KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Rejestracja na zajęcia


Rejestracja bez tajemnic

Terminy rejestracji na zajęcia w semestrze letnim 2019/2020

Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie