Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Publikacje pracowników


MONOGRAFIE NAUKOWE


Małgorzata Gębka-Wolak, Iwona Kaproń-Charzyńska, Joanna Kamper-Warejko, Ucz się z nami! Czytaj i pisz! Zestaw materiałów do nauki czytania i pisania. Część 1: Poznaję litery, Toruń 2024. 


Małgorzata Gębka-Wolak, Iwona Kaproń-Charzyńska, Joanna Kamper-Warejko, Ucz się z nami! Czytaj i pisz! Zestaw materiałów do nauki czytania i pisania. Część 2: Już czytam i piszę, Toruń 2024. 


Małgorzata Lisecka, Głos, ciało, scena. Afektywność teatru operowego we francusko-włoskim dyskursie słownikowym 1768–1826, Toruń 2023.


Przemysław Sztafiej, Afrykański Inny w Japonii. Reprezentacja subsaharyjskich Afrykanów w podręcznikach geograficznych w latach 1868–1945, Toruń 2023.


Mirosława Buchholtz, Dorota Guttfeld, Ernest Hemingway in Interview and Translation, Cham 2022.


Natalia Chodorowska-Jackiewicz, An der Schnittstelle zwischen Raum und Zeit. Die Semantisierung von Ermland und Masuren in der deutschen und polnischen Literatur nach 1945, Toruń 2022.


Małgorzata Gębka-Wolak, Aleksandra Walkiewicz, Wszystko w porządku. Szyk języka polskiego. Reguły i ćwiczenia dla obcokrajowców, Toruń 2022.


Grzegorz Koneczniak, Building (in) the Promised Land: postcolonial biblical readings of contemporary Irish drama (2000–2015), Berlin 2022.


Jakub Kłeczek, Performans cyfrowy – historycznomedialne przemiany, Toruń 2022.


Emilia Kubicka, Adwerbialia w przekładzie. Polskie konstrukcje quasi-narzędnikowe w świetle ich niemieckich odpowiedników przekładowych, Toruń 2022.


Hanna Kupś, Kamil Burkiewicz, Polskie nazwy miejscowe w języku chińskim. Kontekst historyczno-kulturowy, metodologia przekładu i słownik, Toruń 2022.


Olga Kutzner, Czy to jest człowiek (Se questo è un uomo) di Primo Levi e Dymy Birkenau (Il fumo di Birkenau) di Liana Millu in Polonia. Confronto e analisi delle traduzioni, Toruń 2022.


Paulina Rosalska, Razem, osobno czy w pojedynkę? Relacje między przysłówkami kolektywnymi a przysłówkami syngulatywnymi i dystrybutywnymi we współczesnym języku polskim, Toruń 2022.


Małgorzata Sobczyk, Krew kobieca w religiach i folklorze Japonii: konteksty „Sutry krwawego jeziora”, Toruń 2022.


Nikola Topuzov, Ianka Mihaylova, Bułgaria e małka no hubaba. Część 3, Toruń 2022.


Marzenna Wiśniewska, Archipelag indywidualności. Solowe teatry performerów współdziałających z materią, Toruń 2022.


Sebastian Żurowski, Między teorią leksykologii a praktyką leksykografii. Szkice leksykologiczne, Toruń 2022.


Izabela Duraj-Nowosielska, Chcąc − nie chcąc? Intencjonalność działania w wyrażeniach języka polskiego. Wprowadzenie do tematyki. Klasa jednostek wartościujących, Toruń 2021.


Jarosław Hetman, David Foster Wallace, Warszawa 2021.


Aldona Kobus, Autorstwo. Urynkowienie literatury i fantazmat podmiotu autorskiego, Toruń 2021.


Rafał Moczkodan, Uchwały Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie – stosunek emigracji do kraju, Poznań 2021.


Krzysztof Obremski, Teksty niepoprawne. Literatura – polityka – religia, Toruń 2021.


Paweł Tański, Głosy i performanse tekstów. Literatura – piosenki – ciało, Toruń 2021.


Justyna Tuszyńska, Dlaczego literaturoznawcy c(z)ytują kryminały?, Toruń 2021.


Joanna Walewska-Choptiany, Cyfrowa dekada. Związki sztuki i technologii w latach 1960–1975, Toruń 2021.


Maciej Wróblewski, „… a małe dzieci do ognia wrzucali”. Antologia wypracowań szkolnych (1945–1946) na temat II wojny światowej, Toruń 2021.


Cezary Bronowski, El viaje intercultural entre Italia y España a través del teatro del siglo XX, Toruń 2020.


Dariusz Brzostek, Wola nie-wiedzy. Horror postmodernistyczny czy groza późnej nowoczesności?, Toruń 2020.


Artur Duda, Teatr w Toruniu 1904–1944. Opowieść performatyczna, Toruń 2020.


Rafał Kleśta-Nawrocki, Demokratyzacja kultury współczesnej. Między teoriami a praktykami, Toruń 2020.


Anna Kościołek, Andrzeja Murawjowa peregrynacje do kolebek chrześcijaństwa (Jerozolima, Rzym, Kijów), Toruń 2020.


Wacław Lewandowski, Poeta niemodny. O twórczości poetyckiej Jana Lechonia, Kraków 2020.


Viara Maldjieva, Anna Cychnerska, Artur Karasiński, Tomasz CychnerskiA comparative study of word-formation in Balkan languages, Toruń 2020.


Irena Matczyńska, Język rosyjski dla Polaków. Część 2, Toruń 2020.


Katarzyna Norkowska, Autobiographisches Schreiben nach 1989. Generationelle Verortung in Texten ostdeutscher Autorinnen und Autoren, Berlin 2020.


Filip Olkiewicz, Lech Zieliński (oprac., wstęp), Niewidoczna chronologia myśli: trzy wywiady z Panajotisem Kondylisem, Toruń 2020.


Magdalena Rewerenda, Performatywne archiwum teatru. Konsekwencje „Nie-Boskiej komedii. Szczątków” Olivera Frljicia, Toruń 2020.


Mirosław Strzyżewski, Existence, Aesthetics, Criticism. Studies in Polish Romanticism, Toruń 2020.


Rafał Toczko, Crimen obicere: forensic rhetoric and Augustine’s anti-donatist correspondence, Göttingen 2020.


Leszek Żyliński, Zmienne pola dialogu: rzecz o Polakach i Niemcach, Toruń 2020.


Bartosz Awianowicz, Gramatyka monet rzymskich okresu republiki i cesarstwa. Tom 1: Kompendium tytulatur i datowania, Toruń 2019.


Adam Bednarczyk, W świecie opowieści i snów. Wokół „Pamiętnika z Sarashiny” córki Sugawary Takasuego, Toruń 2019.


Agata Domachowska, Proces budowania narodu czarnogórskiego w latach 1991-2018 : geneza i uwarunkowania, Toruń 2019.


Małgorzata Gębka-Wolak, Andrzej Moroz, Jednostka tekstu prawnego w ujęciu teoretycznym i praktycznym, Toruń 2019.


Joanna Golonka, Barabara Komenda-Earle, Lech Zieliński, Docendo discimus: Wörter, Sätze, Grammatik : Professor Ryszard Lipczuk zum 70. Geburtstag gewidmet, Hamburg 2019.


Tomasz Kalniuk, Drogi i miejsca religijności ludowej. Antropologiczne studium nowych ośrodków kultu we współczesnej Polsce (Strachocina, Stryszawa, Sokółka i Legnica), Toruń 2019.


Viara Maldjieva, Językowe szaty duchowości, Toruń 2019.


Katarzyna Marak, Miłosz Markocki, Dariusz Brzostek, Gameplay, emotions and narrative : independent games experienced, Pittsburgh 2019.


Irena Matczyńska, Język rosyjski dla Polaków. Część 1, Toruń 2019.


Irena Matczyńska, Wielojęzyczny słownik najważniejszych terminów lekkoatletycznych, Toruń 2019.


Przemysław Nehring (przekł.), O świętym dziewictwie – święty Augustyn, Kraków 2019.


Marian Szarmach (tł. z języka greckiego, wstęp i komentarz), Listy o miłości. Aristainetos, Toruń 2019.


Magdalena Tosik, La interculturalidad en la traducción de la novela negra. El caso de la serie Carvalho de Manuel Vázquez Montalbán, Toruń 2019.


Maciej Wróblewski, Doświadczanie dzieciństwa. Studium z antropologii literatury, Toruń 2019.


Leszek Żyliński, Tropy. Fragmenty i zapiski, Toruń 2019.


Przemysław Żywiczyński, Sławomir Wacewicz, The evolution of language: towards gestural hypotheses, Frankfurt 2019.


Paulina Abriszewska, Ciało w literaturze, literackie, literatury. Trzy studia o romantyzmie, Toruń 2018.


Anna Branach-Kallas, Piotr Sadkowski, Comparing grief in French, British and Canadian Great War fiction (1977-2014), Leiden 2018.


Aleksandra Burdziej, Utracony Heimat. Pamięć rodzinna a tożsamość „niemieckich wnuków” we współczesnej prozie niemieckiej, Toruń 2018.


Adam Dobaczewski, Powtórzenie jako zjawisko tekstowe i systemowe. Repetycje, reduplikacje i quasi-tautologie w języku polskim, Toruń 2018.


Adam Dobaczewski, Piotr Sobotka, Sebastian Żurowski, Słownik reduplikacji i powtórzeń polskich. Od zleksykalizowanych podwojeń do regularnych układów repetycyjnych, Toruń 2018.


Grażyna Halkiewicz-Sojak (oprac.), Dwa męczeństwa: legenda / Cyprian Norwid, Toruń 2018.


Aldona Kobus, Fandom. Fanowskie modele odbioru, Toruń 2018.


Adam F. Kola, Socjalistyczny postkolonializm. Rekonsolidacja pamięci, Toruń 2018.


Sylwia Kołos, Film biograficzny – gatunek progresywny: geneza, genologia, strategie narracyjne, Toruń 2018.


Joanna Książek, Stamtąd – tu. Obrazy tożsamości kazachstańskich Polaków w kontekście repatriacji, Toruń 2018.


Joanna Kulwicka-Kamińska, Dialogue of scriptures : the Tatar tefsir in the context of Biblical and Qur’anic interpretations, Berlin 2018.


Aleksander Madyda (oprac.), Zygmunt Haupt. Z Roksolanii. Opowiadania, eseje, reportaże, publicystyka, warianty, fragmenty (1935–1975), Toruń 2018.


Agnieszka Markuszewska (wybór, wstęp i oprac. edytorskie), Romantyczne współpoetyzowanie. Wybór listów Zygmunta Krasińskiego i Henryka Reeve’a, t. 1-2, Toruń 2018.


