Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownia Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie

Kierownik:
dr hab. Agata Domachowska, prof. UMK
e-mail: a.domachowska@umk.pl

Członkowie Pracowni:
prof. dr hab. Dariusz Brzostek
dr hab. Adam Kola, prof. UMK
dr hab. Michał Głuszkowski, prof. UMK
dr Joanna Walewska-Choptiany

Do zadań zespołu należeć będzie prowadzenie badań nad pamięcią zbiorową w (post)komunistycznej Europie.
Strona internetowa: postcomer.umk.pl