KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Koła naukowe

Drogie członkinie i drodzy członkowie kół naukowych!

Koła naukowe, które jeszcze nie złożyły sprawozdania ze swej działalności za rok akademicki 2019/2020, mają jeszcze cały czas szansę to zrobić.

Formularz sprawozdania znajduje się na stronie internetowej:
umk.pl/uczelnia/dokumenty.

Proszę, aby przewodniczący kół naukowych przesłali sprawozdania do mnie w terminie do 10 kwietnia, ja natomiast prześlę je do Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich.

Koła/organizacje, które nie złożą tego dokumentu, zostaną wykreślone z Rejestru Uczelnianych Organizacji Studenckich i Doktoranckich, dlatego proszę niezwłocznie przesłać sprawozdania.

Serdecznie pozdrawiam
Wasza prodziekan


Studenckie Koło Kulturalno-Naukowe Romanistów SKKNR
Studenckie Koło Naukowe “POLIFRZA
Koło Naukowe Germanistów “TRABI”
Koło Naukowe Folklorystów UMK
Koło Naukowe “Dziewiętnastowieczni”
Studenckie Koło Teatrologiczne
Studenckie Koło Teatrologiczne Germanistów
Koło Naukowe Teoretyków Literatury
Studenckie Koło Naukowe Językoznawców “Elipsa”
Koło Lektury Filologiczno-Filozoficznej
Koło Naukowe Rosjoznawców
Młodopolskie Koło Naukowe
Koło Badaczy Polskiej Literatury Najnowszej
Japonistyczne Koło Naukowe “Hoshi”
Koło Naukowe Italianistów
Studencki Teatr “Perpetuum mobile”
Koło Naukowe Badaczy Kultury Czeskiej “Guzikowcy”
Koło Naukowe Arabistów “Zahra as-Sahra”
Koło Naukowe Studentów i Doktorantów Filologii Angielskiej ”The Spinning Globe”
Medioznawcze Koło Naukowe
Koło Badaczy Kultury Przedromantycznej
Edytorskie Koło Naukowe „Wyjustowani”
Koło Recytatorów “Heksametr”
Doktoranckie Koło Naukowe Filologii Angielskiej
Bałkanistyczne Koło Naukowe
Klub Miłośników Bułgarii
“Ánimo” Koło Naukowe Hispanistów UMK
Koło Naukowe “Evo lingua”
Studenckie Koło Feministyczne
Koło Naukowe Fast Book
Studenckie Koło Naukowe Kulturoznawstwa
Studenckie Koło Obcokrajowców
Studenckie Koło Naukowe „Coffeewriters”
“Pieriewodka” Koło Naukowe Rosjoznawców UMK – Sekcja Translatoryczna

więcej: koła naukowe na Wydziale Humanistycznym