KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Rejestracja na zajęcia

Rejestracja bez tajemnic

Terminy rejestracji na zajęcia w semestrze letnim 2020/21

Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie

Wykaz zajęć ogólnouniwersyteckich oferowanych przez Wydział Humanistyczny

Zestawienie zbiorcze zajęć ogólnouniwersyteckich w języku polskim z zakresu nauk społecznych oferowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 studentom UMK oraz studentom programu Erasmus+

 Zestawienie zbiorcze zajęć ogólnouniwersyteckich w języku obcym w zakresie nauk społecznych oferowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 studentom UMK oraz studentom programu Erasmus+