Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Publikacje pracowników


Andersenowskie inspiracje w literaturze i kulturze polskiej
Hanna Ratuszna, Marzenna Wiśniewska, Violetta Wróblewska (red.)


Artista biografia creazione
Karol Karp (red.)


Bogowie i ludzie. Współczesna religijność w Azji Południowo-Wschodniej
Sylwia Gil, Adrian Mianecki (red.)


Bułgaria e małka no hubaba. Część 1 (podręcznik) + część 2 (ćwiczenia)
Nikola Topouzov, Ianka Mihaylova, Viara Maldijeva


Ciało – płeć – kultura
Krzysztof Obremski


Ciało w literaturze, literackie, literatury. Trzy studia o romantyzmie
Paulina Abriszewska


Cień Hamleta – tropy szekspirowskie w literaturze przełomu XIX i XX wieku
Hanna Ratuszna


Codzienność rytuału. Magia w życiu społeczeństw Azji Południowo-Wschodniej
Adrian Mianecki (red.)


Comparative studies in Anglophone Literature. (Trans)National, (Post)Colonial and (Auto)Thematic (Re)Considerations and (Re)Visions
Grzegorz Koneczniak (red.)


Conflicting discourses, competing memories: Commemorating The First World War
Anna Branach-Kallas, Natalia Sabiniarz, Nelly Strehlau (red.)


Correspondences and Contrast in Foreign Language Pedagogy and Translation Studies
Katarzyna Piątkowska, Ewa Kościałkowska-Okońska (red.)


Człowiek w przestrzeniach szkoły. Studium antropologiczne
Maciej Wróblewski


Dialog chrześcijańsko-muzułmański, t. 3: Teoria – praktyka – perspektywy
Magdalena Lewicka, Czesław Łapicz (red.)


Doświadczenie komunizmu – pamięć i język
Piotr Zemszał, Rigels Halili, Michał Głuszkowski


Dydaktyka języka arabskiego. Teoria – praktyka – perspektywy. The didactics of teaching arabic. Theory – practice – perspectives
Barbara Michalak-Pikulska, Magdalena Lewicka (red.)


Dydaktyka języka arabskiego. Rozwijanie produktywnych sprawności językowych
Barbara Michalak-Pikulska, Magdalena Lewicka (red.)


Dydaktyka języka arabskiego. Rozwijanie receptywnych sprawności językowych
Barbara Michalak-Pikulska, Magdalena Lewicka (red.)


Dziecko w świecie ruchomych obrazów
Maciej Wróblewski, Sylwia Kołos (red.)


“Eawase” in Early Modern Period Eawase. “Eawase” w okresie nowożytnym. Kinsei no eawase
Adam Bednarczyk


Ekstaza w świecie umiaru. O systemie estetycznym Władysława Chodasiewicza
Jolanta Brzykcy


Ewolucja języka. W stronę hipotez gesturalnych
Przemysław Żywiczyński, Sławomir Wacewicz


Folklor – tradycja i współczesność
Roksana Sitniewska, Elwira Wilczyńska, Violetta Wróblewska (red.)


Geoponika. Bizantyńska encyklopedia rolnicza
Kassianus Bassus, Ireneusz Mikołajczyk


Gramatyka monet rzymskich okresu republiki i cesarstwa. Tom 1: Kompendium tytulatur i datowania
Bartosz Awianowicz


Hauntology and Intertextuality in Contemporary British Drama by Women Playwrights
Edyta Lorek-Jezińska


Il ritorno di Proserpina, Hotel Minerva. Dalle “Novelle Italiane”. Jarosław Iwaszkiewicz
Cezary Bronowski (tłum.)


Izrael i krzyż. Tematy żydowskie w literaturze polskiej XIX wieku
Bogdan Burdziej


Jarmark tradycji. Studia i szkice folklorystyczne
Piotr Grochowski


Języki słowiańskie w kontekstach kultur dawnych i współczesnych
Małgorzata Gębka-Wolak, Iwona Kaproń-Charzyńska, Joanna Kamper-Warejko (red.)


Językowe szaty duchowości
Viara Maldjieva


Karol Wojtyła/Jan Paweł II wobec tradycji kultury polskiej
Grażyna Halkiewicz-Sojak, Agnieszka Komorowska, Bartłomiej Łuczak, Michał Sokulski (red.)


Kilka uwag o bajkach
Witold Stefański


Kobiece dwudziestolecie 1918–1939
Radosław Sioma (red.)


“Kobiece” gatunki telewizyjne. Geneza i kulturowe przeobrażenia
Karolina Sikorska


Komizm w literaturze. Studia w perspektywie komunikacyjnej
Aleksander Główczewski


Kraszewski. Poeta i światy. W 200. rocznicę urodzin i 125. rocznicę śmierci pisarza
Tadeusz Budrewicz, Ewa Ihnatowicz, Ewa Owczarz (red.)


Kraszewski. Poeta i światy. W 200. rocznicę urodzin i 125. rocznicę śmierci pisarza
Tadeusz Budrewicz, Ewa Ihnatowicz, Ewa Owczarz (red.)


Kształtowanie się systemu językowego w zakresie kategorii przypadka rzeczowników u dzieci 5- i 6-letnich
Iwona Kaproń-Charzyńska, Joanna Kamper-Warejko


Kultura – ideologia – metafora. Metaforyczne dychotomie związane z kategoriami SWOICH i OBCYCH w ideologicznym subdyskursie o kulturze w ZSRR w latach 1953–1957
Piotr Zemszał


Kultura wsi w egodokumentach
Hubert Czachowski, Violetta Wróblewska (red.)


La visione poliprospettica del viaggio in cerca delle identita perdute
Cezary Bronowski, Karol Karp


Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych
Małgorzata Gębka-Wolak, Joanna Kamper-Warejko, Andrzej Moroz (red.)


Listy do redaktorów “Wiadomości”. Zygmunt Haupt
Wacław Lewandowski (red.)


Literatura i maszyna
Maciej Wróblewski


Mąż z biletem powrotnym Enrique Jardiela Ponceli
Cezary Bronowski (wstęp i przekład)


Między oralnością a literackością. Proza wiejska Adolfa Dygasińskiego
Mirosława Radowska-Lisak


Między wolą a niewolą. Problem wyboru w krótkich narracjach francuskiej literatury dwornej XII i XIII wieku
Anna Gęsicka


Między Wschodem a Zachodem. W poszukiwaniu źródeł i inspiracji
Adam Bednarczyk, Magdalena Kubarek, Maciej Szatkowski (red.)


Między zabawą a dydaktyką. Literacka twórczość Adama Bahdaja dla dzieci i młodzieży
Elżbieta Kruszyńska


Mistrz w czapce czeladnika” i inne recenzje
Rafał Moczkodan


Moda w okupowanej Francji i jej polskie echa
Krzysztof Trojanowski


Music and Infinity. Studies in Polish Romanticism
Mirosław Strzyżewski


Nasłuchiwanie hałasu. Audioantropologia między ekspresją a doświadczeniem
Dariusz Brzostek


Netlor. Wiedza cyfrowych tubylców
Piotr Grochowski (red.)


Nie tylko Lem. Fantastyka współczesna
Maciej Wróblewski (red.)


Nieznośna płynność rzeczy. Dyskurs, retoryka, interpretacja w nie-dualizującym sposobie mówienia
Marzenna Cyzman


Niuanse wyobcowania. Diaspora i tematyka polska w Kanadzie
Anna Branach-Kallas (red.)


Norwidowski świat rzeczy
Paulina Abriszewska, Grażyna Halkiewicz-Sojak, Izabela Dobrzeniecka, Dominika Wojtasińska (red.)


Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego III
Emilia Kubicka, Aleksandra Walkiewicz


Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV
Emilia Kubicka, Małgorzata Berend, Michalina Rittner (red.)


O atletyce. Filostratos Flawiusz
Marian Szarmach (tłum.)


O kondycji człowieka w polskiej literaturze najnowszej
Damian Kaja, Maciej Wróblewski (red.)


Obrazy dookoła świata. Postrzeganie i prezentowanie kultur w dobie transkulturowości
Joanna Bielska-Krawczyk, Sylwia Kołos, Magdalena Mateja (red.)


Od filologii do antropologii
Aleksander Madyda


Od Lema do Sienkiewicza (z Ingardenem w tle). Prace literaturoznawcze ofiarowane profesorowi Andrzejowi Stoffowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
Marzenna Cyzman, Anna Skubaczewska-Pniewska, Dariusz Brzostek (red.)


“Od potworów do znaków pustych”. Ludowe demony w polskiej literaturze dla dzieci
Violetta Wróblewska


Od Prus do Europy. Szkice o tożsamości narodowej Niemców
Leszek Żyliński


Od “romansu” do powieści. Studia o polskiej literaturze narracyjnej (druga połowa XVII wieku-pierwsza połowa XIX wieku)
Paweł Bohuszewicz


Od Rouchona do Cappiella. Złoty wiek francuskiego plakatu reklamowego
Marcin Skibicki


Ojciec, wódz, nauczyciel. Nominacje językowe dotyczące Stalina w sowieckim dyskursie ideologicznym w okresie powojennym
Piotr Zemszał


Okruchy melancholii. Przybyszewski i inni – o literaturze i sztuce Młodej Polski
Hanna Ratuszna


“Omawiacze, laurkodawcy”, publicyści i krytycy. Krytyka literacka na łamach “Wiadomości” w latach 1946-1956
Rafał Moczkodan


Orient w literaturze. Literatura w Oriencie. Spotkania. Tom 1
Adam Bednarczyk, Magdalena Kubarek, Maciej Szatkowski (red.)


Orient i literatura. Między tradycją a nowoczesnością. Tom 2
Adam Bednarczyk, Magdalena Kubarek, Maciej Szatkowski (red.)


Oswoić słowo. Komentarze w północnych książkach Mariusza Wilka i ich rosyjskich przekładach
Monika Krajewska


Oswoić wyspy. Wielka Brytania i Brytyjczycy w piśmiennictwie polskiego wychodźstwa wojennego i drugiej emigracji
Wacław Lewandowski


Pirandello e Gombrowicz. La Presenza teatrale Pirandelliana nei drammi Gombrowicziani
Karol Karp


Płaczący Ezop. Życie i twórczość Wsiewołoda Garszyna
Bożena Żejmo


Podręcznik języka bułgarskiego dla polskich studentów, część 1
Viara Maldjieva, Nikola Topouzov


Podręcznik języka bułgarskiego dla polskich studentów + Praktyczna gramatyka języka bułgarskiego dla polskich studentów
Nikola Topouzov, Ianka Mihaylova, Viara Maldijeva


Poetyckie światy romantyków. O młodzieńczej korespondencji Zygmunta Krasińskiego i Henryka Reeve’a
Agnieszka Markuszewska


Portret artysty jako inżyniera. Twórczość Edwarda Ihnatowicza
Joanna Walewska


Potworna wiedza. Horror w badaniach kulturowych
Dariusz Brzostek, Aldona Kobus, Miłosz Markocki (red.)


Powtórzenie jako zjawisko tekstowe i systemowe. Repetycje, reduplikacje i quasi-tautologie w języku polskim
Adam Dobaczewski


Pragmalinguistique pour le discours publicitaire. Approche comparative franco-polonaise
Marcin Skibicki


Pragmatyczne aspekty słowotwórstwa. Funkcja ekspresywna i poetycka
Iwona Kaproń-Charzyńska


Praktyczna gramatyka języka bułgarskiego dla Polaków
Viara Maldjieva


Praktyczna gramatyka języka bułgarskiego dla polskich studentów, część 2
Viara Maldjieva


Prompting in/ex/Tensions of the Manuscript. Literary and Editorial Approaches to Selected Early Play Scripts of the Abbey Theatre
Grzegorz Koneczniak


Przekład terminologii religijnej islamu w polskich tłumaczeniach Koranu na tle biblijnej tradycji translatorycznej
Joanna Kulwicka-Kamińska


Przysłówki reprezentujące pojęcie “granicy” we współczesnym języku polskim
Emilia Kubicka


Przywłaszczenie i strata. Romantyczne transfiguracje Jezusa
Dariusz Pniewski


(Re)wizje historii w dyskursie i literaturze
Dorota Guttfeld, Agnieszka Sowińska, Monika Linke-Ratuszny (red.)


Reżyserskie strategie inscenizacji dzieła literackiego
Artur Duda


Romantyczna nuda. Wielka nostalgia za niczym
Magdalena Bizior-Dombrowska


Romantyczne współpoetyzowanie. Wybór listów Zygmunta Krasińskiego i Henryka Reeve’a, t. 1-2
Agnieszka Markuszewska (wybór, wstęp i opracowanie edytorskie)


Rosja w dialogu kultur, tom 1
Katarzyna Dembska, Michał Głuszkowski (red.)


Rosja w dialogu kultur, tom 2
Bożena Żejmo (red.)


Rosso, giallo, blu. Un’analisi etnolinguistica sui colori primari in italiano e in polacco in prospettiva sincronica e diacronica
Sylwia Skuza


Rosyjska gwara staroobrzędowców w północno-wschodniej Polsce. Wybór tekstów
Dorota Paśko-Koneczniak, Magdalena Ziółkowska-Mówka, Magdalena Grupa, Stefan Grzybowski, Adam Jaskólski, Michał Głuszkowski


Rozmaitości socrealistyczne (i nie tylko)
Jerzy Smulski


Sandhi w językach słowiańskich
Anna Cychnerska (red.)


Słowiańskie wyspy językowe i kulturowe
Ewa Nowicka, Michał Głuszkowski (red.)


Słownictwo botaniczne w polskim tłumaczeniu “Ksiąg o gospodarstwie” (1571) Piotra Krescencjusza na tle epoki
Joanna Kamper-Warejko


Słownik polskiej bajki ludowej, t. 1–3
Violetta Wróblewska (red.)


Słownik polskiej krytyki literackiej 1764–1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje, t. 1–2
Grażyna Borkowska, Teresa Kostkiewiczowa, Magdalena Rudkowska, Mirosław Strzyżewski


Słownik reduplikacji i powtórzeń polskich. Od zleksykalizowanych podwojeń do regularnych układów repetycyjnych
Adam Dobaczewski, Piotr Sobotka, Sebastian Żurowski


Słownik tematyczny polsko-hiszpańsko-włoski
Aneta Pawlak (red.)


Słownik zapożyczeń polskich w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców z regionu suwalsko-augustowskiego
Dorota Paśko-Koneczniak


Socjalistyczny postkolonializm. Rekonsolidacja pamięci
Adam F. Kola


Socjologia w badaniach dwujęzyczności
Michał Głuszkowski


Spectres of men. Masculinity, Crisis and British Literature
Katarzyna Więckowska


Staropolska melopoesis. Słowo i muzyka w poezji polskiej 1600-1750 wobec refleksji teoretycznej
Małgorzata Lisecka


Studia językoznawcze
Witold Stefański


Studium nad Kirishitan shomono (dawnej własności Higashiego Tojiro;) ze szczególnym uwzględnieniem związków z kaznodziejstwem
Małgorzata Sobczyk


System – tekst – człowiek. Studia nad dawnymi i współczesnymi językami słowiańskimi
Małgorzata Gębka-Wolak, Joanna Kamper-Warejko, Iwona Kaproń-Charzyńska


Sztuka dziecięca i młodzieżowa a nowe media
Maciej Wróblewski, Elżbieta Kruszyńska, Aleksandra Szwagrzyk (red.)


Świat idei i lektur – twórczość Karola Irzykowskiego
Hanna Ratuszna (red.)


Świat islamu, Europa i reformy. Prolegomena Hayr ad-Dīna at-Tūnusīego
Magdalena Lewicka


Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym. Prace dedykowane Profesorowi Czesławowi Łapiczowi. Tom 1: Księgi wyznawców islamu. Kitabistyka
Monika Krajewska, Joanna Kulwicka-Kamińska, Arleta Szulc (red.)


Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym. Prace dedykowane Profesorowi Czesławowi Łapiczowi. Tom 2: Księgi wyznawców judaizmu i islamu. Historia – Socjologia – Sztuka
Monika Krajewska, Joanna Kulwicka-Kamińska, Arleta Szulc (red.)


Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym. Prace dedykowane Profesorowi Czesławowi Łapiczowi. Tom 3: Słowiańscy chrześcijanie Wschodu i Zachodu. Język – Dialekt – Piśmiennictwo
Monika Krajewska, Joanna Kulwicka-Kamińska, Arleta Szulc (red.)


Świnie w kinie? Film w okupowanej Polsce
Krzysztof Trojanowski


Teatr wśród mediów
Artur Duda, Marzenna Wiśniewska, Bartłomiej Oleszek (red.)


Teatr i dramat dla dzieci i młodzieży
Marzenna Wiśniewska, Maciej Wróblewski (red.)


Tendencje rozwojowe polskich i rosyjskich nazw zawodowych kobiet na tle języka czeskiego
Katarzyna Dembska


The Beautiful and the Doomed: Essays on Literary Value
Mirosława Buchholtz


“Translatoris vestigia”. Projekcje inscenizacyjne wybranych polskich tłumaczy “Orestei” Ajschylosa
Barbara Bibik


Tropy. Fragmenty i zapiski
Leszek Żyliński


“Trwam, jestem, czuję cudnej zgody sprzeczność” – o twórczości Maryli Czerkawskiej
Hanna Ratuszna


Unita, d’Italia. Letteratura lingua cultura didattica
Karol Karp (red.)


Uraz przetrwania. Trauma i polemika z mitem pierwszej wojny światowej w powieści kanadyjskiej
Anna Branach-Kallas


Utracony Heimat. Pamięć rodzinna a tożsamość „niemieckich wnuków” we współczesnej prozie niemieckiej
Aleksandra Burdziej


Verba et imagines Iaponiae. Księga dedykowana pamięci Profesora Romana S. Ingardena (1920-2011). Nowe trendy i kierunki badań w polskiej japonistyce w 5. rocznicę powołania studiów japonistycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Adam Bednarczyk, Marcelina Leśniczak, Wojciech Nowak (red.)


W cieniu przodków. Obrzędy społeczności Indonezji i Birmy
Adrian Mianecki (red.)


Wizerunki medialne polityków: Lech Kaczyński, Donald Tusk, Bronisław Komorowski
Krzysztof Obremski


Współczesne badania nad folklorem i literaturą rosyjską. 30 lat toruńskiej rusycystyki
Bożena Żejmo, Iwona Rzepnikowska (red.)


Współczesne badania nad językiem rosyjskim i jego odmianami
Katarzyna Dembska, Dorota Paśko-Koneczniak (red.)


Współczesny teatr i film wobec wyzwań nowych mediów
Bartłomiej Oleszek, Marzenna Wiśniewska (red.)


Współdziałanie podsystemów w strukturze języka. Frajzyngier, Zygmunt i Erin Shay
Piotr Sobotka (tłum.)


W więzieniu systemu. Ferdynand de Saussure a teoria literatury
Anna Skubaczewska-Pniewska


Wyrażenia percepcji słuchowej w języku polskim. Analiza semantyczna
Sebastian Żurowski


Zagadka syren. Filologa peregrynacje od antyku po współczesność
Włodzimierz Appel


Zygmunt Haupt. Z Roksolanii. Opowiadania, eseje, reportaże, publicystyka, warianty, fragmenty (1935–1975)
Aleksander Madyda (oprac.)


Zygmunt Krasiński “Dzieła zebrane”. Nowe wydanie, t. 1-8 (12 woluminów)
Mirosław Strzyżewski (red.)


Zygmunt Krasiński – KOMPLET TOMÓW
Mirosław Strzyżewski, Agnieszka Markuszewska, Magdalena Bizior-Dombrowska (red.)


Zygmunt Krasiński “Nie-Boska komedia”. Wydanie krytyczne pierwodruku z 1835 roku
Magdalena Bizior-Dombrowska (oprac.)


Zygmunt Krasiński. Varia tekstowe i tekstologiczne
Mirosław Strzyżewski (red.)


Zygmunt Krasiński: życie czy literatura?
Agnieszka Markuszewska (red.)


Xenia Toruniensia XIII. Hellenika
Włodzimierz Appel (red.)