Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Humanistyka oknem na świat

Dlaczego warto być humanistą? 

Wiele osób zastanawia się, jakie studia wybrać. Kierować się względami praktycznymi czy rozwijać swoje pasje, a może kontynuować rodzinne tradycje? Jeśli w trakcie rozmyślań nad przyszłością zadasz sobie pytanie, czy warto być humanistą, zapoznaj się z ofertą rekrutacyjną Wydziału Humanistycznego.

Filologia tłumaczy świat 

Gdy dobrze znamy język, potrafimy zrozumieć drugiego człowieka i kulturę – swoją i obcą, dawną i współczesną. Warunek jest tylko jeden – musimy być świadomymi użytkownikami języka. Takiej właśnie świadomości uczy filologia: nauka, której przedmiotem jest słowo mówione i pisane. Osoba studiująca poznaje język, ale również historię, kulturę, życie codzienne i mentalność ludzi posługujących się nim na co dzień. Nie tylko jednak fascynująca przygoda, jaką jest obcowanie z literaturą, ale również względy praktyczne przemawiają za tym, że studiowanie filologii jest właściwym wyborem.
Studiowanie filologii obcych czy lingwistyki stosowanej, w ramach której wykładamy dwa języki, otwiera przed absolwentami wiele możliwości zawodowych. Paleta zawodów, do których uprawiania przygotowują studia filologiczne i lingwistyczne, jest bardzo szeroka. Nauczanie języka w szkołach wszystkich szczebli jest jedną z możliwych ścieżek zawodowej kariery. Innowacyjna lingwistyka praktyczna i copywriting wprost odpowiada na zapotrzebowania rynku pracy. Nasi studenci pracują na stanowiskach dziennikarskich we wszystkich mediach, są cenionymi specjalistami w branży reklamowej, świetnie sobie radzą na rynku wydawniczym, z powodzeniem znajdują zatrudnienie w administracji, a także prowadzą własne działalności gospodarcze.

W stronę kultury 

Znajomość języka to nie wszystko, dlatego warto zainteresować się studiami w zakresie kulturoznawstwa – także ukierunkowanego na nowe media i praktyczne umiejętności. Od lat niesłabnącym zainteresowaniem kandydatów na studia cieszy się specjalność Kultura Dalekiego Wschodu z językiem chińskim lub japońskim. Kierunek etnologia – antropologia kulturowa pokazuje człowieka i świat w tak zróżnicowanej i odmiennej perspektywie, dając narzędzia do badania cywilizacji.
Na Wydziale Humanistycznym UMK uczymy w innowacyjny sposób, wykorzystując w szerokim zakresie nowe technologie oraz łącząc wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa.

Humanista poszukiwany! 

Nie ma innej dziedziny, która tak szeroko rozwijałaby intelektualnie oraz dawałaby konkretne kompetencje cenione na rynku pracy. Kluczem do sukcesu na rynku pracy są miękkie kompetencje. Badania losów absolwentów Wydziału Humanistycznego UMK pokazują wyraźnie, że około 90% z nich jest aktywnych na rynku pracy już w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu studiów, co daje nam jeden z najlepszych wskaźników na Uczelni. Od różnego rodzaju szkół, przez media, turystykę, gospodarkę aż po dyplomację – wszędzie tam z sukcesami pracują nasi absolwenci.
Stawiamy na rozwijanie praktycznych umiejętności. Jeszcze przed złożeniem pracy dyplomowej dajemy osobom studiującym szansę wejścia na rynek pracy poprzez udział w płatnych stażach, min. realizacją projektów Student na staż i In Futuro. Nasi studenci poznają język i kulturę dzięki wymianie międzyuczelnianej (programy ERASMUS+ i MOST). Co więcej, studenci naszego uniwersytetu mogą spersonalizować plan nauczania, wybierając spośród zajęć akademickich i kursów językowych oferowanych na partnerskich europejskich uniwersytetach w ramach konsorcjum YUFE.

Wydaje się, że nie ma innych dziedziny humanistyki, które tak szeroko rozwijałyby intelektualnie oraz dawałyby konkretne kompetencje cenione na rynku pracy. Postaw więc na kierunek, który da Ci możliwość rozwoju. Wybierz Wydział Humanistyczny UMK. Poczuj, że warto być humanistą!


W zakładce kandydat można znaleźć pełną listę kierunków z opisami i wymaganiami rekrutacyjnymi. Wydział Humanistyczny oferuje miejsca na następujących kierunkach: etnologia – antropologia kulturowa, filologia angielska, filologia bałkańska, filologia germańska, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polska jako obca, filologia romańska, filologia rosyjska, filologia włoska, japonistyka, kulturoznawstwo, kulturoznawstwo, sp. Kultura Dalekiego Wschodu, lingwistyka praktyczna i copywriting, lingwistyka stosowana.