KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownia Języka i Kultury Arabskiej

Kierownik
dr Joanna Murkocińska
e-mail: murkocinskajo@umk.pl

Członkowie Pracowni:
mgr Sumaya Al-Hawary
mgr Małgorzata Al-Shahari

Zadania Zespołu: