Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Studenckie Koło Naukowe Językoznawców “Elipsa”

Opiekun koła: dr Sebastian Żurowski

Przewodniczący: Adrianna Piotrowska

Sekretarz: Aleksandra Miaskowska

Kontaktsknj.elipsa@gmail.com


Studenckie Koło Naukowe Językoznawców „Elipsa” zostało reaktywowane w 2022 roku. Skupia osoby zainteresowane współczesnym językoznawstwem polskim. Planowane działania koła obejmują: regularne spotkania i dyskusje językoznawcze (z zakresu m.in. frazeologii, gramatyki, leksykografii, metodologii, semantyki, składni, socjolingwistyki, lingwistyki komputerowej), organizację spotkań i warsztatów z językoznawcami z innych ośrodków i przygotowanie konferencji naukowych.

W poprzednich latach działalność SKNJ „Elipsa” skupiała się np. na myśli filozoficznej Ludwika Wittgensteina oraz zmiany zachodzące w znaczeniach wyrażeń języków naturalnych. W grudniu (14 XII 2014) członkowie SKNJ „Elipsa” zorganizowali otwarte warsztaty pt. Jak nie robić zrobionego? Kilka słów o pisaniu prac dyplomowych i zaliczeniowych, podczas których można było dowiedzieć się m.in. w jaki sposób i gdzie szukać pozycji, które wydają się nie do znalezienia, jak uporządkować swoją bibliografię, jak efektywnie korzystać z internetowych baz danych oraz w jaki sposób uniknąć najczęstszych błędów podczas pisania pracy. W marcu (3 III 2014) członkowie Koła odwiedzili Pracownię Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Galeria zdjęć:

Elipsa [fot. IJP] Elipsa [fot. IJP] Elipsa [fot. IJP] Elipsa [fot. IJP] Elipsa [fot. IJP] Elipsa [fot. IJP] Elipsa [fot. IJP] Elipsa [fot. IJP] Elipsa [fot. IJP]