Hanna Ratuszna, Cień Hamleta – tropy szekspirowskie w literaturze przełomu XIX i XX wieku, Toruń 2018.


Irena Sawicka, Anna Cychnerska, Mestoto na makedonskata fonetika vo ramkite na slovenskiot i na balkanskiot jazičen svet, Skopje 2018.


Karolina Sikorska, “Kobiece” gatunki telewizyjne. Geneza i kulturowe przeobrażenia, Toruń 2018.


Marcin Skibicki, Od Rouchona do Cappiella. Złoty wiek francuskiego plakatu reklamowego, Toruń 2018.


Sławomir Sojak (edycja); Rafał Toczko, Genowefa Malicka (tłum.), Dialog o szachownicy czyli O Urzędzie Skarbu w średniowiecznej Anglii. Richard Fitz Nigel, Toruń 2018.


Krzysztof Trojanowski, Świnie w kinie? Film w okupowanej Polsce, Warszawa 2018.


Piotr Zemszał, Kultura – ideologia – metafora. Metaforyczne dychotomie związane z kategoriami SWOICH i OBCYCH w ideologicznym subdyskursie o kulturze w ZSRR w latach 1953–1957, Toruń 2018.


Przemysław Żywiczyński, Language origins: from mythology to science, Berlin 2018.


Włodzimierz Appel, Zagadka syren. Filologa peregrynacje od antyku po współczesność, Toruń 2017.


Magdalena Bizior-Dombrowska (oprac.), Dramaty 1 i 2 / Zygmunt Krasiński, Toruń 2017.


Agata Domachowska, Od reminiscencji do realizacji “wielkiej idei”? Działalność polityczna Albańczyków na Bałkanach na przełomie XX i XXI wieku, Toruń 2017.


Artur Duda, Reżyserskie strategie inscenizacji dzieła literackiego, Toruń 2017.


Monika Krajewska, Oswoić słowo. Komentarze w północnych książkach Mariusza Wilka i ich rosyjskich przekładach, Toruń 2017.


Elżbieta Kruszyńska, Między zabawą a dydaktyką. Literacka twórczość Adama Bahdaja dla dzieci i młodzieży, Toruń 2017.


Wacław Lewandowski, Oswoić wyspy. Wielka Brytania i Brytyjczycy w piśmiennictwie polskiego wychodźstwa wojennego i drugiej emigracji, Toruń 2017.


Magdalena Lewicka, Świat islamu, Europa i reformy. Prolegomena Hayr ad-Dīna at-Tūnusīego, Toruń 2017.


Agnieszka Markuszewska, Poetyckie światy romantyków. O młodzieńczej korespondencji Zygmunta Krasińskiego i Henryka Reeve’a, Toruń 2017.


Agnieszka Markuszewska (oprac. edytorskie), Proza poetycka. 1. Zygmunt Krasiński, Toruń 2017.


Agnieszka Markuszewska (oprac. edytorskie), Proza poetycka. 2. Zygmunt Krasiński, Toruń 2017.


Agnieszka Markuszewska (oprac. edytorskie), Proza poetycka. 3. Zygmunt Krasiński, Toruń 2017.


Rafał Moczkodan (przygot. do druku i wstęp), Listy do redaktorów “Wiadomości”. Jerzy Pietrkiewicz, Toruń 2017.


Hanna Ratuszna, Okruchy melancholii. Przybyszewski i inni – o literaturze i sztuce Młodej Polski, Toruń 2017.


Radosław Sioma, Krzesło i zmięta serweta: szkice o poezji Zbigniewa Herberta, Kraków 2017.


Mirosław Strzyżewski (oprac. edytorskie), Barbara Linsztet, Magdalena Rajewska (współpr.), Władysław Herman i dwór jego: powieść historyczna z dziejów narodowych XI wieku / Zygmunt Krasiński, Toruń 2017.


Bożena Żejmo, Płaczący Ezop. Życie i twórczość Wsiewołoda Garszyna, Toruń 2017.


Paula Reyes Álvarez Bernárdez, La formación del profesorado de ELE en evaluación auténtica de competencias, Madrid 2016.


Bartosz Awianowicz (oprac.), Trzy mowy gratulacyjne z okazji zwycięstwa nad Moskwicinami / Andrzej Patrycy Nidecki, Warszawa 2016.


Barbara Bibik, “Translatoris vestigia”. Projekcje inscenizacyjne wybranych polskich tłumaczy “Orestei” Ajschylosa, Toruń 2016.


Magdalena Bizior-Dombrowska, Romantyczna nuda. Wielka nostalgia za niczym, Toruń 2016.


Paweł Bohuszewicz, Od “romansu” do powieści. Studia o polskiej literaturze narracyjnej (druga połowa XVII wieku-pierwsza połowa XIX wieku), Toruń 2016.


Piotr Grochowski, Jarmark tradycji. Studia i szkice folklorystyczne, Toruń 2016.


Joanna Kamper-Warejko, Słownictwo botaniczne w polskim tłumaczeniu “Ksiąg o gospodarstwie” (1571) Piotra Krescencjusza na tle epoki, Toruń 2016.


Iwona Kaproń-Charzyńska, Joanna Kamper-Warejko, Kształtowanie się systemu językowego w zakresie kategorii przypadka rzeczowników u dzieci 5- i 6-letnich, Roma 2016.


Karol Karp, Viaggio, cultura e identità : la produzione migrante di Artur Spanjolli, Toruń 2016.


Grzegorz Koneczniak, Prompting in/ex/Tensions of the Manuscript. Literary and Editorial Approaches to Selected Early Play Scripts of the Abbey Theatre, Toruń 2016.


Małgorzata Lisecka, Staropolska melopoesis. Słowo i muzyka w poezji polskiej 1600-1750 wobec refleksji teoretycznej, Toruń 2016.


Katarzyna Marak, Miłosz Markocki, Aspekty funkcjonowania gier cyfrowych we współczesnej kulturze. Studia przypadków, Toruń 2016.


Dorota Paśko-Koneczniak, Słownik zapożyczeń polskich w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców z regionu suwalsko-augustowskiego, Toruń 2016.


Małgorzata Sobczyk, Studium nad Kirishitan shomono (dawnej własności Higashiego Tojiro;) ze szczególnym uwzględnieniem związków z kaznodziejstwem, Toruń 2016.


Mirosław Strzyżewski, Music and Infinity. Studies in Polish Romanticism, Toruń 2016.


Paweł Tański, Nowe sytuacje polskiego rocka: teksty, głosy, interpretacje, Poznań 2016.


Rafał Toczko (przekł., wstęp i oprac.), Żywoty galijskie: Żywot św. Germana z Auxerre; Żywot św. Genowefy z Paryża, Kraków 2016.


Tomasz Waszak, Leszek Żyliński (wybór, wstęp i oprac.), Wokół romantyzmu, Poznań 2016.


Piotr Zemszał, Ojciec, wódz, nauczyciel. Nominacje językowe dotyczące Stalina w sowieckim dyskursie ideologicznym w okresie powojennym, Toruń 2016.


Magdalena Bizior-Dombrowska (oprac.), Zygmunt Krasiński “Nie-Boska komedia”. Wydanie krytyczne pierwodruku z 1835 roku, Toruń 2015.


Marzenna Cyzman, Nieznośna płynność rzeczy. Dyskurs, retoryka, interpretacja w nie-dualizującym sposobie mówienia, Toruń 2015.


Jarosław Hetman, Ekphrastic conceptualism in postmodern British and American novels : Don DeLillo, Paul Auster and Tom McCarthy, Frankfurt 2015.


Emilia Kubicka, Przysłówki reprezentujące pojęcie “granicy” we współczesnym języku polskim, Toruń 2015.


Aleksander Madyda, Od filologii do antropologii. Szkice, Toruń 2015.


Viara Maldjieva, Praktyczna gramatyka języka bułgarskiego dla Polaków, Toruń 2015.


Katarzyna Marak,  Japanese and American horror: a comparative study of film, fiction, graphic novels and video games, Jefferson 2015.


Rafał Moczkodan (oprac.), Wybór pism krytycznych i korespondencji z lat 1946-1969. Michał Chmielowiec, Toruń 2015.


Mirosława Radowska-Lisak, Między oralnością a literackością. Proza wiejska Adolfa Dygasińskiego, Toruń 2015.


Krzysztof Obremski, Ciało, płeć, kultura, Toruń 2015.


Jerzy Smulski, Rozmaitości socrealistyczne (i nie tylko), Toruń 2015.


Agnieszka Sowińska, A critical search for values in George W. Bush’s State of the Union addresses, Frankfurt am Main 2015.


Monika Tokarzewska, Rettung vor Bodenlosigkeit : neues Anfangsdenken und kosmologische Metaphern bei Locke, Leibniz, Kant, Fichte, Novalis und Jean Paul, Frankfurt 2015.


Joanna Walewska, Portret artysty jako inżyniera. Twórczość Edwarda Ihnatowicza, Toruń 2015.


Maciej Wróblewski, Literatura i maszyna, Toruń 2015.


Maciej Wróblewski, Piernikowy smak życia, Toruń 2015.


Sławomir Wacewicz, Concepts as correlates of lexical labels : a cognitivist perspective,  Frankfurt 2015.


Przemysław Żywiczyński, Sławomir Wacewicz, Ewolucja języka. W stronę hipotez gesturalnych, Toruń 2015.


Anna Branach-Kallas, Uraz przetrwania. Trauma i polemika z mitem pierwszej wojny światowej w powieści kanadyjskiej, Toruń 2014.


Cezary Bronowski, Karol Karp, La visione poliprospettica del viaggio in cerca delle identita perdute, Toruń 2014.


Dariusz Brzostek, Nasłuchiwanie hałasu. Audioantropologia między ekspresją a doświadczeniem, Toruń 2014.


Jolanta Brzykcy, Ekstaza w świecie umiaru. O systemie estetycznym Władysława Chodasiewicza, Toruń 2014.


Mirosława Buchholtz, Henry James and the Art of Auto/biography, Frankfurt 2014.


Bogdan Burdziej, Izrael i krzyż. Tematy żydowskie w literaturze polskiej XIX wieku, Toruń 2014.


Maciej Dombrowski, Magdalena Bizior-Dombrowska (oprac.), Nauki ścisłe a filozofia i inne pisma filozoficzne (1933-1939) / Stanisław Ignacy Witkiewicz, Warszawa 2014.


Anna Gęsicka, Między wolą a niewolą. Problem wyboru w krótkich narracjach francuskiej literatury dwornej XII i XIII wieku, Toruń 2014.


Maciej Growski, Anna Kisiel, Magdalena Żabowska, Słownik gniazdowy partykuł polskich, Kraków 2014.


Tomasz Kalniuk, Mityczni obcy. Dzieci i starcy w polskiej kulturze ludowej przełomu XIX i XX wieku, Toruń 2014.


Iwona Kaproń-Charzyńska, Pragmatyczne aspekty słowotwórstwa. Funkcja ekspresywna i poetycka, Toruń 2014.


Viara Maldjieva, Praktyczna gramatyka języka bułgarskiego dla polskich studentów, część 2, Toruń 2014.


Aleksander Madyda (przygot. do druku i wstęp), Listy do redaktorów “Wiadomości”. Zygmunt Haupt, Toruń 2014.


Ianka Mihaylova, Nikola Topouzov, Podręcznik języka bułgarskiego dla polskich studentów, część 1, Toruń 2014.


Krzysztof Obremski, Wizerunki medialne polityków: Lech Kaczyński, Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Toruń 2014.


Dariusz Pniewski, Przywłaszczenie i strata. Romantyczne transfiguracje Jezusa, Toruń 2014.


Hanna Ratuszna, “Trwam, jestem, czuję cudnej zgody sprzeczność” – o twórczości Maryli Czerkawskiej, Toruń 2014.


Radosław Sierocki, Rafał Kleśta-Nawrocki, Jacek Kowalewski, Praktykowanie pamięci: olsztynianie – rekonesans antropologiczny, Olsztyn 2014.


Sylwia Skuza, Rosso, giallo, blu. Un’analisi etnolinguistica sui colori primari in italiano e in polacco in prospettiva sincronica e diacronica, Toruń 2014.


Nikola Topouzov, Ianka Mihaylova, Viara Maldijeva, Bułgaria e małka no hubaba. Część 1 (podręcznik) + część 2 (ćwiczenia), Toruń 2014.


Krzysztof Trojanowski, Moda w okupowanej Francji i jej polskie echa, Warszawa 2014.


Katarzyna Więckowska, Spectres of men. Masculinity, Crisis and British Literature, Toruń 2014.


Violetta Wróblewska “Od potworów do znaków pustych”. Ludowe demony w polskiej literaturze dla dzieci, Toruń 2014.


Maciej Wróblewski, Człowiek w przestrzeniach szkoły: studium antropologiczne, Toruń 2014.


Włodzimierz Zientara, Liliana Lewandowska, Dwór polski i francuski w oczach podróżnych we wczesnych czasach nowożytnych: katalog wystawy, Toruń 2014.


Leszek Żyliński, Od Prus do Europy. Szkice o tożsamości narodowej Niemców, Toruń 2014.


Bartosz Awianowicz (wstęp i przypisy), Karolina Ekes (przekł. z j. łac.), O inwencji retorycznej: De invention / Marcus Tullius Cicero, Warszawa 2013.


Adam Bednarczyk, Kinsei no eawase (Eawase in Early Modern Period Eawase), Toruń 2013.


Rafał BeszterdaThe moravian brethren and himalayan cultures: evangelisation, society, industry, New Delhi 2013.


Patrycja Bobowska-Nastarzewska (tłum.), Odczuwanie religii u Leconte de Lisle’a / Henryk Elzenberg, Toruń 2013.


Mirosława Buchholtz, The Beautiful and the Doomed: Essays on Literary Value, Frankfurt 2013.


Michał Głuszkowski, Socjologia w badaniach dwujęzyczności. Wykorzystanie teorii socjologicznych w badaniach nad bilingwizmem, Toruń 2013.


Aleksander Główczewski, Komizm w literaturze. Studia w perspektywie komunikacyjnej, Toruń 2013.


Krol Karp, Pirandello e Gombrowicz. La Presenza teatrale Pirandelliana nei drammi Gombrowicziani, Toruń 2013.


Joanna Kulwicka-Kamińska, Przekład terminologii religijnej islamu w polskich tłumaczeniach Koranu na tle biblijnej tradycji translatorycznej, Toruń 2013.


Edyta Lorek-Jezińska, Hauntology and Intertextuality in Contemporary British Drama by Women Playwrights, Toruń 2013.


Rafał Moczkodan, “Omawiacze, laurkodawcy”, publicyści i krytycy. Krytyka literacka na łamach “Wiadomości” w latach 1946-1956, Toruń 2013.


Jarosław Porazinski (wstęp, oprac.), Bartosz Awianowicz (oprac.), Skrupuł bez skrupułu w Polsce, albo oświecenie grzechów narodowi naszemu polskiemu zwyczajniejszych, a za grzechy nie mianych: traktat po prostu grzechy roztrząsający, na rozdziały podzielony, przez pewnego Polaka temiż grzechami grzesznego, ale żałującego, na poprawę swoję i ludzką podany / Jan Stanisław Jabłonowski, Toruń 2013.


Marcin Skibicki, Pragmalinguistique pour le discours publicitaire. Approche comparative franco-polonaise, Toruń 2013.


Anna Skubaczewska-Pniewska, W więzieniu systemu. Ferdynand de Saussure a teoria literatury, Toruń 2013.


Piotr Sobotka (tłum.), Współdziałanie podsystemów w strukturze języka. Frajzyngier, Zygmunt i Erin Shay, Warszawa 2013.


Witold Stefański, Studia językoznawcze, Toruń 2013.


Witold Stefański, Kilka uwag o bajkach, Toruń 2013.


Maria Adamiak, Małgorzata Klentak-Zabłocka, Iwona Kotelnicka-Grzybowska, Monika Tokarzewska, Lesenswert – Redenswert : Lesetexte mit Sprachübungen für Studenten der Germanistik, Toruń 2012.


Bartosz Awianowicz (oprac. i przeł.), Apostrofa panegiryczna / Eliasz Pielgrzymowski, Warszawa 2012.


Katarzyna Dembska, Tendencje rozwojowe polskich i rosyjskich nazw zawodowych kobiet na tle języka czeskiego, Toruń 2012.


Dorota Guttfeld, Elementy kulturowe w angielsko-polskich przekładach science fiction i fantasy, Toruń 2012.


Karol Karp, Pirandello e Gombrowicz. La Presenza teatrale Pirandelliana nei drammi Gombrowicziani, Toruń 2012.


Grzegorz Koneczniak, Zarys (post)kolonialnej historii dramatu i teatru kanadyjskiego, Toruń 2012.


Anna Korytowska, Sandhi w standardzie języka macedońskiego, Toruń 2012.


Aleksander Madyda, Haupt: , monografia, Toruń 2012.


Ireneusz Mikołajczyk (tł. z języka greckiego, wstęp i komentarz), Kassianus Bassus, Geoponika. Bizantyńska encyklopedia rolnicza,  Toruń 2012.


Krzysztof Obremski, Literatura staropolska czytana współczesną humanistyką : przymiarki metodologiczne, Toruń 2012.


Sylwia Skuza, Stereotypowy obraz kobiety w paremiach oraz frazeologii polskiej i włoskiej, Poznań 2012.


Ariadna Strugielska, Towards an integrated conceptual model of metaphorical linguistic expressions in English, Toruń 2012.


Paweł Tański, Ślad : świat poetycki Jerzego Hordyńskiego, Toruń 2012.


Rafał Toczko, Jak zostać heretykiem: przypadek Pelagiusza, Toruń 2012.


Sebastian Żurowski, Wyrażenia percepcji słuchowej w języku polskim: analiza semantyczna, Toruń 2012.


Leszek Żyliński, Europa w niemieckiej myśli XIX-XXI wieku, Toruń 2012.


Paulina Abriszewska, Literacka hermeneutyka Cypriana Norwida, Lublin 2011.


Rafał BeszterdaBracia morawscy a kultury himalajskie : ewangelizacja, społeczeństwo, gospodarka, Wrocław 2011.


Mirosława Buchholtz, Henry James i sztuka auto/biografii, Toruń 2011.


Milena Chomik, Monika Krajewska, Od nominacji do kreacji : rzecz o przekładzie neologizmów science fiction, Toruń 2011.


Katarzyna Dembska, “Słowa wykolejone” czyli o zjawisku kontaminacji we współczesnym języku rosyjskim, Łask 2011.


Artur Duda, Performans na żywo jako medium i obiekt mediatyzacji, Toruń 2011.


Małgorzata Gębka-Wolak, Pozycje składniowe frazy bezokolicznikowej we współczesnym zdaniu polskim, Toruń 2011.


Michał Głuszkowski, Socjologiczne i psychologiczne uwarunkowania dwujęzyczności staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego, Toruń 2011.


Anna Kochanowska,  La traduction des noms propres : les noms propres dans la traduction de la littérature pour enfants, Łask  2011.


Adam F. Kola, Europa w dyskursie polskim, czeskim i chorwackim: rekonfiguracje krytyczne, Toruń 2011.


Grzegorz Koneczniak, Women on stage and the decolonisation of Irelandcounter-discursiveness in the drama of the Irish literary revival (1892-1926), Toruń 2011.


Piotr Sadkowski, Récits odysséens : le thème du retour d’exil dans l’écriture migrante au Québec et en France, Toruń 2011.


Krzysztof Trojanowski, Marcel Carné – klasyk francuskiego kina, Toruń 2011.


Bartosz Awianowicz, Monety Republiki Rzymskiej: kompendium, Toruń 2010.


Bartosz Awianowicz, Język łaciński z elementami epigrafiki i numizmatyki rzymskiej, Toruń 2010.


Bartosz Awianowicz (przeł., wstęp, komentarz), O mówcy / Marek Tulliusz Cyceron, Toruń 2010.


Anna Branach-Kallas, Corporeal itineraries : body, nation, diaspora in selected Canadian fiction, Toruń 2010.


Krystyna Bojałkowska, Opis składniowy imiesłowów przysłówkowych we współczesnym języku polskim, Toruń 2010.


Katarzyna Chlewicka, “Uns ist die Kunst nur schöner Zeitvertreib” : Leben und Schaffen Susanne von Bandemers (1751-1828), Tönning 2010.


Artur Duda, Alchemia teatru, Toruń 2010.


Olivera Duškov, Anna Korytowska, Irena Sawicka, Srpski jezik. D. 2: Za napredne, Toruń 2010.


Piotr Grochowski,  Straszna zbrodnia rodzonej matki: polskie pieśni nowiniarskie na przełomie XIX i XX wieku, Toruń 2010.


Grażyna Halkiewicz-Sojak, Nawiązane ogniwo : studia o poezji Cypriana Norwida i jej kontekstach, Toruń 2011.


Anna Nadolska-Styczyńska, Pośród zabytków z odległych stron : muzealnicy i polskie etnograficzne kolekcje pozaeuropejskie, Toruń 2011.


Dorota Paśko-Koneczniak, Wpływ polszczyzny na zasób leksykalny rosyjskiej gwary staroobrzędowców na Suwalszczyźnie, Toruń 2011


Andrzej Moroz, Parenteza ze składnikiem czasownikowym we współczesnym języku polskim, Toruń 2010.


Krzysztof Obremski, Genologia i retoryka w Księdze Psalmów, Toruń 2010.


Przemysław Nehring (wstęp i przekł.), Barbara Bibik (przekł.), Brewiaria dziejów rzymskich,  współpr. Jolanta Skoracka, Piotr Woźniczka, Warszawa 2010.


Sylwia Skuza, Kobieta: matka, córka, panna, żona teściowa, synowa i wdowa w przysłowiach polskich i włoskich, Brzezia Łąka 2010.


Mirosław Strzyżewski,  Romantyczna nieskończoność: studium identyfikacji pojęcia, Toruń 2010.


Mirosław Strzyżewski,  Romantyczne sfery muzykalne : literackie konteksty idei “musica instrumentalis”, Toruń 2010.


Paweł Tański, Ja, motyl i inne szkice krytyczne, Toruń 2010.


Monika Tokarzewska, Der feste Grund des Unberechenbaren : Georg Simmel zwischen Soziologie und Literatur, Wiesbaden 2010.


Aleksandra Walkiewicz, Francuskie formy subjonctif i indicatif oraz ich polskie ekwiwalenty. Studium kontrastywne użyć w zdaniach złożonych, Toruń 2010.


Lech Zieliński, Ideologie und Lexikographie: die Ideologisierung des Wörterbuchs der deutschen Gegenwartssprache von Ruth Klappenbach und Wolfgang Steinitz, Frankfurt 2010.


Bożena Żejmo, Ponad stan: motywy transgresyjne w twórczości Jordana Jowkowa, Toruń 2010.


Przemysław Żywiczyński, The axiology of spoken interaction : an essay on the organisation of conversational behaviour, Toruń 2010.REDAKCJE NAUKOWE MONOGRAFII WIELOAUTORSKICH


70 lat Chińskiej Republiki Ludowej w ujęciu interdyscyplinarnym, Hanna Kupś, Maciej Szatkowski, Michał Dahl (red.), Warszawa 2021.


Adam Fischer, Piotr Grochowski, Adrian Mianecki (red.), Toruń 2015.


Akutagawa, Adam Bednarczyk, Marcelina de Zoete-Leśniczak (red.), Toruń 2017.


Alice Munro: understanding, adapting and teaching , Mirosława Buchholtz (ed.), Cham 2016.


Alice Munro: reminiscence, interpretation, adaptation and comparison, Mirosława Buchholtz, Eugenia Sojka (eds.), Frankfurt 2015.


Alice Munro: wprowadzenie do twórczości,  Mirosława Buchholtz (red.), Toruń 2015.


Altering Authorships: The Author Function in Contemporary Cultural and Literary Practices, Edyta Lorek-Jezińska, Nelly Strehlau, Katarzyna Więckowska (red.), Toruń 2021.


Alternatywne światy zagubienia: religie, ideologie, kulty i New Age. T. 1, W nurcie New Age: kontrowersyjne wybory postmodernizmu, Ireneusz Kamiński, Jan Perszon, Joanna Kulwicka-Kamińska (red.), Toruń 2015.


Alternatywne światy zagubienia: religie, ideologie, kulty i New Age. T. 2, Grzechy wyobraźni czy zwiedziony umysł?, Ireneusz Kamiński, Jan Perszon, Joanna Kulwicka-Kamińska (red.), Toruń 2015.


Alternatywne światy zagubienia: religie, ideologie, kulty i New Age. T. 3, Byt przygodny i jego wyobrażenia transcendentalnego, Ireneusz Kamiński, Jan Perszon, Joanna Kulwicka-Kamińska (red.), Toruń 2015.


Alternatywne światy zagubienia: religie, ideologie, kulty i New Age. T. 4, Religie fanowskie, czyli świat wiary XXI w., Ireneusz Kamiński, Jan Perszon, Joanna Kulwicka-Kamińska (red.), Toruń 2015.


Alternatywne światy zagubienia: religie, ideologie, kulty i New Age. T. 5, Quasi-religie Wschodu i Zachodu, Ireneusz Kamiński, Jan Perszon, Joanna Kulwicka-Kamińska (red.), Toruń 2015.


Alternatywne światy zagubienia: religie, ideologie, kulty i New Age. T. 6, W poszukiwaniu anty-boga, Ireneusz Kamiński, Jan Perszon, Joanna Kulwicka-Kamińska (red.), Toruń 2015.


Andersenowskie inspiracje w literaturze i kulturze polskiej, Hanna Ratuszna, Marzenna Wiśniewska, Violetta Wróblewska (red.), Toruń 2017.


“Antywzorce” we współczesnej sztuce i kulturze wizualnej, Karolina Sikorska (red.), Poznań 2018.


Aparat krytyczny. Zygmunt Krasiński, Agnieszka Markuszewska, Mirosław Strzyżewski (red.), Toruń 2017.


Artista biografia creazione, Karol Karp (red.), Toruń 2012.


Ashkenazim and Sephardim: a European perspective, Andrzej Kątny, Izabela Olszewska, Aleksandra Twardowska (eds.), Frankfurt 2013.


Ashkenazim and Sephardim: language miscellanea, Andrzej Kątny, Izabela Olszewska, Aleksandra Twardowska (eds.), Berlin 2019.


Autografy i edycje: wokół tekstów Zygmunta Krasińskiego, Mirosław Strzyżewski (red.), Toruń 2012.


Authors and Authority, Edyta Lorek-Jezińska, Nelly Strehlau, Katarzyna Więckowska (red.), Analyses/Rereadings/Theories, Łódź 2020.


Bajka ludowa i nie-ludowa w badaniach interdyscyplinarnych, red. Elwira Wilczyńska i Violetta Wróblewska, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2021.


Bajka ludowa na Kujawach. Antologia tekstów z lat 1955–1966, red. Violetta Wróblewska (red.), Toruń 2022.


Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej, Adrian Mianecki, Violetta Wróblewska (red.), Toruń 2011.


Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav). Bd. 15, Ekaterina Kislova, Katarzyna Knapik-Gawin, Emilia Kubicka, Kamil Szafraniec, Martina Tomancová, Sonja Ulrich (hrsg.), München 2012.


Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav). Bd. 16, Sonja Ulrich, Ekaterina Kislova, Emilia Kubicka (hrsg.), München  2013.


Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav). Bd. 19, Beiträge zum 19. Arbeitstreffen der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav), 14.-16. September 2015, Warschau, Enrique Gutiérrez Rubio, Ekaterina Kislova, Emilia Kubicka (hrsg.), Wiesbaden 2014.


Beyond diversity: the past and the future of English studies, Przemysław Żywiczyński, Marta Sibierska, Waldemar Skrzypczak (eds.), Frankfurt am Main 2018.


Bogowie i ludzie. Współczesna religijność w Azji Południowo-Wschodniej, Sylwia Gil, Adrian Mianecki (red.), Toruń 2016.


Borders and beyond: Orient-Occident crossings in literature, Adam Bednarczyk, Magdalena Kubarek, Maciej Szatkowski (eds.), Wilmington 2018.


Canadiana, Mirosława Buchholtz (ed.), Toruń 2010.


„Chińskie bajki”. Fandom mangi i anime w Polsce, Dariusz Brzostek, Aldona Kobus, Katarzyna Marak, Miłosz Markocki (red.), Toruń 2019.


Chodząc w ich butach…: Depeche Mode: muzyka, zajwisko, recepcja, Marcin Jurzysta, Michał Pranke, Paweł Tański (red.), Toruń 2017.


Ciało w literaturze wieków dawnych, Paweł Bohuszewicz, Ireneusz Szczukowski (red.), Toruń 2012.


Codzienność rytuału. Magia w życiu społeczeństw Azji Południowo-Wschodniej, Adrian Mianecki (red.), Toruń 2018.


Comparative studies in Anglophone Literature. (Trans)National, (Post)Colonial and (Auto)Thematic (Re)Considerations and (Re)Visions, Grzegorz Koneczniak (red.), Toruń 2012.


Conflicting discourses, competing memories: Commemorating The First World War, Anna Branach-Kallas, Natalia Sabiniarz, Nelly Strehlau (eds.), Toruń 2015.


Correspondences and Contrast in Foreign Language Pedagogy and Translation Studies, Katarzyna Piątkowska, Ewa Kościałkowska-Okońska (red.), Cham 2013.


Cyborg: technologia w literaturoznawstwie i studiach kulturowych, Edyta Lorek-Jezińska,  Katarzyna Więckowska (red.), Toruń 2011.


Człowiek – ciało i duch. T. 1: Ujęcie humanistyczne, Krzysztof Krzemiński, Karolina Olszewska, Rafał Beszterda (red.), Toruń 2015.


Człowiek – ciało i duch. T. 2: Ujęcie teologiczne, Krzysztof Krzemiński, Karolina Olszewska, Rafał Beszterda (red.), Toruń 2015.


Człowiek w sieci, Emiliano Ranocchi, Joanna Walewska (red.), Kraków 2016.


Czterej pancerni i pies. Wokół Fenomenu Kulturowego, Marcin Hlebionek, Rafał Moczkodan (red.), Toruń 2022.


Czytanie Wierzyńskiego,  Wacław Lewandowski, Jakub Osiński (red.), Toruń 2019.


Das Fremde erfahren: Polen-Litauen, Deutschland und Frankreich in der frühneuzeitlichen Reiseliteratur, Włodzimierz Zientara, Liliana Lewandowska (hrsg.), Toruń  2014.


Deutsche und Polen im Kontakt: Sprache als Indikator gegenseitiger Beziehungen, Edyta Grotek (hrsg.), Frankfurt  2012.


Deutsche und polnische Lexikographie nach 1945 im Spannungsfeld der Kulturgeschichte, Lech Zieliński, Klaus-Dieter Ludwig, Ryszard Lipczuk (hrsg.), Frankfurt 2011.


Dialog chrześcijańsko-muzułmański, t. 1: Historia i współczesność, zagrożenia i wyzwania, Magdalena Lewicka, Czesław Łapicz (red.), Toruń 2011.


Dialog chrześcijańsko-muzułmański, t. 2: Klucz do wspólnej przyszłości, Magdalena Lewicka, Czesław Łapicz (red.), Toruń 2012.


Dialog chrześcijańsko-muzułmański, t. 3: Teoria – praktyka – perspektywy, Magdalena Lewicka, Czesław Łapicz (red.), Toruń 2013.


Dis/Continuities : Toruń studies in language, literature and culture, vol. 2-3 (2013), vol. 4-7 (2014),  Vol. 8-12 (2015), Mirosława Buchholtz (ed.), Frankfurt.


Doświadczenie komunizmu – pamięć i język, Piotr Zemszał, Rigels Halili, Michał Głuszkowski (red.), Toruń 2016.


Duchowość Dalekiego Wschodu a chrześcijaństwo: dialog czy konfrontacja? T. 1: Wokół filozofii i religii Dalekiego Wschodu, Ireneusz Kamiński, Joanna Kulwicka-Kamińska, Jan Perszon (red.), Toruń 2014.


Duchowość Dalekiego Wschodu a chrześcijaństwo: dialog czy konfrontacja? T. 2: Ekspansja duchowości Dalekiego Wschodu na Zachód, Ireneusz Kamiński, Joanna Kulwicka-Kamińska, Jan Perszon (red.), Toruń 2014.


Duchowość Dalekiego Wschodu a chrześcijaństwo: dialog czy konfrontacja? T. 3: Hinduistycznosymilatywne idee i alternatywne ruchy religijne na Zachodzie, Ireneusz Kamiński, Joanna Kulwicka-Kamińska, Jan Perszon (red.), Toruń 2014.


Duchowość Dalekiego Wschodu a chrześcijaństwo: dialog czy konfrontacja? T. 4: Medytacja i samorealizacja w buddyzmie a chrześcijaństwo, Ireneusz Kamiński, Joanna Kulwicka-Kamińska, Jan Perszon (red.), Toruń 2014.


Duchowość Dalekiego Wschodu a chrześcijaństwo: dialog czy konfrontacja? T. 5: Mistyka niechrześcijańskiego Wschodu w duchowości Zachodu – polemicznie, Ireneusz Kamiński, Joanna Kulwicka-Kamińska, Jan Perszon (red.), Toruń 2014.


Duchowość Dalekiego Wschodu a chrześcijaństwo: dialog czy konfrontacja? T. 6: Duchowość, mistyka i medytacja chrześcijańskiego świata – prawosławie i protestantyzm, Ireneusz Kamiński, Joanna Kulwicka-Kamińska, Jan Perszon (red.), Toruń 2014.


Duchowość Dalekiego Wschodu a chrześcijaństwo: dialog czy konfrontacja? T. 7: Duchowość, mistyka i medytacja chrześcijańskiego świata – katolicyzm, Ireneusz Kamiński, Joanna Kulwicka-Kamińska, Jan Perszon (red.), Toruń 2014.


Duchowość Dalekiego Wschodu a chrześcijaństwo: dialog czy konfrontacja? T. 8: Varia, Ireneusz Kamiński, Joanna Kulwicka-Kamińska, Jan Perszon (red.), Toruń 2014.


Dydaktyka języka arabskiego. Teoria – praktyka – perspektywy. The didactics of teaching arabic. Theory – practice – perspectives, Barbara Michalak-Pikulska, Magdalena Lewicka (red.), Toruń 2013.


Dydaktyka języka arabskiego. Rozwijanie receptywnych sprawności językowych, Barbara Michalak-Pikulska, Magdalena Lewicka (red.), Toru 2014.


Dydaktyka języka arabskiego. Rozwijanie produktywnych sprawności językowych, Barbara Michalak-Pikulska, Magdalena Lewicka (red.), Toruń 2015.


Dyskursy krytycznoliterackie 1764-1918 : wokół Słownika polskiej krytyki literackiej. 2, Mirosław Strzyżewski (red.), Toruń 2012.


Dwadzieścia lat Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela Bogumiła Lindego 1996-2015, Leszek Żyliński (red.), Toruń 2016.


Dziecko i dzieciństwo w kulturze polskiej, Tomasz Kalniuk, Violetta Wróblewska (red.), Toruń 2017.


Dzieci i młodzież a alternatywne ruchy religijne i parareligijne. T. 1: Środowisko wychowania czy manipulacji?, Ireneusz Kamiński, Jan Perszon, Joanna Kulwicka-Kamińska (red.), Toruń 2014.


Dzieci i młodzież a alternatywne ruchy religijne i parareligijne. T. 2: Przenikanie światów: literackie systemy wierzeń w realnym świecie naszych dzieci, Ireneusz Kamiński, Jan Perszon, Joanna Kulwicka-Kamińska (red.), Toruń 2014.


Dzieci i młodzież a alternatywne ruchy religijne i parareligijne. T. 3: Samotne w video- i cyberprzestrzeni..., Ireneusz Kamiński, Jan Perszon, Joanna Kulwicka-Kamińska (red.), Toruń 2014.


Dzieci i młodzież a alternatywne ruchy religijne i parareligijne. T. 4: W stronę profilaktyki, Ireneusz Kamiński, Jan Perszon, Joanna Kulwicka-Kamińska (red.), Toruń 2014.


Dziecko w świecie ruchomych obrazów, Maciej Wróblewski, Sylwia Kołos (red.), Toruń 2018.


Dziewiętnastowiecze edycje, Mirosława Strzyżewskiego i Magdaleny Bizior-Dombrowskiej (red.), Toruń 2011.


Dziewiętnastowieczni edytorzy i wydawcy, Agnieszka Markuszewska (red.), Toruń 2012.


Echa antyku, Tomasz Waszak, Marcin Wołk (red.), Toruń 2018.


Edward Stachura: formy pamięci, znaki czasu,  Jakub Osiński, Michał Pranke, Aleksandra Szwagrzyk, Paweł Tański (red.), Toruń 2016.


Etyczno-moralne aspekty “praktyk humanistycznych”, Marcin Kafar, Adam Kola (red.), Toruń 2015.


Ex-changes: comparative studies in British and American cultures, Katarzyna Więckowska, Edyta Lorek-Jezińska (eds.), Newcastle  2012.


Exploring language through contrast, Waldemar Skrzypczak, Tomasz Fojt, Sławomir Wacewicz (eds.), Newcastle upon Tyne 2012.


Facets of domestication: case studies in Polish-English and English-Polish translation, Dorota Guttfeld (ed.), Frankfurt 2015.


Filozofia przypisów, Magdaleny Bizior-Dombrowskiej i Bartłomieja Kuczkowskiego (red.), Toruń 2017.


Folklor polski i litewski. Źródła – adaptacje – interpretacje, Andrzej Baranow, Jarosław Ławski, Violetta Wróblewska (red.), Toruń 2021.


Folklor – tradycja i współczesność, Roksana Sitniewska, Elwira Wilczyńska, Violetta Wróblewska (red.), Toruń 2016.


From the Vistula: to the Canadian Great Lakes: a life’s journey / Lucjan Krause, Józef Szudy, Anna Branach-Kallas, Mirosław Supruniuk (eds.), Toruń 2017.


Gajusz Pliniusz Sekundus, Historia naturalna. Tom I: Kosmologia i Geografia. Księgi II–VI, tekst, wstęp, przekład i komentarz – Ireneusz Mikołajczyk, Natalia Rataj, Emilia Twarowska-Antczak, Krzysztof Antczak, Toruń 2017.


Gajusz Pliniusz Sekundus, Historia naturalna. Tom II: Antropologia i Zoologia. Księgi VII–XI, tekst, wstęp, przekład i komentarz: Ireneusz Mikołajczyk, Toruń 2019.


Glottodydaktyka polonistyczna nie tylko na lekcji. Konteksty, propozycje, projekty, Małgorzata Gębka-Wolak, Aleksandra Walkiewicz (red.), Toruń 2020.


Goethe – Mann – Grass : literarische Essays. Per Øhrgaard, Leszek Żyliński (red.),  Toruń  2019.


“Głowa mówi…”:  polski rock lat 80., Marek Jeziński, Michał Pranke, Paweł Tański (red.), Toruń 2018.


Granice i pogranicza w perspektywie orientalistycznej: szkice o literaturze i kulturze, Adama Bednarczyka, Magdaleny Kubarek i Macieja Szatkowskiego (red.), Kraków 2017.


Haunted Cultures / Haunting Cultures, Edyta Lorek-Jezińska, Katarzyna Więckowska (red.), Toruń 2017.


Henry James goes to war, Mirosława Buchhlotz, Dorota Guttfeld, Grzegorz Koneczniak (eds.), Frankfurt 2014..


Henry James: his great wars and battles  research proposals : the First International Henry James Conference to be held in Poland, Mirosława Buchholtz,  Grzegorz Koneczniak (eds.), Toruń 2013.


Henry James’ travel: fiction and non-fiction, Miroslawa Buchholtz (ed.), Abingdon 2019.


Henry James – muzeum pisarza, Mirosławy Buchholtz, Doroty Guttfeld i Grzegorza Koneczniaka (red.), Toruń 2017.


Historia władzy w Związku Radzieckim 1945-1991 / Rudolf G. Pichoja, Michał Głuszkowski, Piotr Zemszał (tłum.), Warszawa 2011.


Homo Spiritualis of the XXth and XXIst centuries, Joanna Bielska-Krawczyk, Anna Żurawska (eds.), Kraków 2016.


Humanistyka i polityka: czy wszystko jest polityczne?, Marcin Brocki, Rafał Kleśta-Nawrocki (red.), Toruń 2018.


Humanistyka (pół)peryferii, Krzysztof Abriszewski, Adam Kola, Jacek Kowalewski (red.), Olsztyn 2016.


Hybride Identitäten in den preussisch-polnischen Stadtkulturen der Aufklärung: Studien zur Aufklärungsdiffusion zwischen Stadt und Land, zur Identitätsbildung und zum Kulturaustausch in regionalen und internationalen Kommunikationsnetzwerken, Joanna Kodzik, Włodzimierz Zientara (hrsg.), Bremen 2016.


Il ritorno di Proserpina, Hotel Minerva. Dalle “Novelle Italiane”. Jarosław Iwaszkiewicz, Cezary Bronowski (tłum.), Pesaro, 2012.


Im deutsch-polnischen Spiegel: sprachliche Nachbarschaftsbilder, Edyta Grotek, Anna Just (hrsg.), Frankfurt  2011.


In the light of Vienna: Jews in Lviv: between tradition and modernisation (1867-1914). Łukasz Tomasz Sroka, Katarzyna Rogalska-Chodecka (transl. of the book from Polish into English), Berlin 2018.


