Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Publikacje pracowników


Andersenowskie inspiracje w literaturze i kulturze polskiej
Hanna Ratuszna, Marzenna Wiśniewska, Violetta Wróblewska (red.)


Artista biografia creazione
Karol Karp (red.)


Aspekty funkcjonowania gier cyfrowych we współczesnej kulturze. Studia przypadków
Katarzyna Marak, Miłosz Markocki


Bogowie i ludzie. Współczesna religijność w Azji Południowo-Wschodniej
Sylwia Gil, Adrian Mianecki (red.)


Bułgaria e małka no hubaba. Część 1 (podręcznik) + część 2 (ćwiczenia)
Nikola Topouzov, Ianka Mihaylova, Viara Maldijeva


„Chińskie bajki”. Fandom mangi i anime w Polsce
Dariusz Brzostek, Aldona Kobus, Katarzyna Marak, Miłosz Markocki (red.)


Ciało w literaturze, literackie, literatury. Trzy studia o romantyzmie
Krzysztof Obremski


Ciało w literaturze, literackie, literatury. Trzy studia o romantyzmie
Paulina Abriszewska


Cień Hamleta – tropy szekspirowskie w literaturze przełomu XIX i XX wieku
Hanna Ratuszna


Codzienność rytuału. Magia w życiu społeczeństw Azji Południowo-Wschodniej
Adrian Mianecki (red.)


Comparative studies in Anglophone Literature. (Trans)National, (Post)Colonial and (Auto)Thematic (Re)Considerations and (Re)Visions
Grzegorz Koneczniak (red.)


Conflicting discourses, competing memories: Commemorating The First World War
Anna Branach-Kallas, Natalia Sabiniarz, Nelly Strehlau (red.)


Correspondences and Contrast in Foreign Language Pedagogy and Translation Studies
Katarzyna Piątkowska, Ewa Kościałkowska-Okońska (red.)


Człowiek w przestrzeniach szkoły. Studium antropologiczne
Maciej Wróblewski


Dialog chrześcijańsko-muzułmański, t. 3: Teoria – praktyka – perspektywy
Magdalena Lewicka, Czesław Łapicz (red.)


Doświadczanie dzieciństwa. Studium z antropologii literatury
Maciej Wróblewski


Doświadczenie komunizmu – pamięć i język
Piotr Zemszał, Rigels Halili, Michał Głuszkowski


Drogi i miejsca religijności ludowej. Antropologiczne studium nowych ośrodków kultu we współczesnej Polsce (Strachocina, Stryszawa, Sokółka i Legnica)
Tomasz Kalniuk


Dydaktyka języka arabskiego. Teoria – praktyka – perspektywy. The didactics of teaching arabic. Theory – practice – perspectives
Barbara Michalak-Pikulska, Magdalena Lewicka (red.)


Dydaktyka języka arabskiego. Rozwijanie produktywnych sprawności językowych
Barbara Michalak-Pikulska, Magdalena Lewicka (red.)


Dydaktyka języka arabskiego. Rozwijanie receptywnych sprawności językowych
Barbara Michalak-Pikulska, Magdalena Lewicka (red.)


Dziecko w świecie ruchomych obrazów
Maciej Wróblewski, Sylwia Kołos (red.)


“Eawase” in Early Modern Period Eawase. “Eawase” w okresie nowożytnym. Kinsei no eawase
Adam Bednarczyk


Ekstaza w świecie umiaru. O systemie estetycznym Władysława Chodasiewicza
Jolanta Brzykcy


Ewolucja języka. W stronę hipotez gesturalnych
Przemysław Żywiczyński, Sławomir Wacewicz


Existence, Aesthetics, Criticism. Studies in Polish Romanticism
Mirosław Strzyżewski


Fandom. Fanowskie modele odbioru
Aldona Kobus


Folklor – tradycja i współczesność
Roksana Sitniewska, Elwira Wilczyńska, Violetta Wróblewska (red.)


Geoponika. Bizantyńska encyklopedia rolnicza
Kassianus Bassus, Ireneusz Mikołajczyk


Gramatyka monet rzymskich okresu republiki i cesarstwa. Tom 1: Kompendium tytulatur i datowania
Bartosz Awianowicz


Hauntology and Intertextuality in Contemporary British Drama by Women Playwrights
Edyta Lorek-Jezińska


Historia naturalna. Tom II: Antropologia i Zoologia. Księgi VII–XI
Gajusz Pliniusz Sekundus
Tekst, wstęp, przekład i komentarz: Ireneusz Mikołajczyk


Il ritorno di Proserpina, Hotel Minerva. Dalle “Novelle Italiane”. Jarosław Iwaszkiewicz
Cezary Bronowski (tłum.)


Izrael i krzyż. Tematy żydowskie w literaturze polskiej XIX wieku
Bogdan Burdziej


Jarmark tradycji. Studia i szkice folklorystyczne
Piotr Grochowski


Jednostka tekstu prawnego w ujęciu teoretycznym i praktycznym
Małgorzata Gębka-Wolak, Andrzej Moroz


Język rosyjski dla Polaków. Część 1.
Irena Matczyńska


Języki słowiańskie w kontekstach kultur dawnych i współczesnych
Małgorzata Gębka-Wolak, Iwona Kaproń-Charzyńska, Joanna Kamper-Warejko (red.)


Język(i) w prawie. Zastosowania językoznawstwa i translatoryki w praktyce prawniczej
Emilia Kubicka, Lech Zieliński, Sebastian Żurowski (red.)


Językowe szaty duchowości
Viara Maldjieva


Karol Wojtyła/Jan Paweł II wobec tradycji kultury polskiej
Grażyna Halkiewicz-Sojak, Agnieszka Komorowska, Bartłomiej Łuczak, Michał Sokulski (red.)


Kilka uwag o bajkach
Witold Stefański


Kobiece dwudziestolecie 1918–1939
Radosław Sioma (red.)


“Kobiece” gatunki telewizyjne. Geneza i kulturowe przeobrażenia
Karolina Sikorska


Komizm w literaturze. Studia w perspektywie komunikacyjnej
Aleksander Główczewski


Kraszewski. Poeta i światy. W 200. rocznicę urodzin i 125. rocznicę śmierci pisarza
Tadeusz Budrewicz, Ewa Ihnatowicz, Ewa Owczarz (red.)


Kraszewski. Poeta i światy. W 200. rocznicę urodzin i 125. rocznicę śmierci pisarza
Tadeusz Budrewicz, Ewa Ihnatowicz, Ewa Owczarz (red.)


Kształtowanie się systemu językowego w zakresie kategorii przypadka rzeczowników u dzieci 5- i 6-letnich
Iwona Kaproń-Charzyńska, Joanna Kamper-Warejko


Kultura – ideologia – metafora. Metaforyczne dychotomie związane z kategoriami SWOICH i OBCYCH w ideologicznym subdyskursie o kulturze w ZSRR w latach 1953–1957
Piotr Zemszał


Kultura rocka 1. Twórcy, tematy, motywy
Jakub Osiński, Michał Pranke, Paweł Tański (red.)


Kultura rocka 2. Słowo, dźwięk, performance
Jakub Osiński, Michał Pranke, Paweł Tański (red.)


Kultura rocka 3. Tradycje, poszukiwania, kontynuacje
Jakub Osiński, Michał Pranke, Paweł Tański (red.)


Kultura wsi w egodokumentach
Hubert Czachowski, Violetta Wróblewska (red.)


La interculturalidad en la traducción de la novela negra. El caso de la serie Carvalho de Manuel Vázquez Montalbán
Magdalena Tosik


La visione poliprospettica del viaggio in cerca delle identita perdute
Cezary Bronowski, Karol Karp


Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych
Małgorzata Gębka-Wolak, Joanna Kamper-Warejko, Andrzej Moroz (red.)


Listy do redaktorów “Wiadomości”. Zygmunt Haupt
Wacław Lewandowski (red.)


Listy o miłości
Aristainetos
Z języka greckiego przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył Marian Szarmach


Literatura i maszyna
Maciej Wróblewski


Mąż z biletem powrotnym Enrique Jardiela Ponceli
Cezary Bronowski (wstęp i przekład)


Między oralnością a literackością. Proza wiejska Adolfa Dygasińskiego
Mirosława Radowska-Lisak


Między wolą a niewolą. Problem wyboru w krótkich narracjach francuskiej literatury dwornej XII i XIII wieku
Anna Gęsicka


Między Wschodem a Zachodem. W poszukiwaniu źródeł i inspiracji
Adam Bednarczyk, Magdalena Kubarek, Maciej Szatkowski (red.)


Między zabawą a dydaktyką. Literacka twórczość Adama Bahdaja dla dzieci i młodzieży
Elżbieta Kruszyńska


„Mistrz w czapce czeladnika” i inne recenzje
Rafał Moczkodan


Mityczni obcy. Dzieci i starcy w polskiej kulturze ludowej przełomu XIX i XX wieku
Tomasz Kalniuk


Moda w okupowanej Francji i jej polskie echa
Krzysztof Trojanowski


Music and Infinity. Studies in Polish Romanticism
Mirosław Strzyżewski


Nasłuchiwanie hałasu. Audioantropologia między ekspresją a doświadczeniem
Dariusz Brzostek


Netlor. Wiedza cyfrowych tubylców
Piotr Grochowski (red.)


Nie tylko Lem. Fantastyka współczesna
Maciej Wróblewski (red.)


Nieznośna płynność rzeczy. Dyskurs, retoryka, interpretacja w nie-dualizującym sposobie mówienia
Marzenna Cyzman


Niuanse wyobcowania. Diaspora i tematyka polska w Kanadzie
Anna Branach-Kallas (red.)


Norwidowski świat rzeczy
Paulina Abriszewska, Grażyna Halkiewicz-Sojak, Izabela Dobrzeniecka, Dominika Wojtasińska (red.)


Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego III
Emilia Kubicka, Aleksandra Walkiewicz


Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV
Emilia Kubicka, Małgorzata Berend, Michalina Rittner (red.)


O atletyce. Filostratos Flawiusz
Marian Szarmach (tłum.)


O kondycji człowieka w polskiej literaturze najnowszej
Damian Kaja, Maciej Wróblewski (red.)


Obrazy dookoła świata. Postrzeganie i prezentowanie kultur w dobie transkulturowości
Joanna Bielska-Krawczyk, Sylwia Kołos, Magdalena Mateja (red.)


Od filologii do antropologii
Aleksander Madyda


Od Lema do Sienkiewicza (z Ingardenem w tle). Prace literaturoznawcze ofiarowane profesorowi Andrzejowi Stoffowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
Marzenna Cyzman, Anna Skubaczewska-Pniewska, Dariusz Brzostek (red.)


“Od potworów do znaków pustych”. Ludowe demony w polskiej literaturze dla dzieci
Violetta Wróblewska


Od Prus do Europy. Szkice o tożsamości narodowej Niemców
Leszek Żyliński


Od “romansu” do powieści. Studia o polskiej literaturze narracyjnej (druga połowa XVII wieku-pierwsza połowa XIX wieku)
Paweł Bohuszewicz


Od Rouchona do Cappiella. Złoty wiek francuskiego plakatu reklamowego
Marcin Skibicki


Ojciec, wódz, nauczyciel. Nominacje językowe dotyczące Stalina w sowieckim dyskursie ideologicznym w okresie powojennym
Piotr Zemszał


Okruchy melancholii. Przybyszewski i inni – o literaturze i sztuce Młodej Polski
Hanna Ratuszna


“Omawiacze, laurkodawcy”, publicyści i krytycy. Krytyka literacka na łamach “Wiadomości” w latach 1946-1956
Rafał Moczkodan


Orient w literaturze. Literatura w Oriencie. Spotkania. Tom 1
Adam Bednarczyk, Magdalena Kubarek, Maciej Szatkowski (red.)


Orient i literatura. Między tradycją a nowoczesnością. Tom 2
Adam Bednarczyk, Magdalena Kubarek, Maciej Szatkowski (red.)


Oswoić słowo. Komentarze w północnych książkach Mariusza Wilka i ich rosyjskich przekładach
Monika Krajewska


Oswoić wyspy. Wielka Brytania i Brytyjczycy w piśmiennictwie polskiego wychodźstwa wojennego i drugiej emigracji
Wacław Lewandowski


O tym nie wolno mówić… Zagłada Żydów w opowieściach wspomnieniowych ze zbiorów Dionizjusza Czubali
Dionizjusz Czubala, Piotr Grochowski (red.)


Pirandello e Gombrowicz. La Presenza teatrale Pirandelliana nei drammi Gombrowicziani
Karol Karp


Płaczący Ezop. Życie i twórczość Wsiewołoda Garszyna
Bożena Żejmo


Podręcznik języka bułgarskiego dla polskich studentów, część 1
Viara Maldjieva, Nikola Topouzov


Podręcznik języka bułgarskiego dla polskich studentów + Praktyczna gramatyka języka bułgarskiego dla polskich studentów
Nikola Topouzov, Ianka Mihaylova, Viara Maldijeva


Poetyckie światy romantyków. O młodzieńczej korespondencji Zygmunta Krasińskiego i Henryka Reeve’a
Agnieszka Markuszewska


Portret artysty jako inżyniera. Twórczość Edwarda Ihnatowicza
Joanna Walewska


Potworna wiedza. Horror w badaniach kulturowych
Dariusz Brzostek, Aldona Kobus, Miłosz Markocki (red.)


Powieść dziś. Teorie, tradycje, interpretacje
Anna Skubaczewska-Pniewska, Marcin Wołk (red.)


Powtórzenie jako zjawisko tekstowe i systemowe. Repetycje, reduplikacje i quasi-tautologie w języku polskim
Adam Dobaczewski


Pragmalinguistique pour le discours publicitaire. Approche comparative franco-polonaise
Marcin Skibicki


Pragmatyczne aspekty słowotwórstwa. Funkcja ekspresywna i poetycka
Iwona Kaproń-Charzyńska


Praktyczna gramatyka języka bułgarskiego dla Polaków
Viara Maldjieva


Praktyczna gramatyka języka bułgarskiego dla polskich studentów, część 2
Viara Maldjieva


Prompting in/ex/Tensions of the Manuscript. Literary and Editorial Approaches to Selected Early Play Scripts of the Abbey Theatre
Grzegorz Koneczniak


Przekład terminologii religijnej islamu w polskich tłumaczeniach Koranu na tle biblijnej tradycji translatorycznej
Joanna Kulwicka-Kamińska


Przysłówki reprezentujące pojęcie “granicy” we współczesnym języku polskim
Emilia Kubicka


Przywłaszczenie i strata. Romantyczne transfiguracje Jezusa
Dariusz Pniewski


(Re)wizje historii w dyskursie i literaturze
Dorota Guttfeld, Agnieszka Sowińska, Monika Linke-Ratuszny (red.)


Reżyserskie strategie inscenizacji dzieła literackiego
Artur Duda


Romantyczna nuda. Wielka nostalgia za niczym
Magdalena Bizior-Dombrowska


Romantyczne współpoetyzowanie. Wybór listów Zygmunta Krasińskiego i Henryka Reeve’a, t. 1-2
Agnieszka Markuszewska (wybór, wstęp i opracowanie edytorskie)


Rosja w dialogu kultur, tom 1
Katarzyna Dembska, Michał Głuszkowski (red.)


Rosja w dialogu kultur, tom 2
Bożena Żejmo (red.)


Rosso, giallo, blu. Un’analisi etnolinguistica sui colori primari in italiano e in polacco in prospettiva sincronica e diacronica
Sylwia Skuza


Rosyjska gwara staroobrzędowców w północno-wschodniej Polsce. Wybór tekstów
Dorota Paśko-Koneczniak, Magdalena Ziółkowska-Mówka, Magdalena Grupa, Stefan Grzybowski, Adam Jaskólski, Michał Głuszkowski


Rozmaitości socrealistyczne (i nie tylko)
Jerzy Smulski


Sandhi w językach słowiańskich
Anna Cychnerska (red.)


Słowiańskie wyspy językowe i kulturowe
Ewa Nowicka, Michał Głuszkowski (red.)


Słownictwo botaniczne w polskim tłumaczeniu “Ksiąg o gospodarstwie” (1571) Piotra Krescencjusza na tle epoki
Joanna Kamper-Warejko


Słownik polskiej bajki ludowej, t. 1–3
Violetta Wróblewska (red.)


Słownik polskiej krytyki literackiej 1764–1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje, t. 1–2
Grażyna Borkowska, Teresa Kostkiewiczowa, Magdalena Rudkowska, Mirosław Strzyżewski


Słownik reduplikacji i powtórzeń polskich. Od zleksykalizowanych podwojeń do regularnych układów repetycyjnych
Adam Dobaczewski, Piotr Sobotka, Sebastian Żurowski


Słownik tematyczny polsko-hiszpańsko-włoski
Aneta Pawlak (red.)


Słownik zapożyczeń polskich w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców z regionu suwalsko-augustowskiego
Dorota Paśko-Koneczniak


Socjalistyczny postkolonializm. Rekonsolidacja pamięci
Adam F. Kola


Socjologia w badaniach dwujęzyczności
Michał Głuszkowski


Spectres of men. Masculinity, Crisis and British Literature
Katarzyna Więckowska


Stamtąd – tu. Obrazy tożsamości kazachstańskich Polaków w kontekście repatriacji
Joanna Książek


Staropolska melopoesis. Słowo i muzyka w poezji polskiej 1600-1750 wobec refleksji teoretycznej
Małgorzata Lisecka


Studia językoznawcze
Witold Stefański


Studium nad Kirishitan shomono (dawnej własności Higashiego Tojiro;) ze szczególnym uwzględnieniem związków z kaznodziejstwem
Małgorzata Sobczyk


System – tekst – człowiek. Studia nad dawnymi i współczesnymi językami słowiańskimi
Małgorzata Gębka-Wolak, Joanna Kamper-Warejko, Iwona Kaproń-Charzyńska


Sztuka dziecięca i młodzieżowa a nowe media
Maciej Wróblewski, Elżbieta Kruszyńska, Aleksandra Szwagrzyk (red.)


Sztuka Indonezji. Ciągłość, zmiana, inspiracje
Rafał Beszterda, Renata Lesner-Szwarc, Maria Szymańska-Ilnata (red.)


Świat idei i lektur – twórczość Karola Irzykowskiego
Hanna Ratuszna (red.)


Świat islamu, Europa i reformy. Prolegomena Hayr ad-Dīna at-Tūnusīego
Magdalena Lewicka


Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym. Prace dedykowane Profesorowi Czesławowi Łapiczowi. Tom 1: Księgi wyznawców islamu. Kitabistyka
Monika Krajewska, Joanna Kulwicka-Kamińska, Arleta Szulc (red.)


Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym. Prace dedykowane Profesorowi Czesławowi Łapiczowi. Tom 2: Księgi wyznawców judaizmu i islamu. Historia – Socjologia – Sztuka
Monika Krajewska, Joanna Kulwicka-Kamińska, Arleta Szulc (red.)


Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym. Prace dedykowane Profesorowi Czesławowi Łapiczowi. Tom 3: Słowiańscy chrześcijanie Wschodu i Zachodu. Język – Dialekt – Piśmiennictwo
Monika Krajewska, Joanna Kulwicka-Kamińska, Arleta Szulc (red.)


Świnie w kinie? Film w okupowanej Polsce
Krzysztof Trojanowski


Teatr wśród mediów
Artur Duda, Marzenna Wiśniewska, Bartłomiej Oleszek (red.)


Teatr i dramat dla dzieci i młodzieży
Marzenna Wiśniewska, Maciej Wróblewski (red.)


Tendencje rozwojowe polskich i rosyjskich nazw zawodowych kobiet na tle języka czeskiego
Katarzyna Dembska


The Beautiful and the Doomed: Essays on Literary Value
Mirosława Buchholtz


“Translatoris vestigia”. Projekcje inscenizacyjne wybranych polskich tłumaczy “Orestei” Ajschylosa
Barbara Bibik


Tropy. Fragmenty i zapiski
Leszek Żyliński


“Trwam, jestem, czuję cudnej zgody sprzeczność” – o twórczości Maryli Czerkawskiej
Hanna Ratuszna


Unita, d’Italia. Letteratura lingua cultura didattica
Karol Karp (red.)


Uraz przetrwania. Trauma i polemika z mitem pierwszej wojny światowej w powieści kanadyjskiej
Anna Branach-Kallas


Utracony Heimat. Pamięć rodzinna a tożsamość „niemieckich wnuków” we współczesnej prozie niemieckiej
Aleksandra Burdziej


Verba et imagines Iaponiae. Księga dedykowana pamięci Profesora Romana S. Ingardena (1920-2011). Nowe trendy i kierunki badań w polskiej japonistyce w 5. rocznicę powołania studiów japonistycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Adam Bednarczyk, Marcelina Leśniczak, Wojciech Nowak (red.)


W cieniu przodków. Obrzędy społeczności Indonezji i Birmy
Adrian Mianecki (red.)


Wizerunki medialne polityków: Lech Kaczyński, Donald Tusk, Bronisław Komorowski
Krzysztof Obremski


Współczesne badania nad folklorem i literaturą rosyjską. 30 lat toruńskiej rusycystyki
Bożena Żejmo, Iwona Rzepnikowska (red.)


Współczesne badania nad językiem rosyjskim i jego odmianami
Katarzyna Dembska, Dorota Paśko-Koneczniak (red.)


Współczesny teatr i film wobec wyzwań nowych mediów
Bartłomiej Oleszek, Marzenna Wiśniewska (red.)


Współdziałanie podsystemów w strukturze języka. Frajzyngier, Zygmunt i Erin Shay
Piotr Sobotka (tłum.)


W świecie opowieści i snów. Wokół „Pamiętnika z Sarashiny” córki Sugawary Takasuego
Adam Bednarczyk


W więzieniu systemu. Ferdynand de Saussure a teoria literatury
Anna Skubaczewska-Pniewska


Wyrażenia percepcji słuchowej w języku polskim. Analiza semantyczna
Sebastian Żurowski


Zagadka syren. Filologa peregrynacje od antyku po współczesność
Włodzimierz Appel


Z bliska i z daleka. Język polski w badaniach językoznawców lwowskich i toruńskich
Małgorzata Gębka-Wolak, Ałła Krawczuk (red.)


Z Torunia. Teksty miejscem zainspirowane
Anna Nadolska-Styczyńska (red.)


Zygmunt Haupt. Z Roksolanii. Opowiadania, eseje, reportaże, publicystyka, warianty, fragmenty (1935–1975)
Aleksander Madyda (oprac.)


Zygmunt Krasiński “Dzieła zebrane”. Nowe wydanie, t. 1-8 (12 woluminów)
Mirosław Strzyżewski (red.)


Zygmunt Krasiński – KOMPLET TOMÓW
Mirosław Strzyżewski, Agnieszka Markuszewska, Magdalena Bizior-Dombrowska (red.)


Zygmunt Krasiński “Nie-Boska komedia”. Wydanie krytyczne pierwodruku z 1835 roku
Magdalena Bizior-Dombrowska (oprac.)


Zygmunt Krasiński. Varia tekstowe i tekstologiczne
Mirosław Strzyżewski (red.)


Zygmunt Krasiński: życie czy literatura?
Agnieszka Markuszewska (red.)


Xenia Toruniensia XIII. Hellenika
Włodzimierz Appel (red.)