyny Krawiec-Złotkowskiej.

Adres wydawniczy: Słupsk, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej : 2019

Opis fizyczny: S. 132-141, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 20.000


5/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 7: Literatura, historia, język / red. Piotr Borek, Marceli Olma. Kraków 2017.

Czasopismo: Studia Medioznawcze

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 2 (73)

Opis fizyczny: S. 177-181

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


6/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Symbolika dzwonów w kulturze i literaturze dawnej Europy.

Tytuł równoległy: Symbolism of bells in the culture and literature of old Europe.

Tytuł całości: Dzwon w chrześcijańskiej Europie = Die Glock im christlichen Europa = The bell in Christian Europe / red. nauk. Gerard Guźlak.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego : 2017

Opis fizyczny: S. 209-220, streszcz. ang.

Seria: (Kultura Dzwonu ;t. 1)

Punktacja MNiSW: 20.000


7/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Słownik architektów i budowniczych środowiska warszawskiego XV-XVIII wieku / red. nauk. Paweł Migasiewicz, Hanna Osiecka-Samsonowicz, Jakub Sito. Warszawa 2016.

Czasopismo: Barok : historia, literatura, sztuka

Rocznik: 2017

Szczegóły: R. 24 nr 1-2

Opis fizyczny: S. 221-227

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 5.000


8/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Kultura medialna średniowiecza : Europa łacińska / Edmund Kotarski. Warszawa 2017.

Czasopismo: Studia Medioznawcze

Rocznik: 2017

Szczegóły: nr 3 (70)

Opis fizyczny: S. 189-194

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


9/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Poezja beat generation : o słonecznikach, wolności i wielkim "praniu świata".

Tytuł całości: Hipisi, wędrowcy marzeń i poszukiwacze wolności na ścieżkach współczesnej kultury / pod red. nauk. Gerarda Guźlaka i Anny Pietrzak.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego : 2016

Opis fizyczny: S. 53-61

Punktacja MNiSW: 5.000


10/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Kobiety wobec doświadczeń mistycznych (od średniowiecza do XVII wieku).

Tytuł całości: Od mistyczki do komediantki, kobiety Europy epok dawnych : źródła i perspektywy / red. Joanna Godlewicz-Adamiec, Piotr Kociumbas, Małgorzata Sokołowicz.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego : 2016

Opis fizyczny: S. 103-118, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


11/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Civitas Solis - Miasto Słońca : marzenie Tomasza Campanelli o miejscu doskonałym.

Tytuł całości: Rzeczpospolita domów. 4: Domy miejskie / pod red. Krystyny Krawiec-Złotkowskiej.

Adres wydawniczy: Słupsk, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej : 2015

Opis fizyczny: S. 195-202, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


12/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Poszukiwanie świętości w polskiej liryce XVII wieku.

Tytuł całości: Sacrum świata wschodniego i zachodniego w kulturze Słowiańszczyzny, konferencja pod honorowym patronatem Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Bydgoszcz, 18-20 września 2014 / [ed. curavit Eleonora Harendarska ; ed. Cezary Nelkowski].

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Filharmonia Pomorska : 2014

Opis fizyczny: S. 241-251, streszcz. ang.

Seria: (Musica Antiqua Europae Orientalis ;17)

Punktacja MNiSW: 5.000


13/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Polskie uroczystości w barokowym Rzymie : 1587-1696 / Hanna Osiecka-Samsonowicz. Warszawa 2012.

Czasopismo: Barok : historia, literatura, sztuka

Rocznik: 2013

Szczegóły: R. 20 nr 2

Opis fizyczny: S. 229-233

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 10.000


14/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: The beautiful and the doomed : essays on literary value / Mirosława Buchholtz. Frankfurt am Main 2013.

Czasopismo: European Journal of American Studies

Rocznik: 2013

Szczegóły: no. 2

Opis fizyczny: S. 1-4

Uwagi: RECENZJA


15/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: The images of God in English and Polish Baroque metaphysical poetry of the seventeenth century.

Tytuł całości: Comparative studies in anglophone literatures, (trans)national, (post)colonial and (auto)thematic (re)considerations and (re)visions / ed. by Grzegorz Koneczniak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: S. 21-29

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


16/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Rezydencja Potockich w Tulczynie : pochwała Kresów Wschodnich i Ukrainy w Sofijówce Stanisława Trembeckiego.

Tytuł całości: Kultura, literatura oraz myśl filozoficzna Słowian wschodnich i południowych w powiązaniach, wzajemnych oddziaływaniach, konferencja pod honorowym patronatem Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Bydgoszcz, 13-14 września 2012 / [ed. Cezary Nelkowski].

