KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Publikacje pracowników


MONOGRAFIE NAUKOWE


Artur Duda, Teatr w Toruniu 1904–1944. Opowieść performatyczna, Toruń 2020.


Viara Maldjieva, Anna Cychnerska, Artur Karasiński, Tomasz CychnerskiA comparative study of word-formation in Balkan languages, Toruń 2020.


Irena Matczyńska, Język rosyjski dla Polaków. Część 2, Toruń 2020.


Mirosław Strzyżewski, Existence, Aesthetics, Criticism. Studies in Polish Romanticism, Toruń 2020.


Bartosz Awianowicz, Gramatyka monet rzymskich okresu republiki i cesarstwa. Tom 1: Kompendium tytulatur i datowania, Toruń 2019.


Adam Bednarczyk, W świecie opowieści i snów. Wokół „Pamiętnika z Sarashiny” córki Sugawary Takasuego, Toruń 2019.


Agata Domachowska, Proces budowania narodu czarnogórskiego w latach 1991-2018 : geneza i uwarunkowania, Toruń 2019.


Małgorzata Gębka-Wolak, Andrzej Moroz, Jednostka tekstu prawnego w ujęciu teoretycznym i praktycznym, Toruń 2019.


Tomasz Kalniuk, Drogi i miejsca religijności ludowej. Antropologiczne studium nowych ośrodków kultu we współczesnej Polsce (Strachocina, Stryszawa, Sokółka i Legnica), Toruń 2019.


Viara Maldjieva, Językowe szaty duchowości, Toruń 2019.


Katarzyna Marak, Miłosz Markocki, Dariusz Brzostek, Gameplay, emotions and narrative : independent games experienced, Pittsburgh 2019.


Irena Matczyńska, Język rosyjski dla Polaków. Część 1, Toruń 2019.


Magdalena Tosik, La interculturalidad en la traducción de la novela negra. El caso de la serie Carvalho de Manuel Vázquez Montalbán, Toruń 2019.


Maciej Wróblewski, Doświadczanie dzieciństwa. Studium z antropologii literatury, Toruń 2019.


Leszek Żyliński, Tropy. Fragmenty i zapiski, Toruń 2019.


Paulina Abriszewska, Ciało w literaturze, literackie, literatury. Trzy studia o romantyzmie, Toruń 2018.


Anna Branach-Kallas, Piotr Sadkowski, Comparing grief in French, British and Canadian Great War fiction (1977-2014), Leiden 2018.


Aleksandra Burdziej, Utracony Heimat. Pamięć rodzinna a tożsamość „niemieckich wnuków” we współczesnej prozie niemieckiej, Toruń 2018.


Adam Dobaczewski, Powtórzenie jako zjawisko tekstowe i systemowe. Repetycje, reduplikacje i quasi-tautologie w języku polskim, Toruń 2018.


Adam Dobaczewski, Piotr Sobotka, Sebastian Żurowski, Słownik reduplikacji i powtórzeń polskich. Od zleksykalizowanych podwojeń do regularnych układów repetycyjnych, Toruń 2018.


Aldona Kobus, Fandom. Fanowskie modele odbioru, Toruń 2018.


Adam F. Kola, Socjalistyczny postkolonializm. Rekonsolidacja pamięci, Toruń 2018.


Sylwia Kołos, Film biograficzny – gatunek progresywny: geneza, genologia, strategie narracyjne, Toruń 2018.


Joanna Książek, Stamtąd – tu. Obrazy tożsamości kazachstańskich Polaków w kontekście repatriacji, Toruń 2018.


Joanna Kulwicka-Kamińska, Dialogue of scriptures : the Tatar tefsir in the context of Biblical and Qur’anic interpretations, Berlin 2018.


Hanna Ratuszna, Cień Hamleta – tropy szekspirowskie w literaturze przełomu XIX i XX wieku, Toruń 2018.


Irena Sawicka, Anna Cychnerska, Mestoto na makedonskata fonetika vo ramkite na slovenskiot i na balkanskiot jazičen svet, Skopje 2018.


Karolina Sikorska, “Kobiece” gatunki telewizyjne. Geneza i kulturowe przeobrażenia, Toruń 2018.


Marcin Skibicki, Od Rouchona do Cappiella. Złoty wiek francuskiego plakatu reklamowego, Toruń 2018.


Krzysztof Trojanowski, Świnie w kinie? Film w okupowanej Polsce, Warszawa 2018.


Piotr Zemszał, Kultura – ideologia – metafora. Metaforyczne dychotomie związane z kategoriami SWOICH i OBCYCH w ideologicznym subdyskursie o kulturze w ZSRR w latach 1953–1957, Toruń 2018.


Włodzimierz Appel, Zagadka syren. Filologa peregrynacje od antyku po współczesność, Toruń 2017.


Agata Domachowska, Od reminiscencji do realizacji “wielkiej idei”? Działalność polityczna Albańczyków na Bałkanach na przełomie XX i XXI wieku, Toruń 2017.


Artur Duda, Reżyserskie strategie inscenizacji dzieła literackiego, Toruń 2017.


Monika Krajewska, Oswoić słowo. Komentarze w północnych książkach Mariusza Wilka i ich rosyjskich przekładach, Toruń 2017.


Elżbieta Kruszyńska, Między zabawą a dydaktyką. Literacka twórczość Adama Bahdaja dla dzieci i młodzieży, Toruń 2017.


Wacław Lewandowski,Oswoić wyspy. Wielka Brytania i Brytyjczycy w piśmiennictwie polskiego wychodźstwa wojennego i drugiej emigracji, Toruń 2017.


Magdalena Lewicka, Świat islamu, Europa i reformy. Prolegomena Hayr ad-Dīna at-Tūnusīego, Toruń 2017.


Agnieszka Markuszewska, Poetyckie światy romantyków. O młodzieńczej korespondencji Zygmunta Krasińskiego i Henryka Reeve’a, Toruń 2017.


Hanna Ratuszna, Okruchy melancholii. Przybyszewski i inni – o literaturze i sztuce Młodej Polski, Toruń 2017.


Bożena Żejmo, Płaczący Ezop. Życie i twórczość Wsiewołoda Garszyna, Toruń 2017.


Barbara Bibik, “Translatoris vestigia”. Projekcje inscenizacyjne wybranych polskich tłumaczy “Orestei” Ajschylosa, Toruń 2016.


Magdalena Bizior-Dombrowska, Romantyczna nuda. Wielka nostalgia za niczym, Toruń 2016.


Paweł Bohuszewicz, Od “romansu” do powieści. Studia o polskiej literaturze narracyjnej (druga połowa XVII wieku-pierwsza połowa XIX wieku), Toruń 2016.


Piotr Grochowski, Jarmark tradycji. Studia i szkice folklorystyczne, Toruń 2016.


Joanna Kamper-Warejko, Słownictwo botaniczne w polskim tłumaczeniu “Ksiąg o gospodarstwie” (1571) Piotra Krescencjusza na tle epoki, Toruń 2016.


Iwona Kaproń-Charzyńska, Joanna Kamper-Warejko, Kształtowanie się systemu językowego w zakresie kategorii przypadka rzeczowników u dzieci 5- i 6-letnich, Roma 2016.


Karol Karp, Viaggio, cultura e identità : la produzione migrante di Artur Spanjolli, Toruń 2016.


Grzegorz Koneczniak, Prompting in/ex/Tensions of the Manuscript. Literary and Editorial Approaches to Selected Early Play Scripts of the Abbey Theatre, Toruń 2016.


Małgorzata Lisecka, Staropolska melopoesis. Słowo i muzyka w poezji polskiej 1600-1750 wobec refleksji teoretycznej, Toruń 2016.


Katarzyna Marak, Miłosz Markocki, Aspekty funkcjonowania gier cyfrowych we współczesnej kulturze. Studia przypadków, Toruń 2016.


Dorota Paśko-Koneczniak, Słownik zapożyczeń polskich w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców z regionu suwalsko-augustowskiego, Toruń 2016.


Dorota Paśko-Koneczniak, Magdalena Ziółkowska-Mówka, Magdalena Grupa, Stefan Grzybowski, Adam Jaskólski, Michał Głuszkowski, Rosyjska gwara staroobrzędowców w północno-wschodniej Polsce. Wybór tekstów, Toruń 2016.


Małgorzata Sobczyk, Studium nad Kirishitan shomono (dawnej własności Higashiego Tojiro;) ze szczególnym uwzględnieniem związków z kaznodziejstwem, Toruń 2016.


Mirosław Strzyżewski, Music and Infinity. Studies in Polish Romanticism, Toruń 2016.


Paula Reyes Álvarez Bernárdez, La formación del profesorado de ELE en evaluación auténtica de competencias, Madrid 2016.


Piotr Zemszał, Ojciec, wódz, nauczyciel. Nominacje językowe dotyczące Stalina w sowieckim dyskursie ideologicznym w okresie powojennym, Toruń 2016.


Marzenna Cyzman, Nieznośna płynność rzeczy. Dyskurs, retoryka, interpretacja w nie-dualizującym sposobie mówienia, Toruń 2015.


Jarosław Hetman, Ekphrastic conceptualism in postmodern British and American novels : Don DeLillo, Paul Auster and Tom McCarthy, Frankfurt 2015.


Emilia Kubicka, Przysłówki reprezentujące pojęcie “granicy” we współczesnym języku polskim, Toruń 2015.


Aleksander Madyda, Od filologii do antropologii. Szkice, Toruń 2015.


Viara Maldjieva, Praktyczna gramatyka języka bułgarskiego dla Polaków, Toruń 2015.


Mirosława Radowska-Lisak, Między oralnością a literackością. Proza wiejska Adolfa Dygasińskiego, Toruń 2015.


Jerzy Smulski, Rozmaitości socrealistyczne (i nie tylko), Toruń 2015.


Krzysztof Obremski, Ciało, płeć, kultura, Toruń 2015.


Joanna Walewska, Portret artysty jako inżyniera. Twórczość Edwarda Ihnatowicza, Toruń 2015.


Maciej Wróblewski, Literatura i maszyna, Toruń 2015.


Przemysław Żywiczyński, Sławomir Wacewicz, Ewolucja języka. W stronę hipotez gesturalnych, Toruń 2015.


Anna Branach-Kallas, Uraz przetrwania. Trauma i polemika z mitem pierwszej wojny światowej w powieści kanadyjskiej, Toruń 2014.


Cezary Bronowski, Karol Karp, La visione poliprospettica del viaggio in cerca delle identita perdute, Toruń 2014.


Dariusz Brzostek, Nasłuchiwanie hałasu. Audioantropologia między ekspresją a doświadczeniem, Toruń 2014.


Jolanta Brzykcy, Ekstaza w świecie umiaru. O systemie estetycznym Władysława Chodasiewicza, Toruń 2014.


Mirosława Buchholtz, Henry James and the Art of Auto/biography, Frankfurt 2014.


Bogdan Burdziej, Izrael i krzyż. Tematy żydowskie w literaturze polskiej XIX wieku, Toruń 2014.


Anna Gęsicka, Między wolą a niewolą. Problem wyboru w krótkich narracjach francuskiej literatury dwornej XII i XIII wieku, Toruń 2014.


Tomasz Kalniuk, Mityczni obcy. Dzieci i starcy w polskiej kulturze ludowej przełomu XIX i XX wieku, Toruń 2014.


Iwona Kaproń-Charzyńska, Pragmatyczne aspekty słowotwórstwa. Funkcja ekspresywna i poetycka, Toruń 2014.


Viara Maldjieva, Praktyczna gramatyka języka bułgarskiego dla polskich studentów, część 2, Toruń 2014.


Ianka Mihaylova, Nikola Topouzov, Podręcznik języka bułgarskiego dla polskich studentów, część 1, Toruń 2014.


Krzysztof Obremski, Wizerunki medialne polityków: Lech Kaczyński, Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Toruń 2014.


Dariusz Pniewski, Przywłaszczenie i strata. Romantyczne transfiguracje Jezusa, Toruń 2014.


Hanna Ratuszna, “Trwam, jestem, czuję cudnej zgody sprzeczność” – o twórczości Maryli Czerkawskiej, Toruń 2014.


Radosław Sierocki, Rafał Kleśta-Nawrocki, Jacek Kowalewski, Praktykowanie pamięci: olsztynianie – rekonesans antropologiczny, Olsztyn 2014.


Sylwia Skuza, Rosso, giallo, blu. Un’analisi etnolinguistica sui colori primari in italiano e in polacco in prospettiva sincronica e diacronica, Toruń 2014.


Nikola Topouzov, Ianka Mihaylova, Viara Maldijeva, Bułgaria e małka no hubaba. Część 1 (podręcznik) + część 2 (ćwiczenia), Toruń 2014.


Krzysztof Trojanowski, Moda w okupowanej Francji i jej polskie echa, Warszawa 2014.


Katarzyna Więckowska, Spectres of men. Masculinity, Crisis and British Literature, Toruń 2014.


Violetta Wróblewska “Od potworów do znaków pustych”. Ludowe demony w polskiej literaturze dla dzieci, Toruń 2014.


Maciej Wróblewski, Człowiek w przestrzeniach szkoły: studium antropologiczne, Toruń 2014.


Leszek Żyliński, Od Prus do Europy. Szkice o tożsamości narodowej Niemców, Toruń 2014.


Adam Bednarczyk, Kinsei no eawase (Eawase in Early Modern Period Eawase), Toruń 2013.


Rafał BeszterdaThe moravian brethren and himalayan cultures: evangelisation, society, industry, New Delhi 2013.


Mirosława Buchholtz, The Beautiful and the Doomed: Essays on Literary Value, Frankfurt 2013.


Michał Głuszkowski, Socjologia w badaniach dwujęzyczności. Wykorzystanie teorii socjologicznych w badaniach nad bilingwizmem, Toruń 2013.


Aleksander Główczewski, Komizm w literaturze. Studia w perspektywie komunikacyjnej, Toruń 2013.


Krol Karp, Pirandello e Gombrowicz. La Presenza teatrale Pirandelliana nei drammi Gombrowicziani, Toruń 2013.


Joanna Kulwicka-Kamińska, Przekład terminologii religijnej islamu w polskich tłumaczeniach Koranu na tle biblijnej tradycji translatorycznej, Toruń 2013.


Edyta Lorek-Jezińska, Hauntology and Intertextuality in Contemporary British Drama by Women Playwrights, Toruń 2013.


Rafał Moczkodan, “Omawiacze, laurkodawcy”, publicyści i krytycy. Krytyka literacka na łamach “Wiadomości” w latach 1946-1956, Toruń 2013.


Marcin Skibicki, Pragmalinguistique pour le discours publicitaire. Approche comparative franco-polonaise, Toruń 2013.


Anna Skubaczewska-Pniewska, W więzieniu systemu. Ferdynand de Saussure a teoria literatury, Toruń 2013.


Witold Stefański, Studia językoznawcze, Toruń 2013.


Witold Stefański, Kilka uwag o bajkach, Toruń 2013.


Katarzyna Dembska, Tendencje rozwojowe polskich i rosyjskich nazw zawodowych kobiet na tle języka czeskiego, Toruń 2012.


Dorota Guttfeld, Elementy kulturowe w angielsko-polskich przekładach science fiction i fantasy, Toruń 2012.


Karol Karp, Pirandello e Gombrowicz. La Presenza teatrale Pirandelliana nei drammi Gombrowicziani, Toruń 2012.


Grzegorz Koneczniak, Zarys (post)kolonialnej historii dramatu i teatru kanadyjskiego, Toruń 2012.


Anna Korytowska, Sandhi w standardzie języka macedońskiego, Toruń 2012.


Paulina Abriszewska, Literacka hermeneutyka Cypriana Norwida, Lublin 2011.


Rafał BeszterdaBracia morawscy a kultury himalajskie : ewangelizacja, społeczeństwo, gospodarka, Wrocław 2011.


Mirosława Buchholtz, Henry James i sztuka auto/biografii, Toruń 2011.


Milena Chomik, Monika Krajewska, Od nominacji do kreacji : rzecz o przekładzie neologizmów science fiction, Toruń 2011.


Katarzyna Dembska, “Słowa wykolejone” czyli o zjawisku kontaminacji we współczesnym języku rosyjskim, Łask 2011.


Artur Duda, Performans na żywo jako medium i obiekt mediatyzacji, Toruń 2011.


Małgorzata Gębka-Wolak, Pozycje składniowe frazy bezokolicznikowej we współczesnym zdaniu polskim, Toruń 2011.


Michał Głuszkowski, Socjologiczne i psychologiczne uwarunkowania dwujęzyczności staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego, Toruń 2011.


Anna Kochanowska,  La traduction des noms propres : les noms propres dans la traduction de la littérature pour enfants, Łask  2011.


Adam F. Kola, Europa w dyskursie polskim, czeskim i chorwackim: rekonfiguracje krytyczne, Toruń 2011.


Grzegorz Koneczniak, Women on stage and the decolonisation of Irelandcounter-discursiveness in the drama of the Irish literary revival (1892-1926), Toruń 2011.


Piotr Sadkowski, Récits odysséens : le thème du retour d’exil dans l’écriture migrante au Québec et en France, Toruń 2011.


Krzysztof Trojanowski, Marcel Carné – klasyk francuskiego kina, Toruń 2011.


Bartosz Awianowicz, Monety Republiki Rzymskiej: kompendium, Toruń 2010.


Bartosz Awianowicz, Język łaciński z elementami epigrafiki i numizmatyki rzymskiej, Toruń 2010.


Anna Branach-Kallas, Corporeal itineraries : body, nation, diaspora in selected Canadian fiction, Toruń 2010.


Krystyna Bojałkowska, Opis składniowy imiesłowów przysłówkowych we współczesnym języku polskim, Toruń 2010.


Katarzyna Chlewicka, “Uns ist die Kunst nur schöner Zeitvertreib” : Leben und Schaffen Susanne von Bandemers (1751-1828), Tönning 2010.


Artur Duda, Alchemia teatru, Toruń 2010.


Olivera Duškov, Anna Korytowska, Irena Sawicka, Srpski jezik. D. 2: Za napredne, Toruń 2010.


Piotr Grochowski,  Straszna zbrodnia rodzonej matki: polskie pieśni nowiniarskie na przełomie XIX i XX wieku, Toruń 2010.


Grażyna Halkiewicz-Sojak, Nawiązane ogniwo : studia o poezji Cypriana Norwida i jej kontekstach, Toruń 2011.


Andrzej Moroz, Parenteza ze składnikiem czasownikowym we współczesnym języku polskim, Toruń 2010.


Aleksandra Walkiewicz, Francuskie formy subjonctif i indicatif oraz ich polskie ekwiwalenty. Studium kontrastywne użyć w zdaniach złożonych, Toruń 2010.REDAKCJE NAUKOWE MONOGRAFII WIELOAUTORSKICH


Adam Fischer, Piotr Grochowski, Adrian Mianecki (red.), Toruń 2015.


Akutagawa, Adama Bednarczyka i Marceliny de Zoete-Leśniczak (red.), Toruń 2017.


Alice Munro: understanding, adapting and teaching , Mirosława Buchholtz (ed.), Cham 2106.


Alice Munro: reminiscence, interpretation, adaptation and comparison, Mirosława Buchholtz, Eugenia Sojka (eds.), Frankfurt 2015.


Alice Munro: wprowadzenie do twórczości ,  Mirosławy Buchholtz (red.), Toruń 2015.


Alternatywne światy zagubienia: religie, ideologie, kulty i New Age. T. 1, W nurcie New Age: kontrowersyjne wybory postmodernizmu, Ireneusz Kamiński, Jan Perszon, Joanna Kulwicka-Kamińska (red.), Toruń 2015.


Alternatywne światy zagubienia: religie, ideologie, kulty i New Age. T. 2, Grzechy wyobraźni czy zwiedziony umysł?, Ireneusz Kamiński, Jan Perszon, Joanna Kulwicka-Kamińska (red.), Toruń 2015.


Alternatywne światy zagubienia: religie, ideologie, kulty i New Age. T. 3, Byt przygodny i jego wyobrażenia transcendentalnego,Ireneusz Kamiński, Jan Perszon, Joanna Kulwicka-Kamińska (red.), Toruń 2015.


Alternatywne światy zagubienia: religie, ideologie, kulty i New Age. T. 4, Religie fanowskie, czyli świat wiary XXI w., Ireneusz Kamiński, Jan Perszon, Joanna Kulwicka-Kamińska (red.), Toruń 2015.


Alternatywne światy zagubienia: religie, ideologie, kulty i New Age. T. 5, Quasi-religie Wschodu i Zachodu, Ireneusz Kamiński, Jan Perszon, Joanna Kulwicka-Kamińska (red.), Toruń 2015..


Alternatywne światy zagubienia: religie, ideologie, kulty i New Age. T. 6, W poszukiwaniu anty-boga, Ireneusz Kamiński, Jan Perszon, Joanna Kulwicka-Kamińska (red.), Toruń 2015.


Andersenowskie inspiracje w literaturze i kulturze polskiej, Hanna Ratuszna, Marzenna Wiśniewska, Violetta Wróblewska (red.), Toruń 2017.


Apostrofa panegiryczna / Eliasz Pielgrzymowski,  oprac. i przeł. Bartosz Awianowicz, Warszawa 2012.


Artista biografia creazione, Karol Karp (red.), Toruń 2012.


Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej, Adrian Mianecki, Violetta Wróblewska (red.), Toruń 2011.


Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav). Bd. 15, Ekaterina Kislova, Katarzyna Knapik-Gawin, Emilia Kubicka, Kamil Szafraniec, Martina Tomancová, Sonja Ulrich (hrsg.), München 2012.


Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav). Bd. 16, Sonja Ulrich, Ekaterina Kislova, Emilia Kubicka (hrsg.), München  2013.


Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav). Bd. 19: Beiträge zum 19. Arbeitstreffen der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav), 14.-16. September 2015, Warschau, Enrique Gutiérrez Rubio, Ekaterina Kislova, Emilia Kubicka (hrsg.), Wiesbaden 2014.


Bogowie i ludzie. Współczesna religijność w Azji Południowo-Wschodniej, Sylwia Gil, Adrian Mianecki (red.), Toruń 2016.


Borders and beyond: Orient-Occident crossings in literature, Adam Bednarczyk, Magdalena Kubarek, Maciej Szatkowski (eds.), Wilmington 2018.


Brewiaria dziejów rzymskich,  z jęz. łac. przeł. Przemysław Nehring i Barbara Bibik przy współpr. Jolanty Skorackiej oraz Piotra Woźniczki ; wstępem i przypisami opatrzył Przemysław Nehring, Warszawa 2010.


Canadiana, Mirosława Buchholtz (ed.), Toruń 2010.


„Chińskie bajki”. Fandom mangi i anime w Polsce, Dariusz Brzostek, Aldona Kobus, Katarzyna Marak, Miłosz Markocki (red.), Toruń 2019.


Ciało w literaturze wieków dawnych, Paweł Bohuszewicz, Ireneusz Szczukowski (red.), Toruń 2012.


Codzienność rytuału. Magia w życiu społeczeństw Azji Południowo-Wschodniej, Adrian Mianecki (red.), Toruń 2018.


Comparative studies in Anglophone Literature. (Trans)National, (Post)Colonial and (Auto)Thematic (Re)Considerations and (Re)Visions, Grzegorz Koneczniak (red.), Toruń 2012.


Conflicting discourses, competing memories: Commemorating The First World War, Anna Branach-Kallas, Natalia Sabiniarz, Nelly Strehlau (red.), Toruń 2015.


Correspondences and Contrast in Foreign Language Pedagogy and Translation Studies, Katarzyna Piątkowska, Ewa Kościałkowska-Okońska (red.), Cham 2013.


Człowiek – ciało i duch. T. 2: Ujęcie teologiczne, Krzysztof Krzemiński, Karolina Olszewska, Rafał Beszterda (red.), Toruń 2015.


Człowiek – ciało i duch. T. 1: Ujęcie humanistyczne, Krzysztof Krzemiński, Karolina Olszewska, Rafał Beszterda (red.), Toruń 2015.


Deutsche und Polen im Kontakt: Sprache als Indikator gegenseitiger Beziehungen, Edyta Grotek (hrsg.), Frankfurt  2012.


Dialog chrześcijańsko-muzułmański, t. 3: Teoria – praktyka – perspektywy, Magdalena Lewicka, Czesław Łapicz (red.), Toruń 2013.


Dialog chrześcijańsko-muzułmański, t. 2: Klucz do wspólnej przyszłości, Magdalena Lewicka, Czesław Łapicz (red.), Toruń 2012.


Dialog chrześcijańsko-muzułmański, t. 1: Historia i współczesność, zagrożenia i wyzwania, Magdalena Lewicka, Czesław Łapicz (red.), Toruń 2011.


Dis/Continuities : Toruń studies in language, literature and culture, vol. 2-3 (2013), vol. 4-7 (2014),  Vol. 8-12 (2015), Mirosława Buchholtz (ed.), Frankfurt.


Doświadczenie komunizmu – pamięć i język, Piotr Zemszał, Rigels Halili, Michał Głuszkowski (red.), Toruń 2016.


Dramaty 1 i 2 / Zygmunt Krasiński; Magdalena Bizior-Dombrowska (oprac.), Toruń 2017.


Duchowość Dalekiego Wschodu a chrześcijaństwo: dialog czy konfrontacja? T. 1: Wokół filozofii i religii Dalekiego Wschodu, Ireneusz Kamiński, Joanna Kulwicka-Kamińska, Jan Perszon (red.), Toruń 2014.


Duchowość Dalekiego Wschodu a chrześcijaństwo: dialog czy konfrontacja? T. 2: Ekspansja duchowości Dalekiego Wschodu na Zachód, Ireneusz Kamiński, Joanna Kulwicka-Kamińska, Jan Perszon (red.), Toruń 2014.


Duchowość Dalekiego Wschodu a chrześcijaństwo: dialog czy konfrontacja? T. 3: Hinduistycznosymilatywne idee i alternatywne ruchy religijne na Zachodzie, Ireneusz Kamiński, Joanna Kulwicka-Kamińska, Jan Perszon (red.), Toruń 2014.


Duchowość Dalekiego Wschodu a chrześcijaństwo: dialog czy konfrontacja? T. 4: Medytacja i samorealizacja w buddyzmie a chrześcijaństwo, Ireneusz Kamiński, Joanna Kulwicka-Kamińska, Jan Perszon (red.), Toruń 2014.


Duchowość Dalekiego Wschodu a chrześcijaństwo: dialog czy konfrontacja? T. 5: Mistyka niechrześcijańskiego Wschodu w duchowości Zachodu – polemicznie, Ireneusz Kamiński, Joanna Kulwicka-Kamińska, Jan Perszon (red.), Toruń 2014.


Duchowość Dalekiego Wschodu a chrześcijaństwo: dialog czy konfrontacja? T. 6: Duchowość, mistyka i medytacja chrześcijańskiego świata – prawosławie i protestantyzm, Ireneusz Kamiński, Joanna Kulwicka-Kamińska, Jan Perszon (red.), Toruń 2014.


Duchowość Dalekiego Wschodu a chrześcijaństwo: dialog czy konfrontacja? T. 7: Duchowość, mistyka i medytacja chrześcijańskiego świata – katolicyzm, Ireneusz Kamiński, Joanna Kulwicka-Kamińska, Jan Perszon (red.), Toruń 2014.


Duchowość Dalekiego Wschodu a chrześcijaństwo: dialog czy konfrontacja? T. 8: Varia, Ireneusz Kamiński, Joanna Kulwicka-Kamińska, Jan Perszon (red.), Toruń 2014.


Dwa męczeństwa: legenda / Cyprian Norwid, oprac. Grażyna Halkiewicz-Sojak, Toruń 2018.


Dydaktyka języka arabskiego. Teoria – praktyka – perspektywy. The didactics of teaching arabic. Theory – practice – perspectives, Barbara Michalak-Pikulska, Magdalena Lewicka (red.), Toruń 2013.


Dydaktyka języka arabskiego. Rozwijanie receptywnych sprawności językowych, Barbara Michalak-Pikulska, Magdalena Lewicka (red.), Toru 2014.


Dydaktyka języka arabskiego. Rozwijanie produktywnych sprawności językowych, Barbara Michalak-Pikulska, Magdalena Lewicka (red.), Toruń 2015.


Dziecko i dzieciństwo w kulturze polskiej, Tomasz Kalniuk, Violetta Wróblewska (red.), Toruń 2017.


Dzieci i młodzież a alternatywne ruchy religijne i parareligijne. T. 1: Środowisko wychowania czy manipulacji?, Ireneusz Kamiński, Jan Perszon, Joanna Kulwicka-Kamińska, Toruń 2014.


Dzieci i młodzież a alternatywne ruchy religijne i parareligijne. T. 2: Przenikanie światów: literackie systemy wierzeń w realnym świecie naszych dzieci, Ireneusz Kamiński, Jan Perszon, Joanna Kulwicka-Kamińska, Toruń 2014.


Dzieci i młodzież a alternatywne ruchy religijne i parareligijne. T. 3: Samotne w video- i cyberprzestrzeni..., Ireneusz Kamiński, Jan Perszon, Joanna Kulwicka-Kamińska, Toruń 2014.


Dzieci i młodzież a alternatywne ruchy religijne i parareligijne. T. 4: W stronę profilaktyki, Ireneusz Kamiński, Jan Perszon, Joanna Kulwicka-Kamińska, Toruń 2014.


Dziecko w świecie ruchomych obrazów, Maciej Wróblewski, Sylwia Kołos (red.), Toruń 2018.


Dziewiętnastowiecze edycje, Mirosława Strzyżewskiego i Magdaleny Bizior-Dombrowskiej (red.), Toruń 2011.


Etyczno-moralne aspekty “praktyk humanistycznych”, Marcin Kafar, Adam Kola (red.), Toruń 2015.


Facets of domestication: case studies in Polish-English and English-Polish translation, Dorota Guttfeld (ed.), Frankfurt 2015.


Filozofia przypisów, Magdaleny Bizior-Dombrowskiej i Bartłomieja Kuczkowskiego (red.), Toruń 2017.


Folklor – tradycja i współczesność, Roksana Sitniewska, Elwira Wilczyńska, Violetta Wróblewska (red.), Toruń 2016.


From the Vistula: to the Canadian Great Lakes: a life’s journey / Lucjan Krause, Józef Szudy, Anna Branach-Kallas, Mirosław Supruniuk (eds.), Toruń 2017.


Kassianus Bassus, Geoponika. Bizantyńska encyklopedia rolnicza. , z języka greckiego przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył Ireneusz Mikołajczyk, Toruń 2012.


Gajusz Pliniusz Sekundus, Historia naturalna. Tom I: Kosmologia i Geografia. Księgi II–VI, tekst, wstęp, przekład i komentarz – Ireneusz Mikołajczyk, Natalia Rataj, Emilia Twarowska-Antczak, Krzysztof Antczak, Toruń 2017.


Gajusz Pliniusz Sekundus, Historia naturalna. Tom II: Antropologia i Zoologia. Księgi VII–XI, tekst, wstęp, przekład i komentarz: Ireneusz Mikołajczyk, Toruń 2019.


Granice i pogranicza w perspektywie orientalistycznej: szkice o literaturze i kulturze, Adama Bednarczyka, Magdaleny Kubarek i Macieja Szatkowskiego (red.), Kraków 2017.


Henry James goes to war, Mirosława Buchhlotz, Dorota Guttfeld, Grzegorz Koneczniak (eds), Frankfurt 2014..


Henry James: his great wars and battles  research proposals : the First International Henry James Conference to be held in Poland, Mirosława Buchholtz,  Grzegorz Koneczniak (eds), Toruń 2013.


Henry James’ travel: fiction and non-fiction, Miroslawa Buchholtz (ed.), Abingdon 2019.


Henry James – muzeum pisarza, Mirosławy Buchholtz, Doroty Guttfeld i Grzegorza Koneczniaka (red.), Toruń 2017.


Historia władzy w Związku Radzieckim 1945-1991 / Rudolf G. Pichoja, tł.: Michał Głuszkowski, Piotr Zemszał, Warszawa 2011.


Humanistyka i polityka: czy wszystko jest polityczne?, Marcin Brocki, Rafał Kleśta-Nawrocki (red.), Toruń 2018.


Humanistyka (pół)peryferii, Krzysztof Abriszewski, Adam Kola, Jacek Kowalewski (red.), Olsztyn 2016.


Il ritorno di Proserpina, Hotel Minerva. Dalle “Novelle Italiane”. Jarosław Iwaszkiewicz, Cezary Bronowski (tłum.), Pesaro, 2012.


Im deutsch-polnischen Spiegel: sprachliche Nachbarschaftsbilder, Edyta Grotek, Anna Just (hrsg.), Frankfurt  2011.


Italia: inspiracje włoskie w literaturach słowiańskich, Bogdan Burdziej, Anna Kościołek (red.), Toruń 2011.


Japonia, Adama Bednarczyka, Sylwii Kołos, Hanny Ratusznej (red.), Toruń 2014.


Języki słowiańskie w kontekstach kultur dawnych i współczesnych, Małgorzata Gębka-Wolak, Iwona Kaproń-Charzyńska, Joanna Kamper-Warejko (red.), Toruń 2018.


Język(i) w prawie. Zastosowania językoznawstwa i translatoryki w praktyce prawniczej, Emilia Kubicka, Lech Zieliński, Sebastian Żurowski (red.), Toruń 2019.


Juxtapositions, correspondences, and differentiations in English studies : in comparison: research proposals, Mirosława Buchholtz and Grzegorz Koneczniak (eds.), Toruń 2011.


Karol Wojtyła/Jan Paweł II wobec tradycji kultury polskiej, Grażyna Halkiewicz-Sojak, Agnieszka Komorowska, Bartłomiej Łuczak, Michał Sokulski (red.), Toruń 2015.


Kobiece dwudziestolecie 1918–1939, Radosław Sioma (red.), Toruń 2018.


Kobieta i epoki: wiek XIX, Paulina Abriszewska i Mirosława Radowska-Lisak (red.), Toruń 2017.


Konstruktywizm w literaturoznawstwie, Paweł Bohuszewicz, Marzenna Cyzman (red.), Toruń 2016.


Krajobraz kulturowy wolnej Polski: zbiór studiów, Dominika Czarnecka, Joanna Książek (red.), Toruń 2013.


Kraszewski. Poeta i światy. W 200. rocznicę urodzin i 125. rocznicę śmierci pisarza, Tadeusz Budrewicz, Ewa Ihnatowicz, Ewa Owczarz (red.), Toruń 2013.


Kultura języka polskiego w praktyce prawniczej, Dariusza Kala, Emilia Kubicka (red.), Bydgoszcz 2014.


Kultura rocka 1. Twórcy, tematy, motywy, Jakub Osiński, Michał Pranke, Paweł Tański (red.), Toruń 2019.


Kultura rocka 2. Słowo, dźwięk, performance, Jakub Osiński, Michał Pranke, Paweł Tański (red.), Toruń 2019.


Kultura studencka: z badań folklorystycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, Violetta Wróblewska (red.), Toruń 2015.


Kultura rocka 3. Tradycje, poszukiwania, kontynuacje, Jakub Osiński, Michał Pranke, Paweł Tański (red.), Toruń 2019.


Kultura wsi w egodokumentach, Hubert Czachowski, Violetta Wróblewska (red.), Toruń 2016.


Królestwo: świat wartości i antywartości w dawnych literaturach romańskich, Anna Gęsicka (red.), Toruń 2010.


La visione poliprospettica del viaggio in cerca delle identità perdute, Cezary Bronowski Karol Karp (red.), Toruń 2014.


Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych, Małgorzata Gębka-Wolak, Joanna Kamper-Warejko, Andrzej Moroz (red.), Toruń 2014.


Listy do redaktorów “Wiadomości”. Zygmunt Haupt, Wacław Lewandowski (red.), Toruń 2014.


Listy o miłości. Aristainetos, z języka greckiego przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył Marian Szarmach, Toruń 2019.


Literary and cultural forays into the contemporary, Katarzyna Więckowska, Grzegorz Koneczniak (eds.), Frankfurt 2017.


Literatura od kuchni: w kręgu dawnej kultury krajów romańskich, Anna Gęsicka (red.), Toruń 2017.


Maiuscula linguistica : studia in honorem professori Matthiae Grochowski sextuagesimo quinto dedicata, Andrzej Moroz, Piotr Sobotka, Magdalena Żabowska (red.), Warszawa 2014.


Mąż z biletem powrotnym Enrique Jardiela Ponceli, Cezary Bronowski (wstęp i przekład), Toruń 2016.


Meandry skamandrytów, Włodzimierz Appel (red.), Toruń 2011.


Między nami a światłem: Bóg i świat w twórczości Zbigniewa Herberta, Grażyna Halkiewicz-Sojak, Józef Maria Ruszar, Radosław Sioma, Toruń 2012.


Między Wschodem a Zachodem. W poszukiwaniu źródeł i inspiracji, Adam Bednarczyk, Magdalena Kubarek, Maciej Szatkowski (red.), Toruń 2016.


Migranci wbrew swej woli:  adaptacja zesłanych powstańców styczniowych na Syberii Zachodniej / Swietłana Mulina, przełożyli Marta Głuszkowska, Michał Głuszkowski, Warszawa 2017.


Nauki ścisłe a filozofia i inne pisma filozoficzne (1933-1939) / Stanisław Ignacy Witkiewicz; Maciej Dombrowski, Magdalena Bizior-Dombrowska (oprac.), Warszawa 2014.


Netlor. Wiedza cyfrowych tubylców, Piotr Grochowski (red.), Toruń 2013.


Nie tylko Lem. Fantastyka współczesna, Maciej Wróblewski (red.), Toruń 2017.


Niuanse wyobcowania. Diaspora i tematyka polska w Kanadzie, Anna Branach-Kallas (red.), Toruń 2014.


Norwidowski świat rzeczy, Paulina Abriszewska, Grażyna Halkiewicz-Sojak, Izabela Dobrzeniecka, Dominika Wojtasińska (red.), Toruń 2018.


Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego III, Emilia Kubicka, Aleksandra Walkiewicz (red.), Toruń 2015.


Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV, Emilia Kubicka, Małgorzata Berend, Michalina Rittner (red.), Toruń 2017.


Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego V, Emilia Kubicka, Małgorzata Berend, Aleksandra Walkiewicz (red.), Toruń 2020.


O atletyce. Filostratos Flawiusz, Marian Szarmach (tłum.), Toruń 2013.


O inwencji retorycznej : De invention / Marcus Tullius Cicero,  przekł. z j. łac. Karolina Ekes; wstęp i przypisy Bartosz Awianowicz, Warszawa 2013.


O kondycji człowieka w polskiej literaturze najnowszej, Damian Kaja, Maciej Wróblewski (red.), Toruń 2014.


O mówcy / Marek Tulliusz Cyceron,  przeł., wstępem i komentarzami opatrzył Bartosz Awianowicz, Toruń 2010.


O tym nie wolno mówić… Zagłada Żydów w opowieściach wspomnieniowych ze zbiorów Dionizjusza Czubali, Dionizjusz Czubala, Piotr Grochowski (red.), Toruń 2019.


Obrazy dookoła świata. Postrzeganie i prezentowanie kultur w dobie transkulturowości, Joanna Bielska-Krawczyk, Sylwia Kołos, Magdalena Mateja (red.), Toruń 2013.


Od Lema do Sienkiewicza (z Ingardenem w tle). Prace literaturoznawcze ofiarowane profesorowi Andrzejowi Stoffowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Marzenna Cyzman, Anna Skubaczewska-Pniewska, Dariusz Brzostek (red.), Toruń 2017.


Odczuwanie religii u Leconte de Lisle’a / Henryk Elzenberg; Patrycja Bobowska-Nastarzewska (tłum.), Toruń 2013.


Orient w literaturze. Literatura w Oriencie. Spotkania. Tom 1, Adam Bednarczyk, Magdalena Kubarek, Maciej Szatkowski (red.), Toruń 2014.


Orient i literatura. Między tradycją a nowoczesnością. Tom 2, Adam Bednarczyk, Magdalena Kubarek, Maciej Szatkowski (red.), Toruń 2015.


Oświecenie nieoświeconeczłowiek, natura i magia, Danuta Kowalewska, Agata Roćko, Filip Wolański (red.), Toruń 2018.


Państwo, naród, tożsamość w dyskursach kulturowych Kanady, Mirosława Buchholtz, Eugenia Sojka (red.), Kraków 2010.


Paralele: folklor – literatura – kultura, Piotr Grochowski, Adrian Mianecki (red.), Toruń 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016.


Pierwsza wojna i (nie)pokój, Anna Branach-Kallas, Piotr Sadkowski (red.), Toruń 2018.


Polski teatr alternatywny po 1989 roku : z perspektywy Akademickich/Alternatywnych Spotkań Teatralnych Klamra, Artur Duda, Emilia Adamiszyn, Bartłomiej Oleszek (red.), Toruń 2012.


Potworna wiedza. Horror w badaniach kulturowych, Dariusz Brzostek, Aldona Kobus, Miłosz Markocki (red.), Toruń 2016.


Powieść dziś. Teorie, tradycje, interpretacje, Anna Skubaczewska-Pniewska, Marcin Wołk (red.), Toruń 2019.


Pożytki z porównania, Adam F. Kola, Marcin Wołk (red.), Toruń 2015.


Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza wobec tradycji kultury polskiej i europejskiej: próba nowego spojrzenia:  praca zbiorowa, Marii Kalinowskiej, Jarosława Ławskiego i Magdaleny Bizior-Dombrowskiej (red.), Warszawa 2011.


Problematyka tekstu głosowo interpretowanego. 3, Władysław Sawrycki, Paweł Tański, Damian Kaja, Elżbieta Kruszyńska (red.), Toruń 2010.


Re-imagining the First World War: new perspectives in Anglophone literature and culture, Anna Branach-Kallas, Nelly Strehlau (ed.), Newcastle 2015.


(Re)wizje historii w dyskursie i literaturze, Dorota Guttfeld, Agnieszka Sowińska, Monika Linke-Ratuszny (red.), Toruń 2014.


(Re)visions of history in language and fiction, Dorota Guttfeld, Monika Linke, Agnieszka Sowińska (eds.), Newcastle  2012.


Rensheng dang’an : bolan dangdai xiju jia ju zuo xuan, wybór i oprac. Artur Duda, Pekin 2020.


Rethinking Orient: in search of sources and inspirations, Adam Bednarczyk, Magdalena Kubarek, Maciej Szatkowski (eds.), Frankfurt 2017.


Rękopis z Czombrowa. Filomacki przekład Koranu – edycja i studium historyczno-filologiczne zabytku, Joanna Kulwicka-Kamińska, Czesław Łapicz (red.), Toruń 2019.


Reżyserzy “Kontaktu”, Artur Duda, Marzenna Wiśniewska, Toruń 2018.


Romantyczne współpoetyzowanie. Wybór listów Zygmunta Krasińskiego i Henryka Reeve’a, t. 1-2, Agnieszka Markuszewska (wybór, wstęp i opracowanie edytorskie), Toruń 2018.


Rosja w dialogu kultur, tom 1, Katarzyna Dembska, Michał Głuszkowski (red.), Toruń 2015.


Rosja w dialogu kultur, tom 2, Bożena Żejmo (red.), Toruń 2015.


Sandhi w językach słowiańskich, Anna Cychnerska (red.), Toruń 2013.


Sandhi w językach słowiańskich 2, Anna Cychnerska, Irena Sawicka (red.), Warszawa 2016.


Sens i konwencje w języku : studia dedykowane profesorowi Maciejowi Grochowskiemu, Adam Dobaczewski, Andrzej Moroz, Piotr Sobotka, Toruń 2018.


Sienkiewicz dzisiaj: formy (nie)obecności:  praca zbiorowa, Bogdan Burdziej, Ewa Owczarz (red.), Toruń 2010.


Skrupuł bez skrupułu w Polsce, albo oświecenie grzechów narodowi naszemu polskiemu zwyczajniejszych, a za grzechy nie mianych : traktat po prostu grzechy roztrząsający, na rozdziały podzielony, przez pewnego Polaka temiż grzechami grzesznego, ale żałującego, na poprawę swoję i ludzką podany / Jan Stanisław Jabłonowski, wstęp Jarosław Porazinski, oprac. Bartosz Awianowicz i Jarosław Porazinski, Toruń 2013.


Słowiańskie wyspy językowe i kulturowe, Ewa Nowicka, Michał Głuszkowski (red.), Toruń 2013.


Słownik polskiej bajki ludowej, t. 1–3, Violetta Wróblewska (red.), Toruń 2018.


Słownik polskiej krytyki literackiej 1764–1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje, t. 1–2, Józef Bachórz. Grażyna Borkowska, Teresa Kostkiewiczowa, Magdalena Rudkowska, Mirosław Strzyżewski (red.), Toruń 2016.


Słownik tematyczny polsko-hiszpańsko-włoski, Aneta Pawlak (red.), Toruń 2018.


Spotkania w przestrzeni idei, słów, obrazów: księga pamiątkowa dedykowana prof. dr hab. Zofii Mocarskiej-Tycowej, Joanna Bielska-Krawczyk, Krzysztof Ćwikliński, Sylwia Kołos (red.), Toruń 2012.


Sprache und Identität: philologische Einblicke, Edyta Grotek, Katarzyna Norkowska (hg.), Berlin 2016.


Staroobrzędowcy za granicą. 2: Historia, religia, język, kultura, Dorota Paśko-Koneczniak, Magdalena Ziółkowska-Mówka, Michał Głuszkowski, Stefan Grzybowski, Toruń 2014.


Staroobrzędowcy za granicą, Michał Głuszkowski, Stefan Grzybowski, Toruń 2010.


States, international organizations and strategic partnerships, Lucyna Czechowska, Andriy Tyushka, Agata Domachowska, Karolina Gawron-Tabor, Joanna Piechowiak-Lamparska (eds.), Cheltenham 2019.


System – tekst – człowiek. Studia nad dawnymi i współczesnymi językami słowiańskimi, Małgorzata Gębka-Wolak, Joanna Kamper-Warejko, Iwona Kaproń-Charzyńska (red.), Toruń 2016.


Sztuka dziecięca i młodzieżowa a nowe media, Maciej Wróblewski, Elżbieta Kruszyńska, Aleksandra Szwagrzyk (red.), Toruń 2015.


Sztuka Indonezji. Ciągłość, zmiana, inspiracje, Rafał Beszterda, Renata Lesner-Szwarc, Maria Szymańska-Ilnata (red.), Toruń 2018.


Śmierć króla Artura : na podstawie “Le morte d’Artur” Thomasa Malory’ego / Peter Ackroyd, przeł. i opatrzyła posł. Dorota Guttfeld, Poznań 2012.


Świat idei i lektur – twórczość Karola Irzykowskiego, Hanna Ratuszna (red.), Toruń 2016.


Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym. Prace dedykowane Profesorowi Czesławowi Łapiczowi. Tom 1: Księgi wyznawców islamu. Kitabistyka, Monika Krajewska, Joanna Kulwicka-Kamińska, Arleta Szulc (red.), Toruń 2016.


Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym. Prace dedykowane Profesorowi Czesławowi Łapiczowi. Tom 2: Księgi wyznawców judaizmu i islamu. Historia – Socjologia – Sztuka, Monika Krajewska, Joanna Kulwicka-Kamińska, Arleta Szulc (red.), Toruń 2016.


Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym. Prace dedykowane Profesorowi Czesławowi Łapiczowi. Tom 3: Słowiańscy chrześcijanie Wschodu i Zachodu. Język – Dialekt – Piśmiennictwo, Monika Krajewska, Joanna Kulwicka-Kamińska, Arleta Szulc (red.), Toruń 2016.


Tatarskie dziedzictwo kulturowe. T. 1: Rękopiśmienne księgi religijne : 50 lat kitabistyki, Joanna Kulwicka-Kamińska, Czesław Łapicz, Galina Miškinienė (red.), Toruń 2018.


Tatarskie dziedzictwo kulturowe. T. 2: Historia, literatura, sztuka, Joanna Kulwicka-Kamińska, Czesław Łapicz, Galina Miškinienė (red.), Toruń 2018.


Tatarzy Wielkiego Księstwa Litewskiego w historii, języku i kulturze, Joanna Kulwicka-Kamińska, Czesław Łapicz (red.), Toruń 2013.


Teatr i dramat dla dzieci i młodzieży, Marzenna Wiśniewska, Maciej Wróblewski (red.), Toruń 2016.


Teatr wśród mediów, Artur Duda, Marzenna Wiśniewska, Bartłomiej Oleszek (red.), Toruń 2015.


Tefsir Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego: teoria i praktyka badawcza, Joanna Kulwicka-Kamińska, Czesław Łapicz (red.), Toruń 2015.


Teksty wybrane / Teresa Friedel, wybór, wstęp i oprac. Joanna Kamper-Warejko, Toruń 2013.


Teoria literatury w świetle językoznawstwa: zbiór studiów, Marzenna Cyzman, Anna Skubaczewska-Pniewska (red.), Toruń 2011.


The visual and the verbal in film, drama, literature and biography, Mirosława Buchholtz, Grzegorz Koneczniak (eds), Frankfurt 2012.


Toruń tam i z powrotem: szkice z antropologii miasta, Artur Trapszyc, Violetta Wróblewska (red.), Toruń 2011.


Toruńskie Studia Antropologiczne. T. 2, Violetta Wróblewska i Wojciech Olszewski (red.), Toruń 2013.


Toruńskie Studia Antropologiczne. T. 1, Violetta Wróblewska i Wojciech Olszewski (red.), Toruń 2013.


Traditional Orient, modern Orient: literary studies, Adam Bednarczyk, Magdalena Kubarek, Maciej Szatkowski (red.), Toruń 2015.


Trzy mowy gratulacyjne z okazji zwycięstwa nad Moskwicinami / Andrzej Patrycy Nidecki, oprac. Bartosz Awianowicz, Warszawa 2016.


Urlich von Wilamowitz-Moellendorff i jego mała ojczyzna : w osiemdziesiątą rocznicę śmierci wielkiego Kujawianina, Włodzimierz Appel (red.), Srzelno 2013.


Unita, d’Italia. Letteratura lingua cultura didattica, Karol Karp (red.), Toruń 2013.


Verba et imagines Iaponiae. Księga dedykowana pamięci Profesora Romana S. Ingardena (1920-2011). Nowe trendy i kierunki badań w polskiej japonistyce w 5. rocznicę powołania studiów japonistycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Adam Bednarczyk, Marcelina Leśniczak, Wojciech Nowak (red.), Toruń 2014.


W cieniu przodków. Obrzędy społeczności Indonezji i Birmy, Adrian Mianecki (red.), Toruń 2013.


Wielka Wojna, Anna Branach-Kallas (red.), Warszawa 2018.


Wiktor Gomulicki znany i nieznany, Bogdana Burdzieja i Andrzeja Stoffa (red.), Toruń 2012.


Witkacy: piekło edytora, Magdaleny Bizior-Dombrowskiej (red.), Toruń 2016.


Wo seit jeher zwei Herzen schlagen: Toruń/Thorn als Gegenstand germanistischer Untersuchungen, Edyta Grotek (hrsg.), Toruń 2014.


World War I from local perspectives: history, literature and visual arts : Austria, Britain, Croatia, France, Germany, Ireland, Israel, Italy, Poland and the United States, Mirosława Buchholtz, Grzegorz Koneczniak (eds.), Frankfurt 2015.


Wspomnienia z czasu wojny 1939-1945 : Bydgoszcz, Horodło, Grudziądz / Maria Daniel; wstęp i oprac. Aleksandra Burdziej, Toruń 2017.


Współczesne badania nad folklorem i literaturą rosyjską. 30 lat toruńskiej rusycystyki, Bożena Żejmo, Iwona Rzepnikowska (red.), Toruń 2017.


Współczesne badania nad językiem rosyjskim i jego odmianami, Katarzyna Dembska, Dorota Paśko-Koneczniak (red.), Toruń 2017.


Współczesny teatr i film wobec wyzwań nowych mediów, Bartłomiej Oleszek, Marzenna Wiśniewska (red.), Toruń 2015.


Współdziałanie podsystemów w strukturze języka. Frajzyngier, Zygmunt i Erin Shay, Piotr Sobotka (tłum.), Warszawa 2013.


Z bliska i z daleka. Język polski w badaniach językoznawców lwowskich i toruńskich, Małgorzata Gębka-Wolak, Ałła Krawczuk (red.), Toruń  2019.


Z ojczyzny do obczyzny: doświadczenia uchodźstwa polskiego, Rafał Kleśta-Nawrocki, Marcin Lutomierski, Artur Trapszyc (red.), Toruń 2019.


Z Torunia. Teksty miejscem zainspirowane, Anna Nadolska-Styczyńska (red.), Toruń 2016.


Za kulisami:  toruńskie spotkania wokół dramatu: edycja pierwsza, Barbary Bibik, Moniki Krajewskiej (red.), Toruń 2020.


Za miedzę, za morze, w zaświaty…: kulturowe wymiary podróżowania, Wojciech Olszewski, Violetta Wróblewska (red.), Wrocław 2012.


Zygmunt Haupt. Z Roksolanii. Opowiadania, eseje, reportaże, publicystyka, warianty, fragmenty (1935–1975), Aleksander Madyda (oprac.), Toruń 2018.


Zygmunt Krasiński: dylematy egzystencji – problemy biografii, Magdaleny Bizior-Dombrowskiej (red.), Toruń 2014.


Zygmunt Krasiński “Dzieła zebrane”. Nowe wydanie, t. 1-8 (12 woluminów), Mirosław Strzyżewski (red.), Toruń 2017.


Zygmunt Krasiński “Nie-Boska komedia”. Wydanie krytyczne pierwodruku z 1835 roku, Magdalena Bizior-Dombrowska (oprac.), Toruń 2015.


Zygmunt Krasiński. Varia tekstowe i tekstologiczne, Mirosław Strzyżewski (red.), Toruń 2016.


Zygmunt Krasiński: życie czy literatura?, Agnieszka Markuszewska (red.), Toruń 2019.