Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Viara Maldjieva

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/48


Autorzy: Maldjieva Viara, Cychnerska Anna, Karasiński Artur, Cychnerski Tomasz.

Tytuł oryginału: A comparative study of word-formation in Balkan languages.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: 602 s., tab.

Uwagi: Bibliogr. s. 593-602.

Punktacja MNiSW: 100.000


2/48


Autorzy: Maldjieva Viara.

Tytuł oryginału: Walka duchowa (Combattimento spiritual) Wawrzyńca Scupoliego a Nevidimaâ bran' ('O 'Aóratos Pólemos) Nikodema ze Świętej Góry Athos i Teofana Rekluza : strategie adaptacji tekstu w Kościele wschodnim.

Tytuł równoległy: Spiritual Combat (Combattimento spiritual) by Lorenzo Scupoli, and Nevidimaâ bran' ('O 'Aóratos Pólemos) by Nikodemus the Hagiorite and Theophan the Recluse : adaptation strategies of spiritual combat in the Eastern Church.

Czasopismo: Slavia Meridionalis

Rocznik: 2020

Szczegóły: T. 20

Opis fizyczny: Art. no. 2207 S. 1-20, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.11649/sm

Punktacja MNiSW: 40.000


3/48


Autorzy: Maldjieva Viara.

Tytuł oryginału: Ku modelowi konfrontatywnego badania języka prawosławia i katolicyzmu.

Tytuł równoległy: Towards a model of confrontative study of the language of Orthodoxy and Catholicism.

Czasopismo: Stylistyka

Rocznik: 2020

Szczegóły: T. 29

Opis fizyczny: S. 25-40, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.25167/Stylistyka

Punktacja MNiSW: 40.000


4/48


Autorzy: Maldjieva Viara.

Tytuł oryginału: Dialog : rozważania lingwisty : (z tekstami Józefa Ratzingera i Fetullaha Gülena w tle).

Tytuł równoległy: Dialogue : linguistic considerations : (with texts by Joseph Ratzinger and Fetullah Gülen in the background).

Tytuł całości: 50. lecie Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich "Nostra aetate" a myśl M. Fethullaha Gülena. T. 2: Fethullah Gülen i jego dzieło = 50-th Anniversary of Declaration on the Relation of the Church to Non-Christian religious - "Nostra Aetate" and the thought of M. Fethullah Gülen. Vol. 2: Fethullah Gülen and his work / pod red. Jana Perszona, Ireneusza Kamińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Fundacja Dunaj Instytut Dialogu : 2019

Opis fizyczny: S. 113-131, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


5/48


Autorzy: Maldjieva Viara.

Tytuł oryginału: Językowe szaty duchowości.

Tytuł równoległy: The linguistic guise of spirituality.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: 257 s., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 245-252.

Punktacja MNiSW: 100.000


6/48


Autorzy: Maldjieva Viara.

Tytuł oryginału: Formalno opisanie na narečiâta v normativnata gramatika na b''lgarskiâ ezik.

Tytuł równoległy: A formal description of adverbs in the Bulgarian normative grammar.

Czasopismo: B''lgarski Ezik

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 66 no. 4

Opis fizyczny: S. 13-33, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.7546/BL

Punktacja MNiSW: 20.000


7/48


Autorzy: Maldžieva Vâra.

Tytuł oryginału: Principi na formalnoto opisanie na b''lgarskite izmenâemi leksemi kato komponent na normativnata gramatika.

Tytuł równoległy: Zasady formalnego opisu bułgarskich leksemów odmiennych jako komponentu gramatyki normatywnej.
Tytuł równoległy: Rules of a formal description of Bulgarian inflected lexemes as a component of normative grammar.

Czasopismo: Slavia Meridionalis

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 18

Opis fizyczny: Art. no. 1696 S. 1-23, tab.; streszcz. pol., ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.11649/sm

Punktacja MNiSW: 14.000


8/48


Autorzy: Maldžieva Vâra.

Tytuł oryginału: Principi na formalnoto opisanie na polisegmentnite ezikovi edinici v normativnata gramatika na b''lgarskiâ ezik.