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Filharmonia Pomorska : 2012

Opis fizyczny: S. 137-144, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


17/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Le symbolisme de la lumière et des ténèbres dans la poésie Baroque de la Pologne et de l'Europe occidentale.

Tytuł całości: Pensées Orientale et Occidentale, influences et complémentarité / études réunies par Katarzyna Dybeł, Anna Klimkiewicz, Monika Świda.

Adres wydawniczy: Cracovie, Księgarnia Akademicka : 2012

Opis fizyczny: S. 181-192, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


18/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Barokowe kościoły poetyckie : wokół zbioru wierszy George'a Herberta pt. Świątynia (The Temple), 1623.

Tytuł całości: Rzeczpospolita domów. 3: Domy Boże / pod red. Krystyny Krawiec-Złotkowskiej.

Adres wydawniczy: Słupsk, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej : 2012

Opis fizyczny: S. 187-192, streszcz. ang.


19/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Der Mensch angesichts von Sacrum und Bibel in der Lyrik Roman Brandstaetters, Zbigniew Herberts und Jarosław Marek Rymkiewiczs.

Tytuł całości: Glaubensfragen, Religion und Kirche in der polnischen Literatur / hrsg. von Ulrike Jekutsch.

Adres wydawniczy: Wiesbaden, Harrassowitz Verlag : 2011

Opis fizyczny: S. 149-161

Seria: (Opera Slavica. Neue Folge ;53)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


20/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: The images of God in English and Polish Baroque metaphysical poetry of seventeenth century.

Tytuł całości: Juxtapositions, correspondences, and differentiations in English studies, in comparison : research proposals / ed. by Mirosława Buchholtz and Grzegorz Koneczniak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2011

Opis fizyczny: S. 55


21/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: L'enfant dans les cycles funéraires polonais des XVIe et XVIIe siècles.

Tytuł całości: La mort de l'enfant, approches historiques et littéraires / sous la dir. de Charles Zaremba.

Adres wydawniczy: Aix-en-Provence, Publications de l'Université de Provence : 2011

Opis fizyczny: S. 71-82

Punktacja MNiSW: 5.000


22/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Czechow po irlandzku : wokół Wiśniowego sadu w reżyserii Neville'a Style'a (2002).

Tytuł całości: Czechow współcześnie / pod red. Ryszarda Strzeleckiego i Gerarda Guźlaka.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego : 2010

Opis fizyczny: S. 181-191, streszcz. ang., ros.

Uwagi: Bibliogr.


23/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Influences of Spanish mysticism in Polish baroque poetry and culture.

Tytuł całości: La cultura del barroco espanol e iberoamericano y su contexto europeo / ed.: Kazimierz Sabik, Karolina Kumor.

Adres wydawniczy: Varsovia, Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia : 2010

Opis fizyczny: S. 201-205

Uwagi: Bibliogr.


24/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Nipuańska chata Mikołaja Doświadczyńskiego jako "miejsce szczęśliwe" i symbol oświeceniowej utopii.

Tytuł całości: Rzeczpospolita domów. 2: Chaty / pod red. Krystyny Krawiec-Złotkowskiej.

Adres wydawniczy: Słupsk, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej : 2010

Opis fizyczny: S. 154-159, streszcz. ang.


25/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Obrazy Arkadii świętej w barokowej poezji religijnej.

Tytuł całości: Staropolskie Arkadie / pod red. Justyny Dąbkowskiej-Kujko i Joanny Krauze-Karpińskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria : 2010

Opis fizyczny: S. 151-158

Seria: (Studia Staropolskie. Series Nova ;t. 29)


26/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Przedmowa.

Tytuł całości: Święta uciecha duszy albo Duchowne pieśni pasterskie / Angelus Silesius (Anioł Ślązak) ; przeł. i objaśn. opatrzył Andrzej Lam ; przedm. napisała Danuta Künstler-Langner.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : 2010

Opis fizyczny: S. V-XIII


27/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Homo ridens w Rzeczpospolitej Babińskiej i w królestwie Sowizdrzała : o śmiechu w literaturze staropolskiej.

Tytuł całości: Polonistyczne drogi, księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Władysławowi Sawryckiemu w 70. rocznicę urodzin / pod red. Macieja Wróblewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: S. 53-59


28/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Motywy i symbole biblijne w Emblematach Zbigniewa Morsztyna.

Tytuł całości: Profesor Jolancie Żurawskiej studia ofiarowne przez kolegów i przyjaciół = Alla professoressa Jolanta Żurawska studi offerti da colleghi e amici / pod red. Nullo Minissi i Wacław Walecki.

Adres wydawniczy: Kraków [etc.], Collegium Columbinum : 2008

Opis fizyczny: S. 139-147


29/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Człowiek wobec sacrum i Biblii w liryce Romana Brandstaettera, Zbigniewa Herberta i Jarosława Marka Rymkiewicza.

Tytuł całości: Pytania o wiarę, religia i Kościół w literaturze polskiej / red. nauk. Andrzej Sulikowski.

Adres wydawniczy: Szczecin, Wydawnictwo Print Group : 2008

Opis fizyczny: S. 277-289

Seria: (Z Prac Zakładu Teorii i Antropologii Literatury Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego)

Punktacja MNiSW: 7.000


30/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Pochwała człowieka i domu w polskiej i angielskiej poezji religijnej XVII wieku.

Tytuł całości: Rzeczpospolita domów. 1: Zamki, dworki i pałace / pod red. Krystyny Krawiec-Złotkowskiej.

Adres wydawniczy: Słupsk, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej : 2008

Opis fizyczny: S. 111-119


31/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Janusz Pelc (5 września 1930 - 9 maja 2005).

Czasopismo: Pamiętnik Literacki

Rocznik: 2008

Szczegóły: R. 99 z. 1

Opis fizyczny: S. 275-278, il.


32/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Promocja sztuki obrazu i słowa w świecie nowych technik przekazu.

Czasopismo: Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą

Rocznik: 2008

Szczegóły: Nr 13

Opis fizyczny: S. 121-125, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


33/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Spanish inspiration in seventeenth century Polish poetry.

Tytuł całości: Iberian and slavonic cultures, contact and comparison / ed. and with en introduction by Beata Elżbieta Cieszyńska.

Adres wydawniczy: Lisbon, CompaRes : 2007

Opis fizyczny: S. 285-291

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


34/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Bestiariusz znaleziony w Milanówku : o barokowej wyobraźni Jarosława Marka Rymkiewicza.

Tytuł całości: Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji / pod red. Aleksandra Główczewskiego i Macieja Wróblewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 303-309

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Punktacja MNiSW: 4.000


35/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Czekanie na Koheleta : jak Tadeusz Różewicz objaśnia przemijanie? (na podstawie Wyjścia).

Tytuł całości: Przekraczanie granic, o twórczości Tadeusza Różewicza / red. Wojciech Browarny, Joanna Orska, Adam Poprawa.

Adres wydawniczy: Kraków, Universitas : 2007

Opis fizyczny: S. 183-193

Punktacja MNiSW: 6.000


36/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Anioł w poezji baroku : dzieje postaci w kulturze dawnej Europy.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: 223, [7] s., il. kolor.; streszcz. ang., fr., niem.,

Punktacja MNiSW: 20.000


37/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Anna Vasa (1568-1625) : svensk kungadotter i Golub-Dobrzyńslottet och härskarinna i Brodnica slott.

Czasopismo: Barok : historia, literatura, sztuka

Rocznik: 2007

Szczegóły: R. 14 Specialnummer

Opis fizyczny: S. 171-177, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 8.000


38/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Mały świat człowiek żywy : obrazy makro- i mikrokosmosu w barokowej poezji polskiej i angielskiej.

Tytuł całości: Poezja i astronomia / pod red. Bogdana Burdzieja i Grażyny Halkiewicz-Sojak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: S. 117-130

Punktacja MNiSW: 6.000


39/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Człowiek wobec sacrum w liryce Stanisława Kobielusa.

Tytuł całości: Światy przedstawione, prace z historii i teorii literatury ofiarowane profesorowi Jerzemu Speinie / pod red. Marii Kalinowskiej [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: S. 415-420

Punktacja MNiSW: 6.000


40/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Obraz Boga w polskiej poezji metafizycznej XVII sulecia.

Tytuł całości: Tradycja chrześcijańska Wschodu i Zachodu w kulturze Słowian / [ed. Adam Bezwiński].

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Filharmonia Pomorska : 2006

Opis fizyczny: S. 123-128

Seria: (Musica Antiqua Europae Orientalis ;t. 14 nr 2)

Punktacja MNiSW: 6.000


41/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Mystische Symbolik im Cherubinischen Wandersmann von Johann Scheffler.

