KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Rejestracja na zajęcia

Rejestracja bez tajemnic

Terminy rejestracji na zajęcia w semestrze zimowym 2022/23

Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie