KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Studenckie Koło Naukowe Językoznawców “Elipsa”

Opiekun koła: dr Sebastian Żurowski

Przewodniczący: Barbara Linsztet

Zastępca przewodniczącego: Bartłomiej Alberski

Sekretarz: Justyna Borkowska

Kontaktsknj.elipsa@gmail.com


Studenckie Koło Naukowe Językoznawców ”Elipsa” zostało reaktywowane pod koniec marca 2013 roku. Obecnie skupia ono siedmiu członków – studentów kilku różnych lat i kierunków.

Przedmiotem zainteresowania Koła w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013 była myśl filozoficzna Ludwika Wittgensteina zawarta w Traktacie logiczno-filozoficznym oraz w Dociekaniach filozoficznych. W następnym roku głównym tematem spotkań stały się zmiany zachodzące w znaczeniach wyrażeń języków naturalnych. W grudniu (14 XII 2014) członkowie SKNJ ”Elipsa” zorganizowali otwarte warsztaty pt. Jak nie robić zrobionego? Kilka słów o pisaniu prac dyplomowych i zaliczeniowych, podczas których można było dowiedzieć się m.in. w jaki sposób i gdzie szukać pozycji, które wydają się nie do znalezienia, jak uporządkować swoją bibliografię, jak efektywnie korzystać z internetowych baz danych oraz w jaki sposób uniknąć najczęstszych błędów podczas pisania pracy.

W marcu (3 III 2014) członkowie Koła odwiedzili Pracownię Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego. PLM prowadzona przez doktora Pawła Rutkowskiego to pierwsza w Polsce i prawdopodobnie jedyna w całej Europie Środkowo-Wschodniej jednostka akademicka zajmującą się językiem migowym. Badania prowadzone przez PLM mają charakter interdyscyplinarny: łączą wiedzę z zakresu językoznawstwa z metodami stosowanymi w neurobiologii. Warto także nadmienić, że tworzony w Pracowni korpus Polskiego Języka Migowego jest od 2013 roku największym zaanotowanym korpusem języka migowego na świecie.

Galeria zdjęć:

Elipsa [fot. IJP] Elipsa [fot. IJP] Elipsa [fot. IJP] Elipsa [fot. IJP] Elipsa [fot. IJP] Elipsa [fot. IJP] Elipsa [fot. IJP] Elipsa [fot. IJP] Elipsa [fot. IJP]