KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Katedra Języków Romańskich


Pracownicy badawczo-dydaktyczni

Profesor Uniwersytetu:

dr hab. Sylwia Skuza, prof. UMK – Kierownik Katedry
e-mail: sylwia14@umk.pl
tel.: (56) 611-35-72
pokój: C.3.41

dr hab. Marta Kaliska, prof. UMK
e-mail: m_kaliska@umk.pl
tel.: (56) 611-37-02
pokój C.3.18

Adiunkci:

dr Dorota Antoniewska-Lajus – Zastępca Kierownika Katedry
e-mail: dorotalajus@umk.pl
tel.: (56) 611-36-94
pokój: C.3.44

dr Patrycja Bobowska-Nastarzewska
e-mail: bobowska@umk.pl
tel.: (56) 611-35-74
pokój: C.3.15

dr Anna Kochanowska
e-mail: annakochanowska@umk.pl
tel.: (56) 611-35-74
pokój: C.3.15

dr Joanna Murkocińska
e-mail: murkocinskajo@umk.pl
pokój: C.3.55
tel.: 56 611 35 78

dr Aneta Pawlak
e-mail: anetapawlak@umk.pl
tel.: (56) 611-35-85
pokój C.3.39

dr Katarzyna Rogalska-Chodecka
e-mail: kasia@umk.pl
tel.: (56) 611-37-02
pokój C.3.18

dr Aleksandra Walkiewicz
e-mail: olik@umk.pl
tel.: (56) 611-35-74
pokój: C.3.15

 

Pracownicy dydaktyczni

Adiunkt:
dr Renata Jarzębowska-Sadkowska
e-mail: renasad@umk.pl
tel.: (56) 611-35-72
pokój: C.3.41

Asystenci:
mgr Małgorzata Al-Shahari
e-mail: alshaharima@umk.pl
pokój: C 3.55
tel.: 56 611 35 78

mgr Beata Haniec
e-mail: beatriz2301@umk.pl
tel.: (56) 611-35-76
pokój: C.3.40

mgr Agnieszka Kołakowska
e-mail: kolag@umk.pl
tel.: (56) 611-35-76
pokój: C.3.40

mgr Marta Ściesińska
e-mail: martaewamroz@umk.pl
tel.: (56) 611-36-94
pokój: C.3.44

mgr Adam Węgrzyn
e-mail: awegrzyn@umk.pl
tel.: (56) 611-35-76
pokój: C.3.40

Lektorzy:
dr Dorota Chłanda
e-mail: d.chlanda@umk.pl
tel.: (56) 611-35-74
pokój: C.3.15

Doktoranci:
mgr Ramona Mankowska