Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Koła naukowe

Edytorskie Koło Naukowe „Wyjustowani”
Doktoranckie Koło Naukowe Filologii Angielskiej
Japonistyczne Koło Naukowe “Hoshi”
Koło Naukowe Badaczy Kultury Czeskiej “Guzikowcy”
Koło Naukowe Folklorystów UMK
Koło Naukowe Germanistów “TRABI”
Koło Naukowe Hispanistów UMK “Ánimo”
Koło Naukowe Kultury i Języka Francuskiego EXCENTRYCY
Koło Naukowe Latynistów “Summa Rerum”
Koło Naukowe Rosjoznawców
Koło Naukowe Studentów Etnologii i Antropologii Kulturowej
Koło Naukowe Studentów Filologii Polskiej jako Obcej „inWENcja”
Koło Recytatorów “Heksametr”
Medioznawcze Koło Naukowe
Studenckie Koło Feministyczne
Studenckie Koło Kulturalno-Naukowe Romanistów SKKNR
Studenckie Koło Naukowe “POLIFRAZA”
Studenckie Koło Naukowe Językoznawców “Elipsa”
Studenckie Koło Larpowe
Studenckie Koło Teatrologiczne
Studenckie Koło Teatrologiczne Germanistów

więcej: koła naukowe na Wydziale Humanistycznym

Archiwum