Czasopismo: B''lgarski Ezik

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 64 no. 2

Opis fizyczny: S. 7-19

Punktacja MNiSW: 10.000


9/48


Autorzy: Maldžieva Vâra.

Tytuł oryginału: Principi na s''postavitelnoto formalno opisanie na slovoobrazuvatelnite strukturi v polski i b''lgarski ezik.

Czasopismo: Ezik i Literatura

Rocznik: 2017

Szczegóły: no. 1-2

Opis fizyczny: S. 194-206, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


10/48


Autorzy: Maldjieva Viara.

Tytuł oryginału: Samotność mistyka : (na podstawie tekstów mistyków chrześcijańskich).

Tytuł całości: Samotność - aspekty, konteksty, wymiary. T. 1 / pod red. Katarzyny Arciszewskiej, Liliany Kality, Urszuli Patockiej-Sigłowy.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego : 2016

Opis fizyczny: S. 23-35, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


11/48


Autorzy: Maldjieva Viara.

Tytuł oryginału: Świat duchowy w języku : propozycja modelu analizy i opisu.

Tytuł całości: "Wieczność, gdzie śmierci nie ma...", dawne oraz współczesne eschatologie i wizje światów duchowych / red. nauk. Robert T. Ptaszek.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego : 2015

Opis fizyczny: S. 203-216, streszcz. ang.

Seria: (Religijność Alternatywna ;5)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


12/48


Autorzy: Maldjieva Viara.

Tytuł oryginału: Płeć : dociekania lingwistyczne.

Tytuł równoległy: Sex : a linguistic study.

Tytuł całości: Płeć i gender w perspektywie psychologii pastoralnej = Sex and gender in the perspective of pastoral psychology / red. Borys Jacek Soiński.

Adres wydawniczy: Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny : 2015

Opis fizyczny: S. 11-27, tab.; streszcz. ang.

Seria: (Edukacja : teologia i dialog ;t. 11)

Punktacja MNiSW: 5.000


13/48


Autorzy: Maldjieva Viara.

Tytuł oryginału: Praktyczna gramatyka języka bułgarskiego dla Polaków.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 199 s., tab.


14/48


Autorzy: Maldjieva Viara.

Tytuł oryginału: Językowe świadectwa wpływów azjatyckiej duchowości na współczesnego Europejczyka.

Tytuł równoległy: Language evidences of the Asian spirituality influences on the contemporary European.

Tytuł całości: Duchowość Dalekiego Wschodu a chrześcijaństwo, dialog czy konfrontacja? T. 2: Ekspansja duchowości Dalekiego Wschodu na Zachód / pod red. Ireneusza Kamińskiego, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Jana Perszona.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Druk-Tor : 2014

Opis fizyczny: S. 129-150, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


15/48


Autorzy: Maldjieva Viara.

Tytuł oryginału: B''lgariâ e malka, no hubava. Cz. 2: Praktyczna gramatyka języka bułgarskiego dla polskich studentów.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: 124, [7] s., [1] k. tabl. złoż., il.


16/48


Autorzy: Maldjieva Viara.

Tytuł oryginału: Językowe konsekwencje idei samozbawienia.

Tytuł całości: Zbawienie bez Zbawiciela?, idea samozbawienia i jej kulturowe konsekwencje / red. nauk. Robert T. Ptaszek przy pomocy organizacyjnej Diany Kwietniewskiej.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego : 2014

Opis fizyczny: S. 133-147, tab.

Seria: (Religijność Alternatywna ;4)

Punktacja MNiSW: 5.000


17/48


Autorzy: Maldjieva Viara.

Tytuł oryginału: Kraâ na vremenata prez pogleda na neognosisa : (v''rhu material ot tekstove na Pet''r D''nov).

Czasopismo: Slavia Meridionalis

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 14

Opis fizyczny: S. 385-405, streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.11649/sm

Punktacja MNiSW: 7.000


18/48


Autorzy: Maldjieva Viara.

Tytuł oryginału: Język ezoteryzmu a ezoteryczny język : konsekwencje etyki ezoterycznej w języku współczesnych ruchów religijnych.

