Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Nadawanie stopni naukowych doktora i dr. habilitowanego

Wydział Humanistyczny posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych:

PRZEWODY DOKTORSKIE – procedura wszczynana do 30 kwietnia 2019 roku

POSTĘPOWANIE O NADANIE STOPNIA DOKTORA – procedura obowiązująca od 1 października 2019 roku

POSTĘPOWANIE O NADANIE STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO – procedura obowiązująca od 1 października 2019 roku