Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

O Wydziale

Od 1 października 2019 roku Wydział Filologiczny zmienił nazwę na Wydział Humanistyczny, a dotychczasowy Wydział Humanistyczny po połączeniu z Wydziałem Nauk Pedagogicznych stał się Wydziałem Filozofii i Nauk Społecznych. Jako Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika funkcjonował od 1 września 1999 roku do 30 września 2019 roku. Powstał na podstawie uchwały Senatu UMK z dnia 26 stycznia 1999 o podziale Wydziału Humanistycznego na dwa Wydziały: Filologiczny i Humanistyczny. Czyli de facto wróciliśmy do pierwotnej nazwy Wydziału. W takiej zaś postaci w historycznym budynku Collegium Maius Wydział Humanistyczny funkcjonuje od początku istnienia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Wydział nieustannie się rozwija. Od 1 października 2011 roku zajęcia dydaktyczne oraz dyżury pracowników naukowych większości kierunków neofilologicznych mieszczą się w nowoczesnym budynku Collegium Humanisticum przy ul. Bojarskiego 1. Od 1 października 2019 roku wydział funkcjonuje w nowej strukturze, podzielony na Instytut Literaturoznawstwa, Instytut Językoznawstwa oraz Instytut Nauk o Kulturze (którego częścią jest również Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej). W 2019 roku obchodziliśmy XX-lecie Wydziału Filologicznego. W ramach obchodów zorganizowano międzynarodową konferencję Comparing e/migrations: Tradition – (Post)memory – Translingualism oraz wydano książkę pt. Filologia to ludzie. Wydział Filologiczny UMK. 1999-2019.

W ramach Wydziału Humanistycznego funkcjonują również jednostki dydaktyczne i naukowe. Z punktu widzenia rozwoju ważne jest Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców, które od ćwierćwiecza uczy rosnącą grupę studentów zagranicznych języka i kultury polskiej. Warto również wskazać na jednostki badawcze związane z Wydziałem:

Pracownia Badań nad Folklorem
Pracownia Badań Kultury i Literatury Dziecięco-Młodzieżowej
Zespół Badawczy – Performatyka i Studia nad Przekładem Dramatu
Pracownia Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie
Zespół do Badań nad Akwizycją Języka Polskiego
Pracownia Edytorstwa Naukowego i Praktycznego
Interdyscyplinarny Zespół Badań Japonistycznych
Interdyscyplinarny Zespół Badań nad myślą Panajotisa Kondylisa

Od 1 stycznia 2020 roku Uniwersytet Mikołaja Kopernika stał się uczelnią badawczą, w czym pracownicy Wydziału Humanistycznego od początku uczestniczą, realizując różnego rodzaju projekty naukowe, m.in. w ramach Toruńskiego Centrum Doskonałości “Interakcje – umysł, społeczeństwo, środowisko”.

Na Wydziale zatrudnionych jest 189 nauczycieli akademickich, w tym 16 profesorów, 61 doktorów habilitowanych oraz 112 nauczycieli akademickich w stopniu doktora (81), magistra (30) i licencjata (1).

Decyzją dziekana Wydziału Humanistycznego prof. dr. hab. Przemysława Nehringa Misja Wydziału Filologicznego obowiązująca od dnia 12 marca 2002 roku z dniem 1 października 2019 roku obowiązywała do końca 2020 roku dla Wydziału Humanistycznego kontynuującego działalność Wydziału Filologicznego.

Decyzją dziekana Wydziału Humanistycznego prof. dr. hab. Przemysława Nehringa Strategia Wydziału Filologicznego obowiązująca od dnia 12 lutego 2013 roku z dniem 1 października 2019 roku obowiązywała do końca 2020 roku dla Wydziału Humanistycznego kontynuującego działalność Wydziału Filologicznego.

Galeria zdjęć:

Collegium Maius Collegium Maius Collegium Maius Collegium Maius Collegium Maius Collegium Humanisticum Collegium Humanisticum Collegium Humanisticum Collegium Humanisticum Collegium Humanisticum