Tytuł całości: Ezoteryzm w zachodniej kulturze / red. nauk. Robert T. Ptaszek, Diana Sobieraj.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego : 2013

Opis fizyczny: S. 95-110, streszcz. ang.

Seria: (Religijność Alternatywna ;2)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


19/48


Autorzy: Maldjieva Viara.

Tytuł oryginału: Slavia Meridionalis : studia slavica et balcanica. T. 13 / red. tomu Viara Maldjieva.

Adres wydawniczy: Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy : 2013

Opis fizyczny: 234 s., tab.; streszcz. ang., pol.

Uwagi: Tytuł tomu: Składniowe metody w badaniu słowotwórstwa

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.


20/48


Autorzy: Maldjieva Viara.

Tytuł oryginału: Pravopis i punktuaciâ na b''lgarskiâ ezik : osnovni pravila / [red. Mariâ Buneva]. Sofiâ 2011.

Czasopismo: B''lgarski Ezik

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 60 no. 3

Opis fizyczny: S. 106-112

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 10.000


21/48


Autorzy: Maldjieva Viara.

Tytuł oryginału: Składniowy model synchronicznego opisu słowotwórstwa : podstawy i zastosowanie.

Czasopismo: Slavia Meridionalis

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 13

Opis fizyczny: S. 19-39, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.11649/sm

Punktacja MNiSW: 7.000


22/48


Autorzy: Maldjieva Viara.

Tytuł oryginału: Za nâkoi problemi na konfrontativnoto izsledvane na slovoobrazuvatelnite paradigmi na slavânskite ezici.

Czasopismo: Studia Linguistica Polono-Meridianoslavica

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 14-15

Opis fizyczny: S. 107-124

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


23/48


Autorzy: Maldjieva Viara.

Tytuł oryginału: Konfrontativno izsledvane na slovoobrazyvatelnite paradigmi na slavânskite ezici (v''rhu material ot polski i balgarski ezik).

Tytuł całości: Aktualne problemy językoznawstwa słowiańskiego / red. nauk. Elena Koriakowcewa, Janina Gardzińska.

Adres wydawniczy: Siedlce, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego : 2012

Opis fizyczny: S. 133-146

Punktacja MNiSW: 5.000


24/48


Autorzy: Maldjieva Viara.

Tytuł oryginału: Test "credo" : analityczna lektura współczesnych tekstów posługujących się terminologią chrześcijańską.

Tytuł równoległy: Test "credo" : an analytical reading of the texts which use Christian terminology.

Tytuł całości: Sekty i nowe ruchy religijne - wolność czy zniewolenie?, zagadnienia interdyscyplinarne / pod red. Piotra Chrzczonowicza i Ireneusza Kamińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Kunke Poligrafia Sp. z o.o. : 2012

Opis fizyczny: S. 307-315, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


25/48


Autorzy: Maldjieva Viara.

Tytuł oryginału: Slovoobrazuvatelnite neologizmi v naučno-fantastičnite tekstove kato problem na perevoda : (na osnovata na sematičen model za slovoobrazuvatelna s''postavka).

Tytuł całości: Slov'âns'ka fantastika, zbìrnik naukovih prac' / [red. kol. G. F. Semenuk et al.].

Adres wydawniczy: Kiïv, Vidavničo-Polìgrafìčnij Centr "Kiïvs'kij Unìversitet" : 2012

Opis fizyczny: S. 542-553, streszcz. ukr., ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


26/48


Autorzy: Maldjieva Viara.

Tytuł oryginału: Chrześcijanin / hristianin / hristiânin : zakres znaczeniowy leksemów w języku polskim, rosyjskim i bułgarskim.

Tytuł całości: Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza. T. 4 / red. nauk. Alicja Pstyga.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego : 2012

Opis fizyczny: S. 23-33

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


27/48


Autorzy: Maldjieva Viara.

Tytuł oryginału: Tabu "chrześcijańskiej" neognozy : (na przykładzie tekstów Petyra Dynowa).

Tytuł całości: Tabu w oku szeroko otwartym / red. Natalia Długosz przy współpr. Zvonka Dimoskiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Rys : 2012

Opis fizyczny: S. 173-179, streszcz. ang.

Seria: (Miscellanea Slavica et Balcanica)


28/48


Autorzy: Maldjieva Viara, Taczyńska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Poznać Bałkany : historia, polityka, kultura, języki. 3 / pod red. Viary Maldjievej i Katarzyny Taczyńskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Instytut Filologii Słowiańskiej. Zakład Języków Słowiańskich i Bałkanistyki UMK : 2012

Opis fizyczny: 395 s., tab.

Punktacja MNiSW: 5.000


29/48


Autorzy: Maldjieva Viara.

Tytuł oryginału: Strategie językowe podważania prawd chrześcijańskich we współczesnej kulturze Zachodu.

Tytuł całości: Uniwersalizm chrześcijaństwa wobec alternatywnych propozycji współczesności / red. nauk. Robert T. Ptaszek, Marek Piwowarczyk.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego : 2012

Opis fizyczny: S. 105-124, streszcz. ang.

Seria: (Religijność Alternatywna ;1)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


30/48


Autorzy: Maldjieva Viara.

Tytuł oryginału: Principi na s''postavitelnoto izsledvane na tipovite slovoobrazyvateli paradigmi v slavânskite ezici.

Tytuł całości: Vreme i istoriâ v slavânskite ezici, literaturi i kulturi, sbornik s dokladi ot Edinadesetite nacionalni slavistični četeniâ, 19-21 april 2012. T. 1: Ezikoznanie / s''staviteli Ani Burova [et al.].

Adres wydawniczy: Sofiâ, Universitetsko Izdatelstvo "Sv. Kliment Ohridski" : 2012

Opis fizyczny: S. 388-394

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


31/48


Autorzy: Maldjieva Viara.

Tytuł oryginału: Tożsamość nazw a tożsamość doktryny : (terminy chrześcijańskie w języku neognozy).

Tytuł całości: Konstrukcje i destrukcje tożsamości. T. 1: Wokół religii i jej języka / pod red. Ewy Golachowskiej i Anny Zielińskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk : 2011

Opis fizyczny: S. 355-366, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


32/48


Autorzy: Maldjieva Viara.

Tytuł oryginału: Czy normalność jest w normie?

Czasopismo: Prace Filologiczne

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 60

Opis fizyczny: S. 179-187, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 10.000


33/48


Autorzy: Maldjieva Viara.

Tytuł oryginału: Omonimiâ i polifunkcionalnost na slovoobrazyvatelnite formanti.

Tytuł całości: Slovo i slovesnost, sbornik v čest na doc. d-r Ûliâ Baltova / red.: Liliâ Krumova-Cvetkova.

Adres wydawniczy: Sofiâ, EMAS : 2010

Opis fizyczny: S. 247-263, streszcz. pol.


34/48


Autorzy: Maldjieva Viara.

Tytuł oryginału: Semantic motivation for the denotational identity of arguments in predication structures.

Czasopismo: Cognitive Studies

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 10

Opis fizyczny: S. 111-119

Uwagi: 10.11649/cs

Punktacja MNiSW: 10.000


35/48


Autorzy: Maldjieva Viara.

Tytuł oryginału: Język duchowości : próba modelu analizy i opisu.

Tytuł całości: Język religijny dawniej i dziś, (w kontekście teologicznym i kulturowym) : materiały z konferencji, Gniezno, 22-24 września 2008. 5 / red. Paweł Bortkiewicz [et al.].

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne : 2009

Opis fizyczny: S. 131-137

Seria: (Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych. Seria Językoznawcza ;39)


36/48


Autorzy: Maldjieva Viara.

Tytuł oryginału: B''lgarskiâ ezik.

Tytuł całości: Južnoslovenski jezici, gramatičke strukture i funkcije / red. Predrag Piper.

Adres wydawniczy: Beograd, Beogradska Knjiga : 2009

Opis fizyczny: S. 17-132, tab.

Seria: (Put i Reči ;kn. 15)

Punktacja MNiSW: 7.000


37/48


Autorzy: Maldjieva Viara.

Tytuł oryginału: S''d''ržanie na ponâtieto prehod v b''lgarskiâ i polskiâ medien diskurs.