Italia: inspiracje włoskie w literaturach słowiańskich, Bogdan Burdziej, Anna Kościołek (red.), Toruń 2011.


Ja jestem maską mego Ducha: dwa odczyty o śmierci, Hanna Ratuszna, Adam Jarosz (hrsg.), Stuttgart 2014.


Japan: Fictions and Reality, Aleksandra Jarosz, Aleksandra Jaworowicz-Zimny (red.), Toruń 2020.


Japonia, Adama Bednarczyka, Sylwii Kołos, Hanny Ratusznej (red.), Toruń 2014.


„Jarmark małżeński serdecznej miłości”. Toruńskie wiersze weselne przełomu XVII i XVIII wieku, Patrycja Potoniec, Krzysztof Obremski (red.), Toruń 2020.


Jedno dzieło – wiele interpretacji: rozważania nad “Wielkimi słowami” Cypriana Norwida, Dariusz Pniewski (red.), Toruń 2012.


Jesuit culture between texts and arts, Małgorzata Lisecka, Magdalena Lisecka (red.), Toruń 2021.


Języki słowiańskie w kontekstach kultur dawnych i współczesnych, Małgorzata Gębka-Wolak, Iwona Kaproń-Charzyńska, Joanna Kamper-Warejko (red.), Toruń 2018.


Język(i) w prawie. Zastosowania językoznawstwa i translatoryki w praktyce prawniczej, Emilia Kubicka, Lech Zieliński, Sebastian Żurowski (red.), Toruń 2019.


Juxtapositions, correspondences, and differentiations in English studies : in comparison: research proposals, Mirosława Buchholtz and Grzegorz Koneczniak (eds.), Toruń 2011.


Karol Wojtyła/Jan Paweł II wobec tradycji kultury polskiej, Grażyna Halkiewicz-Sojak, Agnieszka Komorowska, Bartłomiej Łuczak, Michał Sokulski (red.), Toruń 2015.


Kobiece dwudziestolecie 1918–1939, Radosław Sioma (red.), Toruń 2018.


Kobieta i epoki: wiek XIX, Paulina Abriszewska i Mirosława Radowska-Lisak (red.), Toruń 2017.


Konstruktywizm w literaturoznawstwie, Paweł Bohuszewicz, Marzenna Cyzman (red.), Toruń 2016.


Krajobraz kulturowy wolnej Polski: zbiór studiów, Dominika Czarnecka, Joanna Książek (red.), Toruń 2013.


Krajobraz (nie)zależności. Literatura wobec wolności i zniewolenia na styku Orientu i Okcydentu, Adam Bednarczyk, Magdalena Kubarek, Maciej Szatkowski, Magdalena Lewicka (red.), Warszawa 2021.


Kraszewski. Poeta i światy. W 200. rocznicę urodzin i 125. rocznicę śmierci pisarza, Tadeusz Budrewicz, Ewa Ihnatowicz, Ewa Owczarz (red.), Toruń 2013.


Kultura języka polskiego w praktyce prawniczej, Dariusza Kala, Emilia Kubicka (red.), Bydgoszcz 2014.


Kultura rocka 1. Twórcy, tematy, motywy, Jakub Osiński, Michał Pranke, Paweł Tański (red.), Toruń 2019.


Kultura rocka 2. Słowo, dźwięk, performance, Jakub Osiński, Michał Pranke, Paweł Tański (red.), Toruń 2019.


Kultura rocka 3. Tradycje, poszukiwania, kontynuacje, Jakub Osiński, Michał Pranke, Paweł Tański (red.), Toruń 2019.


Kultura rocka 4. Muzyczny rok 1969, Marek Jeziński, Waldemar Kuligowski, Michał Pranke, Paweł Tański (red.), Toruń 2020.


Kultura studencka: z badań folklorystycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, Violetta Wróblewska (red.), Toruń 2015.


Kultura wobec nieświadomego: studia (post)psychoanalityczne, Jakub Osiński, Aleksandr Szwagrzyk-Dalasińska, Paweł Tański (red.), Toruń 2017.


Kultura wsi w egodokumentach, Hubert Czachowski, Violetta Wróblewska (red.), Toruń 2016.


Królestwo: świat wartości i antywartości w dawnych literaturach romańskich, Anna Gęsicka (red.), Toruń 2010.


Ks. Piotr Skarga a dialog ekumeniczny, Krzysztof Obremski (red.), Toruń 2015.


La visione poliprospettica del viaggio in cerca delle identità perdute, Cezary Bronowski, Karol Karp (red.), Toruń 2014.


Lekcii po neklassičeskoj narratologii / Valerij Tûpa, Anna Skubaczewska-Pniewska (red.), Toruń 2018.


Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych, Małgorzata Gębka-Wolak, Joanna Kamper-Warejko, Andrzej Moroz (red.), Toruń 2014.


Literary and cultural forays into the contemporary, Katarzyna Więckowska, Grzegorz Koneczniak (eds.), Frankfurt 2017.


Literatura dawna a współczesna humanistyka, Krzysztof Obremski (red.), Toruń 2010.


Literatura od kuchni: w kręgu dawnej kultury krajów romańskich, Anna Gęsicka (red.), Toruń 2017.


Maiuscula linguistica : studia in honorem professori Matthiae Grochowski sextuagesimo quinto dedicata, Andrzej Moroz, Piotr Sobotka, Magdalena Żabowska (red.), Warszawa 2014.


Małe formy narracyjne. Zygmunt Krasiński, Dorota Kulczycka, Agnieszka Markuszewska (wstęp i red. nauk.), Toruń 2017.


Marcin Luter 1517-2017, Krzysztof Obremski (red.), Toruń 2018.


Mąż z biletem powrotnym Enrique Jardiela Ponceli, Cezary Bronowski (wstęp i przekład), Toruń 2016.


Meandry skamandrytów, Włodzimierz Appel (red.), Toruń 2011.


Między nami a światłem: Bóg i świat w twórczości Zbigniewa Herberta, Grażyna Halkiewicz-Sojak, Józef Maria Ruszar, Radosław Sioma (red.), Toruń 2012.


Między Wschodem a Zachodem. W poszukiwaniu źródeł i inspiracji, Adam Bednarczyk, Magdalena Kubarek, Maciej Szatkowski (red.), Toruń 2016.


Migranci wbrew swej woli:  adaptacja zesłanych powstańców styczniowych na Syberii Zachodniej / Swietłana Mulina, przełożyli Marta Głuszkowska, Michał Głuszkowski, Warszawa 2017.


Młodopolska synteza sztuk, Hanna Ratuszna, Radosław Sioma (red.), Toruń 2010.


(Nad)użycia ciała w kulturze, Tadeusz Rachwał, Katarzyna Więckowska (red,),  Toruń  2012.


(Nad)użycia literatury, Tomasz Waszak, Leszek Żyliński (red.), Toruń 2013.


Nasłuchiwanie Urbanocenu. Ludzie-dźwięki-miasta/ Listening to the Urbanocene: People-Sounds-Cities, Marek Jeziński, Edyta Lorek-Jezińska (red.), Toruń 2021.


Netlor. Wiedza cyfrowych tubylców, Piotr Grochowski (red.), Toruń 2013.


Nie tylko Lem. Fantastyka współczesna, Maciej Wróblewski (red.), Toruń 2017.


Niuanse wyobcowania. Diaspora i tematyka polska w Kanadzie, Anna Branach-Kallas (red.), Toruń 2014.


Norwidowski świat rzeczy, Paulina Abriszewska, Grażyna Halkiewicz-Sojak, Izabela Dobrzeniecka, Dominika Wojtasińska (red.), Toruń 2018.


Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego III, Emilia Kubicka, Aleksandra Walkiewicz (red.), Toruń 2015.


Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV, Emilia Kubicka, Małgorzata Berend, Michalina Rittner (red.), Toruń 2017.


Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego V, Emilia Kubicka, Małgorzata Berend, Aleksandra Walkiewicz (red.), Toruń 2020.


O atletyce. Filostratos Flawiusz, Marian Szarmach (tłum.), Toruń 2013.


O kondycji człowieka w polskiej literaturze najnowszej, Damian Kaja, Maciej Wróblewski (red.), Toruń 2014.


O tym nie wolno mówić… Zagłada Żydów w opowieściach wspomnieniowych ze zbiorów Dionizjusza Czubali, Dionizjusz Czubala, Piotr Grochowski (red.), Toruń 2019.


Obrazy dookoła świata. Postrzeganie i prezentowanie kultur w dobie transkulturowości, Joanna Bielska-Krawczyk, Sylwia Kołos, Magdalena Mateja (red.), Toruń 2013.


Od Lema do Sienkiewicza (z Ingardenem w tle). Prace literaturoznawcze ofiarowane profesorowi Andrzejowi Stoffowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Marzenna Cyzman, Anna Skubaczewska-Pniewska, Dariusz Brzostek (red.), Toruń 2017.


Orient w literaturze. Literatura w Oriencie. Spotkania. Tom 1, Adam Bednarczyk, Magdalena Kubarek, Maciej Szatkowski (red.), Toruń 2014.


Orient i literatura. Między tradycją a nowoczesnością. Tom 2, Adam Bednarczyk, Magdalena Kubarek, Maciej Szatkowski (red.), Toruń 2015.


Oświecenie nieoświeconeczłowiek, natura i magia, Danuta Kowalewska, Agata Roćko, Filip Wolański (red.), Toruń 2018.


Oświecenie nieoświecone. Tradycja – Tożsamość – Inność, Danuta Kowalewska, Agata Roćko, Filip Wolański (red.), Toruń 2022.


Pamiętając komunizm w postkomunistycznej Europie – pamięć historii i historia pamięci, Rigels Halili, Łukasz Gemziak (red.), Toruń 2020.


Państwo, naród, tożsamość w dyskursach kulturowych Kanady, Mirosława Buchholtz, Eugenia Sojka (red.), Kraków 2010.


Paralele: folklor – literatura – kultura, Piotr Grochowski, Adrian Mianecki (red.), Toruń 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016.


Pierwsza wojna i (nie)pokój, Anna Branach-Kallas, Piotr Sadkowski (red.), Toruń 2018.


“Pisząc zmieniam świat”: Heinrich Böll czytany współcześnie, Renata Dampc-Jarosz, Leszek Żyliński (red.), Kraków  2019.


Polski teatr alternatywny po 1989 roku : z perspektywy Akademickich/Alternatywnych Spotkań Teatralnych Klamra, Artur Duda, Emilia Adamiszyn, Bartłomiej Oleszek (red.), Toruń 2012.


Polsko-ukraińskie spotkania językowe, Sofia Butko, Małgorzata Gębka-Wolak (red.), Toruń 2022.


Post/Nationale Vorstellungen von ‘Heimat’ in deutschen, europäischen und globalen Kontexten ; Nationale Erinnerungskulturen im Zeitalter der Globalisierung ; Deutsch-polnische Erinnerungsorte : Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010 Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit, Franciszek Grucza ((hrsg.); Friederike Eigler, Janusz Golec, Leszek Żyliński (mithrsg.),  Frankfurt 2012.


Potworna wiedza. Horror w badaniach kulturowych, Dariusz Brzostek, Aldona Kobus, Miłosz Markocki (red.), Toruń 2016.


Powieść dziś. Teorie, tradycje, interpretacje, Anna Skubaczewska-Pniewska, Justyna Tuszyńska (red.), Toruń 2019.


Poznać Bałkany: historia, polityka, kultura, języki. 3, Viara Maldjieva, Katarzyna Taczyńska (red.), Toruń 2012.


Poznać Bałkany: historia, polityka, kultura, języki. 4, Katarzyna Taczyńska, Aleksandra Twardowska (red.), Toruń 2012.


Poznać Bałkany: historia, polityka, kultura, języki. 5, Katarzyna Taczyńska, Aleksandra Twardowska (red.), Toruń 2013.


Poznać Bałkany: historia, polityka, kultura, języki. 6, Katarzyna Taczyńska, Aleksandra Twardowska (red.), Toruń 2016.


Pożytki z porównania, Adam F. Kola, Marcin Wołk (red.), Toruń 2015.


Problematyka tekstu głosowo interpretowanego. 3, Władysław Sawrycki, Paweł Tański, Damian Kaja, Elżbieta Kruszyńska (red.), Toruń 2010.


Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza wobec tradycji kultury polskiej i europejskiej: próba nowego spojrzenia:  praca zbiorowa, Marii Kalinowskiej, Jarosława Ławskiego i Magdaleny Bizior-Dombrowskiej (red.), Warszawa 2011.


Przedziwne światy: prace z historii i teorii literatury ofiarowane dr. hab. Jerzemu Z. Maciejewskiemu, Krzysztof Ćwikliński, Rafał Moczkodan, Radosław Sioma (red.), Toruń 2010.


Re-imagining the First World War: new perspectives in Anglophone literature and culture, Anna Branach-Kallas, Nelly Strehlau (eds.), Newcastle 2015.


Recepcja kultury średniowiecznej w humanistyce, Krzysztof Obremski, Jarosław Wenta (red.), Toruń 2010.


Religia – Dawniej i Współcześnie, Tomasz Kupś, Danuta Musiał, Przemysław Nehring (red.), Toruń 2013.


Religia – Dawniej i Współcześnie, Tomasz Kupś, Danuta Musiał, Przemysław Nehring (red.), Toruń 2015.


(Re)wizje historii w dyskursie i literaturze, Dorota Guttfeld, Agnieszka Sowińska, Monika Linke-Ratuszny (red.), Toruń 2014.


(Re)visions of history in language and fiction, Dorota Guttfeld, Monika Linke, Agnieszka Sowińska (eds.), Newcastle  2012.


Rensheng dang’an: bolan dangdai xiju jia ju zuo xuan, wybór i oprac. Artur Duda, Pekin 2020.


Rethinking Orient: in search of sources and inspirations, Adam Bednarczyk, Magdalena Kubarek, Maciej Szatkowski (eds.), Frankfurt 2017.


Rękopis z Czombrowa. Filomacki przekład Koranu – edycja i studium historyczno-filologiczne zabytku, Joanna Kulwicka-Kamińska, Czesław Łapicz (red.), Toruń 2019.


Reżyserzy “Kontaktu”, Artur Duda, Marzenna Wiśniewska (red.), Toruń 2018.


Rosja w dialogu kultur, tom 1, Katarzyna Dembska, Michał Głuszkowski (red.), Toruń 2015.


Rosja w dialogu kultur, tom 2, Bożena Żejmo (red.), Toruń 2015.


Rosyjska gwara staroobrzędowców w północno-wschodniej Polsce. Wybór tekstów, Dorota Paśko-Koneczniak (red.), Toruń 2016.


Rozmaitości warsztatowe, Mirosław Strzyżewski (red. naukowy), Marcin Lutomierski, Justyna Zyśk (red. tomu), Toruń 2010.


Różne paradygmaty – różne spojrzenia na język, Sebastian Żurowski (red.), Toruń 2016.


Różne paradygmaty – różne spojrzenia na język. 2, Barbara Linsztet, Sebastian Żurowski (red.),  Toruń 2017.


Rzeczpospolita w oczach podróżników z Francji i Niemiec, Anna Mikołajewska, Włodzimierz Zientara (red.), Warszawa 2014.


Saint Augustine, Essential letters, Translation by Ron Teske, Introduction by Przemyslaw Nehring, edited by Boniface Ramsey, New York 2021.


Sandhi w językach słowiańskich, Anna Cychnerska (red.), Toruń 2013.


Sandhi w językach słowiańskich 2, Anna Cychnerska, Irena Sawicka (red.), Warszawa 2016.


Scrinium Augustini: the world of Augustine’s letters: proceedings of the international workshop on Augustine’s correspondence, Toruń, 25-26 June 2015, Przemysław Nehring, Mateusz Stróżyński, Rafał Toczko (eds.), Turnhout 2017.


Scripta Kondyliana. [T. 1], Lech Zieliński (red.), Toruń 2019.


Seksualność w najnowszej literaturze polskiej, Tomasz Dalasiński, Aleksandra Szwagrzyk, Paweł Tański (red.), Toruń 2015.


Sens i konwencje w języku: studia dedykowane profesorowi Maciejowi Grochowskiemu, Adam Dobaczewski, Andrzej Moroz, Piotr Sobotka, Toruń 2018.


Sienkiewicz dzisiaj: formy (nie)obecności:  praca zbiorowa, Bogdan Burdziej, Ewa Owczarz (red.), Toruń 2010.


Słowiańskie wyspy językowe i kulturowe, Ewa Nowicka, Michał Głuszkowski (red.), Toruń 2013.


Słownik polskiej bajki ludowej, t. 1–3, Violetta Wróblewska (red.), Toruń 2018.


Słownik polskiej krytyki literackiej 1764–1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje, t. 1–2, Józef Bachórz. Grażyna Borkowska, Teresa Kostkiewiczowa, Magdalena Rudkowska, Mirosław Strzyżewski (red.), Toruń 2016.


Słownik polsko-(staro)grecki, Zofia Abramowiczówna, Włodzimierz Appel, Toruń 2021.


Słownik tematyczny polsko-hiszpańsko-włoski, Aneta Pawlak (red.), Toruń 2018.


Snuć nić jak opowieść: tkaniny w kulturach świata, Anna Nadolska-Styczyńska (red.), Dorota Kamińska-Jones, Małgorzata Baka-Theis (współpr.), Toruń 2016.


Song Studies. Poetyka i polityka wytwarzania piosenki, Waldemar Kuligowski, Paweł Tański (red.), Poznań 2021.


Spectrality and cognition: haunted cultures, ghostly communications, Edyta Lorek-Jezińska, Katarzyna Więckowska (eds.), Toruń 2017.


Spotkania w przestrzeni idei, słów, obrazów: księga pamiątkowa dedykowana prof. dr hab. Zofii Mocarskiej-Tycowej, Joanna Bielska-Krawczyk, Krzysztof Ćwikliński, Sylwia Kołos (red.), Toruń 2012.


Sprache und Fussball im Blickpunkt linguistischer Forschung, Janusz Taborek, Artur Tworek, Lech Zieliński (hrsg.), Hamburg 2012.


Sprache und Identität: philologische Einblicke, Edyta Grotek, Katarzyna Norkowska (hrsg.), Berlin 2016.


Stanisław Barańczak in memoriam, Jakub Osiński, Michał Pranke, Aleksandra Szwagrzyk, Paweł Tański (red.), Toruń 2015.


Staroobrzędowcy za granicą. 2: Historia, religia, język, kultura, Dorota Paśko-Koneczniak, Magdalena Ziółkowska-Mówka, Michał Głuszkowski, Stefan Grzybowski (red.), Toruń 2014.


Staroobrzędowcy za granicą, Michał Głuszkowski, Stefan Grzybowski, (red.) Toruń 2010.


States, international organizations and strategic partnerships, Lucyna Czechowska, Andriy Tyushka, Agata Domachowska, Karolina Gawron-Tabor, Joanna Piechowiak-Lamparska (eds.), Cheltenham 2019.


Stawka większa niż życie. Wokół Fenomenu Kulturowego Rafał Moczkodan, Marcin Lisiecki, Marek Jeziński, Marcin Hlebionek (red.), Toruń 2024.


Studying the Memory of Communism. Genealogies, Social Practices and Communication, Rigels Halili, Guido Franzinetti, Adam F. Kola (red.), Toruń 2022.


System – tekst – człowiek. Studia nad dawnymi i współczesnymi językami słowiańskimi, Małgorzata Gębka-Wolak, Joanna Kamper-Warejko, Iwona Kaproń-Charzyńska (red.), Toruń 2016.


Sztuka dziecięca i młodzieżowa a nowe media, Maciej Wróblewski, Elżbieta Kruszyńska, Aleksandra Szwagrzyk (red.), Toruń 2015.


Sztuka Indonezji. Ciągłość, zmiana, inspiracje, Rafał Beszterda, Renata Lesner-Szwarc, Maria Szymańska-Ilnata (red.), Toruń 2018.


Śmiech i strach w literaturze i sztuce przełomu XIX i XX wieku, Hanna Ratuszna, Maciej Kaźmierkiewicz, Agnieszka Łazicka (red.), Toruń 2019.


Śmierć króla Artura : na podstawie “Le morte d’Artur” Thomasa Malory’ego / Peter Ackroyd, przeł. i opatrzyła posł. Dorota Guttfeld, Poznań 2014.


Świat idei i lektur – twórczość Karola Irzykowskiego, Hanna Ratuszna (red.), Toruń 2016.


Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym. Prace dedykowane Profesorowi Czesławowi Łapiczowi. Tom 1: Księgi wyznawców islamu. Kitabistyka, Monika Krajewska, Joanna Kulwicka-Kamińska, Arleta Szulc (red.), Toruń 2016.


Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym. Prace dedykowane Profesorowi Czesławowi Łapiczowi. Tom 2: Księgi wyznawców judaizmu i islamu. Historia – Socjologia – Sztuka, Monika Krajewska, Joanna Kulwicka-Kamińska, Arleta Szulc (red.), Toruń 2016.


Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym. Prace dedykowane Profesorowi Czesławowi Łapiczowi. Tom 3: Słowiańscy chrześcijanie Wschodu i Zachodu. Język – Dialekt – Piśmiennictwo, Monika Krajewska, Joanna Kulwicka-Kamińska, Arleta Szulc (red.), Toruń 2016.


Tatarskie dziedzictwo kulturowe. T. 1: Rękopiśmienne księgi religijne : 50 lat kitabistyki, Joanna Kulwicka-Kamińska, Czesław Łapicz, Galina Miškinienė (red.), Toruń 2018.


Tatarskie dziedzictwo kulturowe. T. 2: Historia, literatura, sztuka, Joanna Kulwicka-Kamińska, Czesław Łapicz, Galina Miškinienė (red.), Toruń 2018.


Tatarzy i Słowiańszczyzna, Joanna Kulwicka-Kamińska, Czesław Łapicz, Galina Miškinienė,  Toruń 2020.


Tatarzy Wielkiego Księstwa Litewskiego w historii, języku i kulturze, Joanna Kulwicka-Kamińska, Czesław Łapicz (red.), Toruń 2013.


Teatr i dramat dla dzieci i młodzieży, Marzenna Wiśniewska, Maciej Wróblewski (red.), Toruń 2016.


Teatr wśród mediów, Artur Duda, Marzenna Wiśniewska, Bartłomiej Oleszek (red.), Toruń 2015.


Teoria karnawalizacji : konteksty i interpretacje, Andrzej Stoff, Anna Skubaczewska-Pniewska (red.), Toruń 2011.


Tefsir Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego: teoria i praktyka badawcza, Joanna Kulwicka-Kamińska, Czesław Łapicz (red.), Toruń 2015.


Tekst i głos: studia, Damian Kaja, Paweł Tański (red.), Toruń 2016.


Teksty wybrane / Teresa Friedel, wybór, wstęp i oprac. Joanna Kamper-Warejko, Toruń 2013.


Tematy modne w humanistyce: studia interdyscyplinarne, Łukasz Grajewski, Jakub Osiński, Aleksandra Szwagrzyk, Paweł Tański (red.), Toruń 2015.


Teoria literatury w świetle językoznawstwa: zbiór studiów, Marzenna Cyzman, Anna Skubaczewska-Pniewska (red.), Toruń 2011.


Teorie – Porównania – Dyskursy, Anna Skubaczewska-Pniewska, Marcin Wołk (red.), Toruń 2019.


The Gothic: studies in history, identity and space, Katarzyna Więckowska (ed.), Oxford 2012.


The Residents, Rock Music Studies, Marek Jeziński, Edyta Lorek-Jezińska, Thomas Grochowski, Eric J. Abbey (red.), Routledge 2021.


The visual and the verbal in film, drama, literature and biography, Mirosława Buchholtz, Grzegorz Koneczniak (eds.), Frankfurt 2012.


Toruń tam i z powrotem: szkice z antropologii miasta, Artur Trapszyc, Violetta Wróblewska (red.), Toruń 2011.


Toruńskie Studia Antropologiczne. T. 2, Violetta Wróblewska i Wojciech Olszewski (red.), Toruń 2013.


Toruńskie Studia Antropologiczne. T. 1, Violetta Wróblewska i Wojciech Olszewski (red.), Toruń 2013.


Traditional Orient, modern Orient: literary studies, Adam Bednarczyk, Magdalena Kubarek, Maciej Szatkowski (red.), Toruń 2015.


Tytus, Romek i A’Tomek i twórczość komiksowa Henryka J. Chmielewskiego, Wokół Fenomenu, Kulturowego, Rafał Moczkodan, Marcin Hlebionek, Marcin Lisiecki, Marek Jeziński (red.), Toruń 2024.


Ulrich von Wilamowitz-Moellendorf 1848-1981 z urodzenia Kujawianin, Włodzimietrz Appel (red.), Toruń 2024.


Urlich von Wilamowitz-Moellendorff i jego mała ojczyzna : w osiemdziesiątą rocznicę śmierci wielkiego Kujawianina, Włodzimierz Appel (red.), Srzelno 2013.


Unita, d’Italia. Letteratura lingua cultura didattica, Karol Karp (red.), Toruń 2013.


Verba et imagines Iaponiae. Księga dedykowana pamięci Profesora Romana S. Ingardena (1920-2011). Nowe trendy i kierunki badań w polskiej japonistyce w 5. rocznicę powołania studiów japonistycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Adam Bednarczyk, Marcelina Leśniczak, Wojciech Nowak (red.), Toruń 2014.


Vergangenes in Erinnerung rufen…: Beiträge zur Kulturgeschichte des Königlichen Preussen, Liliana Lewadowska, Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, Włodzimierz Zientara (hrsg.), Münster 2014.


W cieniu przodków. Obrzędy społeczności Indonezji i Birmy, Adrian Mianecki (red.), Toruń 2013.


Washington Irving, Księga szkiców pana Geoffreya Crayona, Agnieszka Markuszewska, Mirosław Strzyżewski (wstęp i przekład z języka angielskiego), Toruń 2024.


W kręgu kultury i języka. Innowacje w nauczaniu i promocji języka polskiego jako obcego, Małgorzata Gębka-Wolak i Tatiana Szkapienko (red.),  Toruń 2020.


W niewoli metody: ograniczenia, uzależnienia, szanse, Justyna Tuszyńska, Łukasz Lipiński, Katarzyna Nowak (red.), Toruń 2016.


Ways to protolanguage 3, Piotr P. Chruszczewski, John R. Rickford and Katarzyna Buczek, Aleksandra R. Knapik, Jacek Mianowski (eds.); guest ed. Sławomir Wacewicz, Przemysław Żywiczyński, Wrocław 2014.


Wielka Wojna, Anna Branach-Kallas (red.), Warszawa 2018.


Wiktor Gomulicki znany i nieznany, Bogdan Burdziej, Andrzej Stoff (red.), Toruń 2012.


Witkacy: piekło edytora, Magdaleny Bizior-Dombrowskiej (red.), Toruń 2016.


Wo seit jeher zwei Herzen schlagen: Toruń/Thorn als Gegenstand germanistischer Untersuchungen, Edyta Grotek (hrsg.), Toruń 2014.


World War I from local perspectives: history, literature and visual arts : Austria, Britain, Croatia, France, Germany, Ireland, Israel, Italy, Poland and the United States, Mirosława Buchholtz, Grzegorz Koneczniak (eds.), Frankfurt 2015.


Wspomnienia. Barbara Czerwijowska, Magdalena Bizior-Dombrowska, Marcin Wołk i Maria Woźniak (oprac.), Toruń 2022.


Wspomnienia z czasu wojny 1939-1945 : Bydgoszcz, Horodło, Grudziądz / Maria Daniel; wstęp i oprac. Aleksandra Burdziej, Toruń 2017.


Wspólnie czy obok? Spotkania Toruń-Getynga z okazji wręczenia nagrody literackiej im. Samuela Lindego 2011 roku, Leszek Żyliński (red.), Toruń 2012.


Współczesne badania nad folklorem i literaturą rosyjską. 30 lat toruńskiej rusycystyki, Bożena Żejmo, Iwona Rzepnikowska (red.), Toruń 2017.


Współczesne badania nad językiem rosyjskim i jego odmianami, Katarzyna Dembska, Dorota Paśko-Koneczniak (red.), Toruń 2017.


Współczesne badania nad kulturą, literaturą i językiem rosyjskim, Doroty Paśko-Koneczniak (red.), Toruń 2012.


Współczesny teatr i film wobec wyzwań nowych mediów, Bartłomiej Oleszek, Marzenna Wiśniewska (red.), Toruń 2015.


Z bliska i z daleka. Język polski w badaniach językoznawców lwowskich i toruńskich, Małgorzata Gębka-Wolak, Ałła Krawczuk (red.), Toruń  2019.


Z ojczyzny do obczyzny: doświadczenia uchodźstwa polskiego, Rafał Kleśta-Nawrocki, Marcin Lutomierski, Artur Trapszyc (red.), Toruń 2019.


Z Torunia. Teksty miejscem zainspirowane, Anna Nadolska-Styczyńska (red.), Toruń 2016.


Za kulisami: toruńskie spotkania wokół dramatu. Edycja pierwsza, Barbary Bibik, Moniki Krajewskiej (red.), Toruń 2020.


Za kulisami: toruńskie spotkania wokół dramatu. Edycja druga, Barbary Bibik, Moniki Krajewskiej (red.), Toruń 2022.


Za kulisami: toruńskie spotkania wokół dramatu. Edycja trzecia, Barbary Bibik, Moniki Krajewskiej (red.), Toruń 2023.


Za miedzę, za morze, w zaświaty…: kulturowe wymiary podróżowania, Wojciech Olszewski, Violetta Wróblewska (red.), Wrocław 2012.


Zarys fonetyki języka rosyjskiego (wraz z ćwiczeniami) / Краткий очерк фонетики русского языка (с упражнениями). Skrypt dla studentów filologii rosyjskiej, Stefan Grzybowski, Adam Jaskólski (red.), Toruń 2021.


Z. Krasiński, Oeuvres en français. Prose poétique suivi de Écrits politiques et critiques, édition critique par Mirosław Strzyżewski, Joanna Pietrzak-Thébault et Agnieszka Markuszewska, Paris 2021, Classiques Garnier, Bibliothèque du XIXe siècle, ss. 551


Zygmunt Krasiński: dylematy egzystencji – problemy biografii, Magdaleny Bizior-Dombrowskiej (red.), Toruń 2014.


Zygmunt Krasiński: edycje i interpretacje, Mirosław Strzyżewski (red.), Toruń 2014.


Zygmunt Krasiński: światy poetyckie i artystowskie, Agnieszkia Markuszewska (red.), Toruń 2014.


Zygmunt Krasiński “Dzieła zebrane”. Nowe wydanie, t. 1-8 (12 woluminów), Mirosław Strzyżewski (red.), Toruń 2017.


Zygmunt Krasiński: w świetle i cieniu myśli romantycznej, Mirosław Strzyżewski (red.), Toruń 2014.


Zygmunt Krasiński. Varia tekstowe i tekstologiczne, Mirosław Strzyżewski (red.), Toruń 2016.


Zygmunt Krasiński: życie czy literatura?, Agnieszka Markuszewska (red.), Toruń 2019.


Życie i twórczość Gabrieli Zapolskiej, Hanna Ratuszna, Adam Jarosz (wyd.) Stuttgart 2013.