Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Uchwały


Uchwała Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie uznania roku 2014 rokiem Stefana Żeromskiego (36 KB)

Uchwała Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 października 2013 roku w sprawie Instytutu Polskiego w Darmstadt (40 KB)

Uchwała Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 11 listopada 2012 roku w sprawie serii znaczków Poczty Polskiej upamiętniających osobę i dzieło Stefana Żeromskiego (24 KB)

Uchwała Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie Misji i strategii UMK (27 KB)

Stanowisko Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie Uchwały Senatu UMK Nr 93 z dnia 26.10.2010 roku (26 KB)

Stanowisko Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z 8 grudnia 2009 roku na temat Zarządzenia nr 133 Rektora UMK z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów habilitacyjnych

Stanowisko Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z 8 grudnia 2009 roku w sprawie finansowania działalności dydaktycznej i badawczej Wydziału Filologicznego

Stanowisko Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z 20 maja 2008 roku w sprawie Projektu założeń reformy systemu nauki i reformy systemu szkolnictwa wyższego

Stanowisko Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie ministerialnego projektu “Karty oceny jednostki naukowej nauk humanistycznych i społecznych”