Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Katedra Języków Romańskich


Pracownicy badawczo-dydaktyczni

Profesor Uniwersytetu:
dr hab. Sylwia Skuza, prof. UMK – Kierownik Katedry
e-mail: sylwia14@umk.pl
tel.: (56) 611-35-72
pokój: C.3.41

dr hab. Marta Kaliska, prof. UMK – koordynator kierunku lingwistyka stosowana
e-mail: m_kaliska@umk.pl
tel.: (56) 611-37-02
pokój C.3.18

Adiunkci:
dr Dorota Antoniewska-Lajus – koordynator kierunku filologia romańska
e-mail: dorotalajus@umk.pl
tel.: (56) 611-36-94
pokój: C.3.44

dr Patrycja Bobowska-Nastarzewska
e-mail: bobowska@umk.pl
tel.: (56) 611-35-74
pokój: C.3.15

dr Anna Kochanowska
e-mail: annakochanowska@umk.pl
tel.: (56) 611-35-74
pokój: C.3.15

dr Aneta Pawlak
e-mail: anetapawlak@umk.pl
tel.: (56) 611-35-85
pokój C.3.39

dr Katarzyna Rogalska-Chodecka – nieobecność długotrwała
e-mail: kasia@umk.pl
tel.: (56) 611-35-78
pokój C.3.55

dr Aleksandra Walkiewicz – nieobecność długotrwała
e-mail: olik@umk.pl
tel.: (56) 611-35-74
pokój: C.3.15

 

Pracownicy dydaktyczni

Adiunkt:
dr Renata Jarzębowska-Sadkowska
e-mail: renasad@umk.pl
tel.: (56) 611-35-72
pokój: C.3.41

Asystenci:
mgr Beata Haniec
e-mail: beatriz2301@umk.pl
tel.: (56) 611-35-76
pokój: C.3.40

mgr Agnieszka Kołakowska
e-mail: kolag@umk.pl
tel.: (56) 611-35-76
pokój: C.3.40

dr Ramona Mankowska
e-mail: ramona.mankowska@umk.pl
tel.: (56) 611-37-02
pokój C.3.18

mgr Marta Ściesińska
e-mail: martaewamroz@umk.pl
tel.: (56) 611-36-94
pokój: C.3.44

mgr Adam Węgrzyn
e-mail: awegrzyn@umk.pl
tel.: (56) 611-35-76
pokój: C.3.40

Lektorzy:
dr Dorota Chłanda
e-mail: d.chlanda@umk.pl
tel.: (56) 611-35-74
pokój: C.3.15