Czasopismo: Barok : historia, literatura, sztuka

Rocznik: 2006

Szczegóły: R. 13 Sondernummer

Opis fizyczny: S. 73-81

Uwagi: Tyt. nr. specjalnego: Deutsch-polnische Kulturkontakte im 16.-18. Jahrhundert.

Punktacja MNiSW: 8.000


42/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Religijne inspiracje polskiej poezji barokowej : w kręgu siedemnasto- i osiemnastowiecznych polskich przekładów dzieł mistyków hiszpańskich - św. Teresy z Awili i św. Jana od Krzyża.

Tytuł całości: Barok polski wobec Europy, sztuka przekładu : materiały międzynarodowej konferencji naukowej w Warszawie, 15-17 września 2003 roku : praca zbiorowa / pod red. nauk. Aliny Nowickiej-Jeżowej i Marka Prejsa; współpraca Krystyna Wierzbicka, Tomasz Wierzchowski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo ANTA : 2005

Opis fizyczny: S. 258-276

Punktacja MNiSW: 6.000


43/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Symbolika kuli i koła w emblematyce barokowej.

Tytuł całości: Paradygmat pamięci w kulturze, prace dedykowane Antoniemu Czyżowi / red. Andrzej Borkowski, Marcin Pliszka, Artur Ziontek.

Adres wydawniczy: Siedlce, Siedleckie Towarzystwo Naukowe : 2005

Opis fizyczny: S. 153-159

Punktacja MNiSW: 6.000


44/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Przeżycie czasu w poezji Mikołaja Sępa Szarzyńskiego

Tytuł całości: Corona scientiarum / pod red. nauk. Juliusza A. Chrościckiego

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Neriton : 2004

Opis fizyczny: S. 103-113


45/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Poeta wśród "zdarzeń prawdziwych" : puścizna prozatorska Stanisława Doliwy Starzyńskiego / Danuta Kowalewska. Toruń 2001

Czasopismo: Ruch Literacki

Rocznik: 2004

Szczegóły: R. 45 z. 1

Opis fizyczny: S. 112-114

Uwagi: RECENZJA


46/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Światłość i mrok w polskiej i angielskiej poezji metafizycznej XVII wieku

Tytuł całości: Barok polski wobec Europy, kierunki dialogu : materiały międzynarodowej konferencji naukowej w Radziejowicach 13-15 maja 2002 roku : praca zbiorowa / pod red. naukową A. Nowickiej-Jeżowej

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo ANTA : 2003

Opis fizyczny: S. 273-288


47/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Symbolika światła w polskiej literaturze barokowej.

Tytuł całości: Dzieło literackie i książka w kulturze, studia i szkice ofiarowane profesor Renardzie Ocieczek w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej / red. nauk. Ireneusz Opacki : przy współudziale Bożeny Mazurkowej.

Adres wydawniczy: Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego : 2002

Opis fizyczny: S. 66-74

Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ;nr 2050)

Uwagi: a


48/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Barokowy gust literacki : w świecie emblematów i poezji medytacyjnej

Tytuł całości: Rozważania o smaku artystycznym, studia / red. Józef Poklewski, Tomasz de Rosset.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2002

Opis fizyczny: S. 105-113


49/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Człowiek i cierpienie w poezji polskiego baroku

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2002

Opis fizyczny: 185 s., tabl. kolor.; summ.; indeks nazwisk


50/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Mądrość i miłość w romansie "Nadobna Paskwalina" Samuela Twardowskiego

Tytuł całości: Wielkopolski Maro, Samuel ze Skrzypny Twardowski i jego dzieło w wielkiej i małej ojczyźnie / pod red. Katarzyny Meller i Jacka Kowalskiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne : 2002

Opis fizyczny: S. 211-220

Seria: (Biblioteka Literacka "Poznańskich Studiów Polonistycznych" ;t. 34)


51/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Uwięzieni w "złym ciele" : refleksja o naturze ludzkiej w liryce barokowej

Czasopismo: Prace Polonistyczne

Rocznik: 2002

Szczegóły: Ser. 52

Opis fizyczny: S. 7-21


52/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: "Bonus angelus" w królestwie Boga i człowieka : o barokowej angelofanii.

Tytuł całości: Sarmackie "theatrum", materiały z konferencji naukowej, Katowice, 9-11 grudnia 1998 r. T. 2: Idee i rzeczywistość / pod red. Renardy Ocieczek przy współudz. Marii Barłowskiej.

Adres wydawniczy: Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego : 2001

Opis fizyczny: S. 33-48, streszcz. ang.

Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ;nr 1990)

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 4.000


53/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Pytanie ; Elegia Pacyfiku ; Fragment fresku.

Tytuł całości: Rozkwita pamięć pomiędzy wierszami, antologia wierszy poetów studiujących na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1945-2000 / [wybór i noty biogr. Krzysztof Ćwikliński ; red. Anna Filipska-Ćwiklińska].

Adres wydawniczy: Toruń, Graffiti BC : 2000

Opis fizyczny: S. 134-137

Uwagi: a


54/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Człowiek i cierpienie w poezji polskiego baroku.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: 181 s., [8] s. tabl., il.; streszcz. ang.

Uwagi: a


55/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Mała wyspa : Bydgoszcz w poezji.

Tytuł równoległy: Little island : Bydgoszcz in poetry.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, TANAN : 1996

Opis fizyczny: 58, [2] s. tabl.

Uwagi: a


56/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Od zachwytu do pochwały : o staropolskich postawach panegirycznych.

Tytuł całości: Kłamstwo w literaturze / pod red. Zofii Wójcickiej i Piotra Urbańskiego.

Adres wydawniczy: Kielce, Wydawnictwo Szumacher : 1996

Opis fizyczny: S. 20-31

Uwagi: a


57/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Wspólne drogi literatury słowiańskiej i niesłowiańskiej Europy : (na przykładzie powiązań literackich od średniowiecza do XVIII w.).

Tytuł całości: Międzynarodowe Sympozjum Literackie w Bydgoszczy, 25-27 kwietnia 1996 = Internationales literarisches Symposium in Bydgoszcz, 25-27 April 1996

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, WSP : 1996

Opis fizyczny: S. 236-254

Uwagi: Tekst pol. i niem.

Uwagi: a


58/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Idea vanitas, jej tradycje i toposy w poezji polskiego baroku

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1996

Opis fizyczny: 198, [1] s., summ.; Zsfg.


59/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Necessitas et ars : studia staropolskie dedykowane profesorowi Januszowi Pelcowi. T. 1-2 / pod red. Barbary Otwinowskiej [et al.]. Warszawa 1993.

Czasopismo: Pamiętnik Literacki

Rocznik: 1996

Szczegóły: R. 87 z. 1

Opis fizyczny: S. 225-231

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


60/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Człowiek i cierpienie w poezji XVII wieku : filozoficzne i religijne inspiracje.

Tytuł całości: Literatura polskiego baroku w kręgu idei, referaty z konferencji zorganizowanej przez Katedrę Literatury Staropolskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Kazimierzu nad Wisłą, 18-22 X 1993 / pod red. Aliny Nowickiej-Jeżowej, Mirosławy Hanusiewicz i Adama Karpińskiego.

Adres wydawniczy: Lublin, Redakcja Wydawnictw KUL : 1995

Opis fizyczny: S. 257-269

Uwagi: a


61/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Tak różne są przypadki ludzkiego cierpienia : (o poezji Adama Czerniawskiego).

Czasopismo: Kultura (Paryż)

Rocznik: 1994

Szczegóły: nr 12 (567)

Opis fizyczny: S. 121-128

Uwagi: a


62/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Idea vanitas, jej tradycje i toposy w poezji polskiego baroku

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1993

Opis fizyczny: 198, [1]s.


63/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Topika vanitas w twórczości Jana Kochanowskiego

Tytuł całości: Jan Kochanowski w czterechsetlecie śmierci, [materiały z międzynarodowej sesji naukowej Lublin-Zamość-Czarnolas 21-25 maja 1984 rok] / pod red. Stefana Nieznanowskiego i Jerzego Święcha.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 1991

Opis fizyczny: S. 251-269


64/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Kaktusowe ogrody.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Metafora : 1990

Opis fizyczny: 61, [3] s.

Seria: (Biblioteka "Metafory" ;t. 3)

Uwagi: a


65/66


Autorzy: Lebioda Dariusz Tomasz, Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Płacz, moje pokolenie : wiersze wybrane 1980-1990 / Dariusz Tomasz Lebioda ; red. Danuta Künstler-Langner.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, [s.n.] : 1990

Opis fizyczny: 139 s.

Seria: (Biblioteka "Metafory" ;t. 2)

Uwagi: a


66/66


Autorzy: Künstler-Langner Danuta.

Tytuł oryginału: Miasto w systemie znaków Vanitas : poezja staropolska.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 1989

Szczegóły: Z. 32

Opis fizyczny: S. 3-19, streszcz. fr.

Punktacja MNiSW: 1.000