Katedra Języków Romańskich

Pracownicy badawczo-dydaktyczni Profesor Uniwersytetu: dr hab. Sylwia Skuza, prof. UMK – Kierownik Katedry e-mail: sylwia14@umk.pl tel.: (56) 611-37-02 pokój: C.3.18 Adiunkci: dr Patrycja Bobowska-Nastarzewska e-mail: bobowska@umk.pl tel.: (56) 611-35-74 pokój: C.3.15 dr Anna Kochanowska e-mail: annakochanowska@umk.pl tel.: (56) 611-35-74 pokój: C.3.15 dr Dorota Lajus – Zastępca Kierownika Katedry e-mail: dorotalajus@umk.pl tel.: (56) 611-36-94 pokój: C.3.44 … Czytaj dalej Katedra Języków Romańskich