KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Dlaczego filologia?


Gdy dobrze znamy język, potrafimy zrozumieć drugiego człowieka i kulturę – swoją i obcą, dawną i współczesną – w jej najróżniejszych przejawach. Warunek jest tylko jeden – musimy być świadomymi użytkownikami języka. Takiej właśnie świadomości uczy filologia: nauka, której przedmiotem jest słowo mówione i pisane. Adept tej dziedziny poznaje język, ale również historię, kulturę, życie codzienne i mentalność ludzi posługujących się nim na co dzień. Nie tylko jednak fascynująca przygoda, jaką jest obcowanie z literaturą, ale również względy praktyczne przemawiają za tym, że STUDIOWANIE FILOLOGII JEST ROZSĄDNYM WYBOREM.

Studiowanie filologii obcych, nie tylko tych języków, które mają dominującą pozycję na świecie, ale też tzw. języków niszowych, otwiera przed absolwentami wiele możliwości zawodowych. Od różnego rodzaju szkół, przez media, turystykę, gospodarkę aż po dyplomację – wszędzie tam z sukcesami pracują absolwenci filologii obcych.

Paleta zawodów, do których uprawiania przygotowuje filologia polska, jest bardzo szeroka. Nauczanie języka polskiego w szkołach wszystkich szczebli jest jedną z możliwych ścieżek zawodowej kariery. Poloniści pracują również na dziennikarskich stanowiskach we wszystkich mediach, są cenionymi specjalistami w branży reklamowej, świetnie sobie radzą na rynku wydawniczym.

Absolwenci filologii klasycznej, “matki” wszystkich innych filologii, po bardzo interesujących studiach nad klasycznymi językami i kulturą, która ukształtowała naszą zachodnią cywilizację, dobrze radzą sobie w życiu zawodowym.

Na Wydziale Humanistycznym UMK uczymy w innowacyjny sposób, wykorzystując w szerokim zakresie  nowe technologie, a w ramach lingwistyki stosowanej wykładamy dwa języki jednocześnie.

Znajomość języka to nie wszystko, dlatego oferujemy studia w zakresie kulturoznawstwa (także ukierunkowanego na nowe media i umiejętności praktyczne), jak w przypadku Kultury Dalekiego Wschodu z językiem chińskim lub japońskim.

Studia z zakresu komparatystyki literacko-kulturowej dają studentom szansę na uniknięcie zamknięcia się w wąskiej specjalizacji, a innowacyjna lingwistyka praktyczna i copywriting oraz logopedia wprost odpowiadają na zapotrzebowania rynku pracy.

Kluczem do sukcesu na rynku pracy są miękkie kompetencje. Badania losów absolwentów Wydziału Humanistycznego UMK pokazują wyraźnie, że około 90% z nich jest aktywnych na rynku pracy już w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu studiów, co daje nam jeden z najlepszych wskaźników na Uczelni.

Wydaje się, że nie ma innej dziedziny humanistycznej, która tak szeroko rozwijałaby intelektualnie oraz dawałaby konkretne kompetencje cenione na rynku pracy. FILOLOGIA, po prostu, TŁUMACZY ŚWIAT.