Tytuł całości: Prehodi i granici, sbornik dokladi ot XV godišna naučna konferenciâ na fakulteta po slavânski filologii na Sofijskiâ Universitet "Sv. Kliment Ohridski", 18-19 maj 2009 g. / s''stav. Panajot Karag'ozov, Ûliâna Stoânova.

Adres wydawniczy: Sofiâ, Universitetsko Izdatelstvo "Sv. Kliment Ohridski" : 2009

Opis fizyczny: S. 337-343


38/48


Autorzy: Maldjieva Viara.

Tytuł oryginału: Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica. T. 9 / red. tomu Viara Maldjieva.

Adres wydawniczy: Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy : 2009

Opis fizyczny: 235 s., tab.


39/48


Autorzy: Maldjieva Viara.

Tytuł oryginału: Słowotwórstwo.

Adres wydawniczy: Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy : 2009

Opis fizyczny: 223, VII s., tab.

Seria: (Gramatyka Konfrontatywna Bułgarsko-Polska ;t. 9)

Uwagi: Bibliogr. s. 154-158

Punktacja MNiSW: 12.000


40/48


Autorzy: Maldjieva Viara.

Tytuł oryginału: Kategorie słowotwórcze a kategorie nazw w badaniu konfrontatywnym.

Czasopismo: Semantyka a Konfrontacja Językowa

Rocznik: 2009

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 29-43, tab.

Uwagi: Bibliogr.


41/48


Autorzy: Maldjieva Viara.

Tytuł oryginału: Korelacja derywacji leksykalnej i derywacji słowotwórczej w polskim slangu młodzieżowym.

Czasopismo: Slavia Meridionalis

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 9

Opis fizyczny: S. 152-160

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


42/48


Autorzy: Maldjieva Viara.

Tytuł oryginału: Nominalizacja argumentu predykatywnego w tekstach bułgarskich.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica

Rocznik: 2008

Szczegóły: Z. 11

Opis fizyczny: S. 149-160, tab.; streszcz. bułg.

Uwagi: Bibliogr.


43/48


Autorzy: Maldjieva Viara.

Tytuł oryginału: Funkcje derywatów w tekście : (propozycja modelu analizy i opisu).

Tytuł całości: Słowotwórstwo i tekst / red. nauk. Viara Maldjieva i Zofia Rudnik-Karwatowa.

Adres wydawniczy: Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy : 2007

Opis fizyczny: S. 119-129, streszcz. ang.

Seria: (Prace Slawistyczne ;124)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


44/48


Autorzy: Maldjieva Viara, Rudnik-Karwatowa Zofia.

Tytuł oryginału: Słowotwórstwo i tekst / red. nauk. Viara Maldjieva i Zofia Rudnik-Karwatowa.

Adres wydawniczy: Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy : 2007

Opis fizyczny: 271 s., streszcz. ang., ros.

Seria: (Prace Slawistyczne ;124)

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 10.000


45/48


Autorzy: Maldjieva Viara.

Tytuł oryginału: Sistemy glagol'nyh form v bolgarskom tekste.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica

Rocznik: 2002

Szczegóły: Z. 7

Opis fizyczny: S. 129-134, streszcz. pol.

Punktacja MNiSW: 1.000


46/48


Autorzy: Maldjieva Viara.

Tytuł oryginału: Sintaktična harakteristika na frazeologičnite edinici v slavânskite ezici.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica

Rocznik: 2000

Szczegóły: Z. 4

Opis fizyczny: S. 189-200, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


47/48


Autorzy: Maldjieva Viara.

Tytuł oryginału: Informacja gramatyczna w dwujęzycznym słowniku frazeologicznym : (na przykładzie języka polskiego i bułgarskiego).

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica

Rocznik: 2000

Szczegóły: Z. 5

Opis fizyczny: S. 93-100, streszcz. ros.

Punktacja MNiSW: 1.000


48/48


Autorzy: Maldjieva Vyara.

Tytuł oryginału: Non-infacted parts of speech in the slavonic languages.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Energeia : 1995

Opis fizyczny: 135 s.

Seria: (Studia Humanitatis (Toruń) ;1)

Uwagi: Bibliogr. s. 134-135.

Punktacja MNiSW: 20.000